Архів категорії: Діяльність центру

Засідання малої педагогічної ради 13.02.2018

 

Рішення педагогічної ради від 27.12.2017

 1. Продовжувати роботу з впровадження моделі комплексної корекційно-педагогічної та реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами на базі навчально-реабілітаційного центру.
  Постійно,
  педагоги центру
 2. Забезпечити наскрізну корекцію та компенсацію порушень розвитку  дітей під  час навчально-виховного процесу та реабілітації.
  Постійно,
  педагоги центру
 3. Провести семінар-практикум для директорів спеціальних шкіл області   «Оновлення змісту освітньо-реабілітаційної роботи в умовах спеціальної школи »
  Квітень 2018,
  Савчук О.О., Бічікова О.К.,
  Деренькова Г.А., Калініна Н.Л.,
  Мала Н.І.
 4. Активно використовувати в роботі корекційні засоби навчання дітей з особливими освітніми потребами.
  Постійно,
  педагоги центру.
 5. Методичним об’єднанням центру створити відеотеку уроків, виховних та корекційних занять з метою поширення педагогічного досвіду.
  До 25.05.2018,
  голови методичних
  об’єднань,
  Грунтей С.В., Присяжнюк Л.Г.
 6. Організувати он-лайн курси для батьків з вивчення української жестової мови.
   Постійно,
  Дяків С.М,
  Грунтей С.В.
 7. Провести брифінг з батьками дітей з інтелектуальними порушеннями «Запитання-відповіді» із залученням медичних працівників та фахівців Інституту корекційної педагогіки.
  Березень 2018,
  педагоги методичних
  об’єднань вчителів дітей з
  інтелектуальними  порушеннями,
  соціально-психологічна служба
 8. Впроваджувати сучасні технології взаємодії з батьками під час організації корекційно-розвиткової роботи.
  Постійно,
  Вовчук М.Ф.,
  педагоги центру.

Рішення педагогічної ради 01.11.2017

 1. Роботу педагогічного коллективу центру з екологічного, трудового виховання та організації учнівського самоврядування визнати задовільною.
 2. Провести моніторинг ефективності  діяльності органів учнівського самоврядування.

Вовчук М.Ф.
листопад -квітень 2018

 1. Заслухати звіти наставників органів учнівського самоврядування на нараді при директорові центру.

Наставники органів учнівського самоврядування травень 2018

 1. Створити школу резерву лідерів учнівського самоврядування.

Соціально-психологічна служба, Матейчук Ю.М. листопад 2017

 1. Здійснювати природодослідницьку та природоохоронну діяльність учнів під час виховного процесу.

Вихователі підг.–12 класів упродовж 2017-2018 навчального року

 1. Створити екологічну стежину на території дошкільного закладу. Систематизувати тематику занять-милувань природою в різні пори року.

Вихователі д/в Тодорюк С.С., Коротчук І.М., Семенова Т.В., Заплітнна К.В., Собашевська О.А. квітень- травень 2018 року

 1. Вивчити досвід роботи навчальних закладів України для дітей з особливими потребами з питань продовження навчання та подальшого працевлаштування випускників.

Соціально-психологічна служба, Деренькова Г.А. До 15.02.2018

 1. Провести анкетування учнів 9-12 класів на професійну придатність, круглий стіл «Моя майбутня професія».

Вовчук М.Ф.                            березень-квітень 2018

 1. Провести освітній тренінг для батьків «Праця як важливий засіб ранньої соціалізації дитини».

Вихователі підг.–4 класів  березень 2018

 1. Залучати учнів центру до участі в міських та обласних екологічних заходах акціях, конкурсах.

Деренькова Г.А.                    упродовж 2017-2018 навчального року

 1. Розробити проект формування екологічного розвивального середовища, як один із шляхів становлення екологічної компетентності дітей та фахової готовності педагогів і батьків.

