Методична робота

Методичний супровід навчально-виховного процесу центру:

Мета: формування соціально компетентної, духовно збагаченої, фізично здорової, творчо мислячої особистості, яка має достатній рівень допрофесійної підготовки.

Ця мета досягається за рахунок:

  • навчального та соціально-психологічного діагностування учнів;
  • інноваційних розвиваючих педагогічних технологій та комп’ютеризації навчального процесу;
  • корекції пізнавальних інтересів учнів;
  • індивідуалізації та особистісно орієнтованого навчання;
  • допрофільного навчання в середній та старшій школі;
  • моніторингу навчальної діяльності.

Постійно підвищуючи свій професійний рівень, педагоги центру працюють над покращенням методики викладання предметів, підвищенням якості навчально-виховного процесу. Методичне навчання і самоосвітня діяльність педагогів є однією із проблем, над вирішенням якої працює педагогічний колектив навчального закладу.