Про нас

Нова будівляКомунальний загальноосвітній навчальний заклад «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр № 1» створений  на підставі рішення сесії Чернівецької обласної ради № 162-39/10 від 19 серпня 2010 року шляхом реорганізації комунального закладу «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 1».

Комунальний загальноосвітній навчальний заклад «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр № 1» функціонує з 12 квітня 2011 року як спеціальний загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів для дітей, які потребують корекції фізичного або (та) розумового розвитку, що забезпечує реалізацію права на здобуття якісної освіти певного рівня (дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної) дітей з психофізичними вадами (глухотою, помірною та важкою розумовою відсталістю, аутизмом, синдромом Дауна), здійснює заходи щодо їх комплексної реабілітації, соціальної адаптації, професійної орієнтації та підготовки, забезпечує проживання та утримання їх за рахунок держави.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Основами законодавства України про охорону здоров’я», нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про навчально-реабілітаційний Центр, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, Положенням про дошкільний навчальний заклад.

Юридcropped-IMG_0095-e14552838255572.jpgична адреса центру: 58022, м. Чернівці, вул. В. Аксенина, 6, тел. 3-62-65, 3-53-84, 3-40-61; e-mail: chonrc01@ukr.net, web-сайт: www.cvnrc.com

Статут центру затверджений розпорядженням голови Чернівецької обласної ради від 27.01.2011 № 19; ідентифікаційний код 14271109.

Адміністрація центру:

Савчук Олена Орестівна – директор центру,  учитель вищої категорії з слухо-зоро-тактильного сприймання мови та формування вимови, старший вчитель, відмінник освіти України, педагогічний стаж  – 18 років, керівної роботи – 12 років

Бічікова Олена Костянтинівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, 1952 року народження, вчитель математики, дефектолог, учитель вищої категорії, вчитель-методист, педагогічний стаж – 36 років, керівної роботи – 24 роки, відмінник освіти України.

Деренькова Галина Анатоліївна – заступник директора з виховної роботи,  сурдопедагог дошкільних закладів, учитель вищої категорії.

Директор здійснює загальне керівництво навчально-виховним  та реабілітаційним процесами  в центрі, відповідає за за проведення реабілітаційної та соціально-психологічної роботи.

Заступник директора з навчально-виховної роботи  відповідає за корекційну роботу,  стан викладання предметів природничо-математичного та гуманітарного циклів, організовує навчально-виховний процес з математики, креслення, фізики, хімії, трудового навчання, індивідуальних занять зі слухо-зоро-тактильного сприймання мови та формування вимови, біології в усіх класах, складає розклад уроків підготовчого – 12 класів та занять дошкільного відділення, організовує методичну роботу центру, проведення атестації педагогів, тарифікацію, щомісячний табель на зарплату вчителів, розклад семестрових контрольних робіт, підготовку виробничих наказів з навчальної роботи; відповідає за алфавітну книгу, особові справи учнів, списки вчителів, ведення шкільної документації.

Заступник директора з виховної роботи  здійснює керівництво виховною роботою в центрі й відповідає за її планування, складає розклад роботи та чергування вихователів, щомісячний табель на зарплату вихователів, розклад роботи гуртків, спортивних секцій, контролює дотримання загальношкільного режиму, організовує самоврядування учнів, відповідає за підготовку виробничих наказів з виховної роботи, навчання молодих педагогів, ведення журналів щоденного планування роботи вихователів, правильність та своєчасність виконання домашніх завдань, зв’язок зі спонсорами та громадськими організаціями.

Основна мета діяльності центру — здійснення комплексної (педагогічної, соціальної, медичної, психологічної, фізичної, професійної та трудової) реабілітації дитини з особливими потребами, забезпечення соціально-правового захисту дітей з вадами психофізичного розвитку, ефективне вирішення питань щодо створення сприятливого середовища для їх розвитку, реалізації ними права на отримання освіти у відповідності до інтелектуальних, психологічних та фізичних можливостей особистості, активна участь вихованців в усіх сферах суспільного життя.