Молоч О.М., Тодорюк С.С.,  Гринчук О.Д., Ланівська М.Г. Упродовж 2017-2022 років

Формування в учнів з особливими освітніми потребами мовної компетенції

Формування в учнів з особливими освітніми потребами  мовної компетенції в процесі розвитку  усної комунікації під час навчально-корекційної та виховної роботи

Мала Н.І. (доповідь)

Одною з головних умов ефективності навчально- корекційного процесу в школі для дітей з особливими освітніми потребами є створення слухо – мовного середовища.  Це обумовлено тим, що формування мовної діяльності, розвиток мовних компетенцій, виховання мовної поведінки – одне з найважливіших напрямків  корекційної роботи з дітьми з порушеннями слуху, що забезпечує їх ефективну соціальну адаптацію та інтеграцію в суспільство. Невиразна або маловиразна мова перешкоджає встановленню контакту дитини з оточуючими її людьми. З іншого боку, сама якість навчання вимові зумовлюється організацією всього життя закладу, а саме мовним режимом. Продовжувати читання Формування в учнів з особливими освітніми потребами мовної компетенції

Реабілітація та соціальна адаптація дітей зі слуховими імплантами: проблеми та шляхи їх вирішення

111111111111111111

02.12.2016 року в  Чернівецькому обласному навчально-реабілітаційному центрі №1 сурдопедагоги Молоч О. М., Сливка Ю. І., вчитель-дефектолог Мала Н. І., психолог Вовчук М. Ф., соціальний педагог Лаврук І. М. організували та провели круглий стіл для батьків дітей зі слуховими імплантати Чернівецької області на тему «Реабілітація та соціальна адаптація дітей зі слуховими імплантати: проблеми та шляхи їх вирішення». У заході брали участь спеціалісти: обласний дитячий сурдолог Ільянцева Г. П., старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки АПН України  Шевченко В. М., консультант-психолог обласної ПМПК Комісарова С. В., отоларинголог Сторожинецької районної лікарні Багрій П.М., логопед Мамаївської ЗОШ Рожелюк С.І., асистенти вчителів  та психологи інклюзивних шкіл. Продовжувати читання Реабілітація та соціальна адаптація дітей зі слуховими імплантами: проблеми та шляхи їх вирішення

Сучасні підходи до проблеми превентивного виховання дітей з особливими потребами

03 листопада 2016 року в Чернівецькому обласному навчально-реабілітаційному центрі № 1 відбулось засідання педагогічної ради на тему «Сучасні підходи до проблеми превентивного виховання дітей з особливими потребами», адже превентивне виховання посідає важливе місце в системі виховної роботи сучасної школи. Воно включає в себе підготовчі та профілактичні дії педагогічного колективу, спрямовані на запобігання формування в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки. Продовжувати читання Сучасні підходи до проблеми превентивного виховання дітей з особливими потребами

Рішення педагогічної ради центру від 29.04.2016

1.Домагатись якісного виконання навчальних програм щодо знань, умінь і навичок учнів на уроках української мови та літератури, англійської, української жестової мов у 5-12 класах шляхом впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій: особистісно зорієнтованого, проектного, розвивального навчання, інтерактивних, інформаційних технологій.
Постійно педагоги
методичних об’єднань
2.Укласти практичний посібник «Нетрадиційні уроки з української жестової мови»
До 01.09.2016
Дяків С.М.

3.Розробити тести з англійської мови для учнів 5-6 класів з метою контролю знань, умінь та навичок школярів.
До 01.09.2016
Гердик Г.М.
4.Створити творчу групу вчителів з проблеми «Упровадження інноваційних педагогічних технологій при формуванні навчальної діяльності на уроках української мови та літератури».
Педагоги методичного
об’єднання вчителів
суспільно-гуманітарних дисциплін,
вересень 2016.
5. Вивчати та поширювати передовий педагогічний досвід, використовувати інноваційні форми і методи роботи, з метою підвищення якості навчальних досягнень учнів з української, жестової та англійської мов.
Постійно,
педагоги методичного об’єднання
6.Провести майстер-класи вчителів української мови та літератури Крилової С.В. та Карпенко О.А. з проблеми «Інноваційні технології активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови» для слухачів Школи початкового спеціаліста.
Жовтень, 2016
7. Висвітлити на сайті закладу досвід робо ти вчителів української, англійської та української жестової мов з питання «Впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес».
Квітень,
Агаркова О.В.,
Гердик Г.М.,
Дяків С.М.
8. Залучати учнів до планування позакласних заходів методом анкетування, до захисту творчих проектів, створення комп’ютерних презентацій, до активної участі у позакласній роботі (конкурсах, предметних тижнях, виставках).
Постійно,
вчителі української,
англійської та жестової мов.

