12 клас dbgecr

5 тиждень

 • Українська література. Повторити напам’ять вірші Л. Костенко, визначити рід, жанр, тему, ідею віршів, записати в зошит.
 • Зарубіжна література. Виконати завдання нижче.

 • Економіка. Тема: « Міжнародна торгівля, валютні відносини. Необхідність міжнародної торгівлі та її сучасні форми». Опрацювати §28. Письмове завдання: 1) основні чинники міжнародного поділу праці. стр. 161,162.  2) мито та митні тарифи стр 164.
 • Трудове навчання (дівчата). Завдання: –завантажити–. Прочитати теоретичний матеріал. –завантажити–
 • Біологія. Повторити параграфи §34 – 35 підручника (“Становлення еволюційної теорії. Основні положення еволюційної теорії.”) Написати у зошитах основні біологічні поняття до теми.
 • Хімія. Параграф §23 підручника: Основні закони хімії. Атомно молекулярне вчення. (Опрацювати параграф.)
 • Алгебра. Тема: Похідна 1. Повторити таблицю похідних.таблиця2. Виконати вправи на повторення. –вправи–.
 • Геометрія. Опрацювати §8, п. 73. Об’єми і поверхні тіл обертання. Об’єм циліндра. с. 112. Переглянути відео і запистати задачі №1, №2.

6 тиждень

 • Укр. Літ. Скласти хронологічну таблицю життя та творчості І. Жиленко.
 • Зарубіж. Літ. Читати оповідання Г. Маркеса ,,Стариган із крилами.”
 • Трудове навчання (дівчата). Тема: Культура споживання їжі. Етикет. -завдання-, -читати1-, -читати2-.
 • Історія України.  Процес європейської інтеграції та його призупинення.Студентський майдан.Євромайдан. Революція гідності 2013-2014рр. Небесна сотня.  Читати тут: https://naurok.com.ua/prezentaciya-ukra-na-ta-vropeyskiy-soyuz-51510.html. (слайди 1-20)    Записати зміст поняття «європейська інтеграція».
 • Всесвітня історія. Виникнення і розгортання «холодної війни» Міжнародні кризи і конфлікти у 40- 80 роках ХХ ст.. Дивитись презентацію: -презентація-  Записати   причини і роки «холодної війни».
 • Економіка. Тема: « Міжнародні валютні відносини». Короткий конспект до теми та тестові завдання в групі Екомоміка екологія viber
 • Людина і світ. Тема: Нація. Поняття нації. Нація і націоналізм. Нація етнічна і політична. -Проектна робота-.
 • Біологія. Параграф 38 підручника : “Вид і його критерії. Видоутворення.” Опрацювати параграф 38 підручника, відповідати на запитання до параграфа, переглянути презентацію. https:// naurok.com.ua Презентація на тему: ” Механізми видоутворення”
 • Хімія. Повторити параграф 24 підручника: ” Хімічний зв’язок (Повторити типи хімічних зв’язків: йонний, ковалентний)
 • Українська мова. Тема. Розділові знаки в складносурядному реченні. -вчити-
 • Фізика. Тема. Розвиток ядерної енергетики в Україні завдання-, –презентація
 • Інформатика. Тема. Робота з електронною поштою завдання , –презентація
 • Алгебра. Тема: Похідна. Правила знаходження похідної суми функцій. -приклади- Працюємо в GoogleClassroom.
 • Геометрія. Об’єм циліндра. с. 112. Запистати задачу №38.2 https://yukhym.com/uk/geometriya/ob-iem-tsylindra-50-hotovykh-zadach.html. Працюємо в GoogleClassroom.

7 тиждень

 • Українська література. Життя та творчість Г. Тютюнника.
 • Зарубіжна література. Читати до кінця оповідання Г. Маркеса ”Стариган із крилами”.
 • Економіка. Тема: « Форми міжнародного руху капіталу» стр.172-174. Написати повну назву організацій: МВФ, МБРР, МАР, МфК, БАТІ, МЦУІС.
 • Екологія. Тема: « Уявлення про екомережі». §15
 • Трудове навчання.
-завдання- , -теорія 1- , –теорія 2-
 • Історія України. Процес європейської інтеграції та його призупинення.Студентський майдан.Євромайдан. Революція гідності 2013-2014рр. Небесна сотня.  Читати тут: http1.html. Записати поняття «європейський союз», основні дати подій на Майдані.
 • Всесвітня історія. Кінець «холодної війни».  Дивитись презентацію https:/43  Записати етапи холодної війни».
 • Біологія. Параграф39 підручника: “Макроеволюційні процеси” (опрацювати параграф підручника, вивчити біологічні терміни та поняття до даного параграфа) Переглянути презентацію: -презентація-
 • Хімія. Повторити параграф 24 підручника: ” Хімічний звязок” Знати типи хімічних звязків. Переглянути презентацію: -презентація-
 • Фізика. Тема. Елементарні частинки та їх властивості. -завдання- , -презентація-
 • Інформатика.  Тема. Програмні засоби навчання шкільних предметів. -завдання- , -презентація-
 • Астрономія. Тема. Будова Всесвіту. Наша галактика. -завдання- , -презентація-
 • Фізична культура. –Завдання тут–
 • Українська мова. Тема. Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому -завантажити завдання-