Про порядок закінчення 2015/2016 навчального року

Чернівецька обласна державна адміністрація
Департамент освіти і науки
Комунальний загальноосвітній навчальний заклад
«Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр № 1»
_____________________________________________________________________

НАКАЗ

04.03.2016 м. Чернівці № ______

Про порядок закінчення
2015/2016 навчального року

Відповідно до наказів Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 29.05.2015 № 282 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2015/2016 навчального року», від 25.02.2016 №79 «Про порядок закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах області
НАКАЗУЮ:

1. Навчальні заняття в підготовчому – 12 класах завершити 27 травня 2016 року.
2. Визначити, що з 23 травня по 26 травня 2016 року проводяться навчальні екскурсії для учнів початкових класів.
3. Визначити, що з 13 травня по 26 травня 2016 року проводиться навчально-виробнича практика з учнями 5 -12 класів.
4. Здійснити на останніх уроках попереднє оцінювання навчальних досягнень учнів та подати до навчальної частини списки тих із них, які мають низькі оцінки.
5. Визначити термін здійснення остаточного річного оцінювання з 24 травня по 26 травня 2016 року.
6. Провести 25 травня 2016 року засідання педагогічної ради центру з порядком денним «Про переведення та випуск учнів центру».
7. Свято «Останній дзвоник» провести 27 травня 2016 року о 09.00 год.
8. Документи про здобуття освіти учням-випускникам вручити на урочистих зборах. До участі у зборах запросити батьків, представників громадських організацій та органів виконавчої влади.
9. Відповідальність за проведення урочистостей покласти на заступника директора з виховної роботи Деренькову Г.А. та педагога-організатора
Ротар Г.І.
10. Завершити навчальний рік для вихованців дошкільного відділення центру 27 червня 2016 року.
10. Вчителям-придметникам:
10.1. Вжити заходів щодо виконання державних навчальних програм з основ наук у повному обсязі.
10.2. Наприкінці навчального року провести підсумкові контрольні роботи з метою визначення навчальних досягнень кожного учня.
11. Класним керівникам учнівських колективів:
11.1. До 25.05.2016 підготувати списки учнів для нагородження Похвальними листами та Грамотами за досягнення у навчанні.
11.2. 27 травня 2016 року провести класні батьківські збори з питань підготовки до нового навчального року, визначити участь батьківського колективу в ремонті класних приміщень. Ремонт здійснити протягом червня – липня.
11.3. Загальношкільні батьківські збори з підбиття попередніх підсумків навчального року провести 27 травня о 10.00 год.
11.4. Технічні засоби навчання, ключі передати на зберігання під час літніх канікул заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Підгорецькому В.В. під розписку до 15 червня 2016 року.
12. У всіх інших питаннях щодо завершення навчального року суворо дотримуватися норм, визначених у Порядку закінчення навчального року.
13. Відповідальність за правильність заповнення документів про базову та загальну середню освіту покласти на класних керівників 10, 12 класів Нестеренко І.Д. та Токареву Г.І.
14. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

Директор центру О. Савчук

Виконавець:
Бічікова О.К.

З наказом ознайомлений (а), згідний (а):
Деренькова Г.А. «___»__________________2016
Підгорецький В.В. «___»_________________2016
Ротар Г.І. «___»____________________2016
Нестеренко І.Д. «___»_________________2016
Токарева Г.І. «___»__________________2016

Про проведення місячника з охорони праці та безпеки життєдіяльності в центрі

Чернівецька обласна державна адміністрація
Департамент освіти і науки
Комунальний загальноосвітній навчальний заклад
«Чернівецький навчально-реабілітаційний центр № 1»

НАКАЗ
18.04.2016 м. Чернівці №______
Про проведення місячника з
охорони праці та безпеки
життєдіяльності в центрі

На виконання Указу Президента України від 18.08.2006 N 685/2006 “Про День охорони праці”, який в Україні відзначається щороку 28 квітня – у Всесвітній день охорони праці, п. 9, 10 Плану спільних заходів щодо підготовки учасників навчально-виховного процесу і працівників освіти Чернівецької області до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях на 2016 рік, затверджених наказом № 293/585/123/12 від 30.12.2015 року «Про затвердження Плану спільних заходів на 2016 рік», Плану основних заходів цивільного захисту закладів освіти Чернівецької області на 2016 рік, затвердженого Наказом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 01.03. 2016 № 92, з метою підвищення уваги працівників центру до створення належних умов праці, навчання, відпочинку, вивчення та використання на практиці правил основ безпеки життєдіяльності, мобілізації всіх працюючих на попередження травматизму та загибелі дітей, дорослих при виникненні різного роду надзвичайних ситуацій

НАКАЗУЮ:

1. Провести в центрі з 18 квітня по 22 травня 2016 року місячник з охорони праці, безпеки життєдіяльності.
2. Затвердити план заходів щодо підготовки та проведення місячника з охорони праці та безпеки життєдіяльності, що додається.
3. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Підгорецькому В.В.
3.1. В рамках проведення місячника з охорони праці, безпеки життєдіяльності, підготувати та провести до 28 квітня заходи з нагоди Всесвітнього дня охорони праці, який відзначатиметься під девізом «Стрес на робочому місці: колективний виклик».

3.2. Інформацію про виконання заходів місячника з охорони праці та безпеки життєдіяльності надіслати в КУ «Група моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти області» до 24 травня 2016 р. на електронну адресу stepan1215@ukr.net (тел. 55-08-10).
4. Наказ розмістити на інформаційному сайті центру.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Деренькову Г.А.

Директор центру О. Савчук

Виконавець:
Савчук О.О.

З наказом ознайомлений(а), згідний(а):
Підгорецький В.В. «____» _____________ 2016

Про проведення акції «Буковині на згадку»

Чернівецька обласна державна адміністрація
Департамент освіти і науки
Комунальний загальноосвітній навчальний заклад
«Чернівецький навчально-реабілітаційний центр № 1»

НАКАЗ
12.04.2016 м. Чернівці №______
Про проведення акції
«Буковині на згадку»

Відповідно до закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 03.03.2016 № 98 «Про проведення акції «Буковині на згадку» та з метою формування, розвитку екологічної культури, бережливого ставлення до природи рідного краю, дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання прилеглої території

НАКАЗУЮ:

1. Взяти участь в обласній акціі «Буковині на згадку» зі створення нових зелених зон, алей.
22.04.2016
2. Заступнику директора з виховної роботи Дереньковій Г.А.:
2.1. Залучити до участі у акції учнів випускних класів.
22.04.2016
2.2. Закріпити за класами ділянки території центру для очищення та благоустрою:

Клас Територія Педагоги
10, 12 класи Посадка пам’ятних іменних дерев Нестеренко І.Д., Мазур І.В., Токарева Г.І., Дегтяр С.В.
11 клас футбольний майданчик Крилова С.В., Микосянчик Ю.М.
9 клас сад Єрійчук Н.П.
8 клас сад Костенко Л.В., Присяжнюк О.Г., Гринчук О.Д.
7 клас баскетбольний майданчик Дяків С.М.,Захарій М.І.
6 клас спортивний майданчик Агаркова О.В., Грунтей С.В.
5 клас квітник, бігова доріжка Коверзнєва Л.Г., Мацієвська Л.Т.
2 клас квітник, бігова доріжка Шкурат О.І., Ланівська М.Г., Черневич Д.О.
3. Заступнику директора з адміністративно-господарської частини Підгорецькому В.В:
3.1. Забезпечити виконавців необхідним знаряддям праці та посадковим матеріалом.
3.2. Посилити контроль за роботою двірників (вчасне прибирання тротуарів та прилеглої ділянки дороги).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з адміністративно-господарської частини Підгорецького В.В..
Директор центру О. Савчук

Виконавець:
Деренькова Г.А.

З наказом ознайомлений(а), згідний(а):
Підгорецький В.В. «____» _____________ 2016
Нестеренко І.Д. «____» _____________ 2016
Мазур І.В. «____» _____________ 2016
Крилова С.В. «____» _____________ 2016
Микосянчик Ю.М. «____» _____________ 2016
Токарева Г.І. «____» _____________ 2016
Дегтяр С.В. «____» _____________ 2016
Єрійчук Н.П. «____» _____________ 2016
Костенко Л.В. «____» _____________ 2016
Присяжнюк О.Г.«____» _____________ 2016
Гринчук О.Д. «____» _____________ 2016
Захарій М.І. «____» _____________ 2016
Агаркова О.В. «____» _____________ 2016
Дяків С.М. «____» _____________ 2016
Грунтей С.В. «____» _____________ 2016
Коверзнєва Л.Г. «____» _____________ 2016
Мацієвська Л.Т. «____» _____________ 2016
Шкурат О.І. «____» _____________ 2016
Ланівська М.Г. «____» _____________ 2016
Черневич Д.О. «____» _____________ 2016

Про початок навчального року в системі цивільного захисту

Чернівецька обласна державна адміністрація
Департамент освіти і науки
Комунальний загальноосвітній навчальний заклад
«Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр № 1»
______________________________________________________________________________________

НАКАЗ

04.01.2016 м. Чернівці № ______
Про початок навчального року
в системі цивільного захисту

Згідно із Кодексом цивільного захисту України, з метою виконання наказу МОН від 03.09.2009 №814 «Про Положення про функціональну підсистему “Освіта і наука України” єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», спільного наказу Управління ДСНС України у Чернівецькій області та Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 30.12. 2015 №293/585/123/12 «Про затвердження плану спільних заходів щодо підготовки учасників навчально-виховного процесу і працівників освіти Чернівецької області до захисту та дій у надзвичайних ситуацій на 2016 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Вважати початком навчального року в системі цивільного захисту 14.01.2016.
2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бічіковій О.К. забезпечити проходження перепідготовки на міських курсах цивільної оборони під час канікул педагогам центру.
3. Вважати директора центру начальником ЦЗ відповідно до Кодексу.
4. З метою організації та здійснення цивільного захисту персоналу та учнів у разі виникнення надзвичайних ситуацій, підготовки персоналу за програмами ЦЗ, забезпечення його засобами індивідуального захисту створити штаб цивільного захисту центру у складі:
4.1. Начальника штабу ЦЗ Бічікової О.К., заступника директора з навчально-виховної роботи.
4.2. Помічника начальника штабу ЦЗ Дяківа С.М., вчителя індивідуальної роботи.
4.3. Оперативних працівників штабу ЦЗ – вчителів фізики, хімії, фізичної культури, трудового навчання: Присяжнюк О.Г., Гринчук О.В., Фестея А.М., Бабляк Л.О., Трубія В.Ю.
5. Заступником начальника ЦЗ з евакуації Деренькову Г.А., заступника директора з виховної роботи.
6. Заступником начальника ЦЗ з матеріально-технічного забезпечення призначити Підгорецького В.В., заступника директора з адміністративно-господарської роботи.
7. Створити формування ЦЗ у складі:
7.1. Начальником поста призначити вчителя хімії Гринчук О.Д.
7.2. Рятувальної групи (5 осіб). Командиром групи призначити Артюха В.В., робітника по обслуговуванню та ремонту будівель.
7.3. Ланки з обслуговування захисних споруд ЦО (5 осіб). Командиром призначити Горіка Ю.В., робітника по обслуговуванню та ремонту будівель.
7.4. Групи охорони громадського порядку (6 осіб). Командиром призначити Коверзнєву Л.Г., вчителя української мови та літератури.
7.5. Ланки пожежегасіння (5 осіб). Командиром призначити Гливку Р.М., постійного оператора.
7.6. Санітарний пост (6 осіб). Командиром призначити лікаря Чекан О.В.
8. Призначеним посадовим особам штабу ЦЗ та формувань розробити й затвердити функціональні обов’язки, необхідні документи й плани та забезпечити:
8.1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і вживання заходів щодо зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення.
8.2. Оповіщення персоналу центру про загрозу й виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час, постійне інформування працівників про обстановку.
8.3. Захист персоналу від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійних лих та застосування засобів захисту від ураження.
9. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальника штабу цивільної оборони центру, заступника директора з навчально-виховної роботи Бічікову О.К.
В.о. директора центру О. Бічікова

Виконавець:
Бічікова О.К.

З наказом ознайомлений (а), згідний (а):
Деренькова Г.А. «____» ______________2016
Підгорецький В.В. «____» ____________2016
Присяжнюк О.Г. «____» _____________2016
Гринчук О.І. «____» ______________2016
Бабляк Л.О. «____» ______________2016
Чекан О.В. «____» ______________2016
Дяків С.М. «____» ______________2016
Трубій В.Ю. «____» ______________2016
Фестей А.М. «____» ______________2016
Коверзнєва Л.Г. «____» ____________2016
Гливка Р.М. «____» ______________2016
Артюх В.В. «____» ______________2016
Горік Ю.В. «____» ______________2016