8 тиждень

 • Біологія. Параграф 40 підручника: ” Сучасні уявлення про фактори еволюції”. Опрацювати параграф підручника, відповісти на запитання до параграфа. Переглянути презентацію: -презентація-
 • Хімія. Параграф 27 підручника: “Типи хімічних реакцій” Опрацювати параграф, знати типи хімічних реакцій та вміти записувати рівняння хімічних реакцій: сполучення, розкладу, заміщення, обміну. Переглянути презентацію: -тут-
 • Укр. літ. Читати новелу Г. Тютюнника ” Три зозулі з поклоном”. У зошит записати, що таке художня деталь.
 • Зар. літ. Переглянути фільм за опов. Г.Маркеса ” Стариган із крилами” (-дивися тут-), у зош. дати відповіді на такі запитання: Як ви думаєте, чому саме з’являється янгол ?Як поставилася до янгола родина Пелайо? Як ви вважаєте, чи потрібні ангели на землі? Чи готові люди сьогодні сприйняти їх?
 • Трудове навчання.
-Завдання-, -теорія читати-
 • Економіка. Тема: « Глобалізація. Причини та переваги глобалізації». Завдання: скласти список наслідків глобалізації. Стр 180
 • Людина і світ. Тема XIII. Полікультурність. Поняття полікультурностi. Шляхи розв’язання міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів.
 • Історія України. Анексія та тимчасова окупація Криму Російською Федерацією. Агресія Росії проти України. Початок Антитерористичної операції  (АТО) в Донецькій та Луганській областях. Дивитись тут: https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-na-temu-aneksiya-krimu-ta-agresiya-rosi-proti-ukra-ni-101834.html  Читати розповіді вчителя. Записати у зошити терміні «анексія Криму», «зелені чоловічки», «гібридна війна».
 • Весвітня історія. Основні напрямки НТР в другій половині ХХ ст. та їх вплив на життя пересічного громадянина. Наукові відкриття, поява нових галузей науки.  Дивитись тут:   https://naurok.com.ua/urok-na-temu-osnovni-napryamki-ntr-u-drugiy-polovini-hh-st-rozvitok-nauki-29507.html  Записати у зошити три етапи розгортання НТР(науково-технічної революції) та  назви нових наукових галузей.
 • Фізика. Тема. Фізика і науково-технічний прогрес -Завдання-, -презентація-
 • Інформатика.  Тема. Програмні засоби навчання шкільних предметів -Завдання- , -презентація
 • Алгебра. Тема. Підготовка до річної контрольної роботи за темами: «Похідна та її застосування». Виконувати завдання подані у Google Classroom.
 • Геометрія. Тема. Підготовка до річної контрольної роботи за темами: «Геометричні  тіла та поверхні». Виконувати завдання подані у Google Classroom.
 • Українська мова. Тема. Складнопідрядні речення з підрядними означальними, з’ясувальними, обставинними (місця, часу, способу дії, причини, мети, умови). -завдання-

9 тиждень

 • Трудове навчання.
-завдання-, -теорія читати 1-, –теорія читати 2–
 • Укр. Літ. Підготовка до контрольної роботи (повтор. творчість”шістдесятників”) .
 • Зарубіжна література. Постмодернізм, його ознаки (законспектувати).
 • Біологія. Підготовка до контрольної роботи: повторити 38 – 39 параграфи підручника. На допомогу: -дивитися- , -дивися 2-
 • Хімія. Підготовка до контрольної роботи з теми: “Узагальнення знань про органічні та неорганічні речовини” Повторити типи хімічного звязку. На допомогу: -дивись- Перевірочні завдання: -тут-
 • Економіка. Тема: «Міжнародна валютна система.» §29. Опрацювати: міжнародні валютні відносини, резервна валюта, валютний курс ,котирування валют.
 • Екологія. Тема: « Проблеми оптимальної ландшафтно-екологічної організації території». §16
 • 12 клас. Історія України. Дострокові президентські вибори 2014 р. Петро Порошенко. Угода про асоціацію між Україною та Європейським  союзом. Бойові дії на сході України квітень 2014-2016 рр.). Мінські угоди та «норманська четвірка».  https://history.vn.ua/lesson/ukraine-history-2017-lessons-11-class/45.php Читати, переписати таблицю у зошити.
 • Всесвітня історія. Зміни в соціальній структурі суспільства, якості життя людей провідних країн світу та країн, що розвиваються. Становлення постіндустріального суспільства. https://subject.com.ua/textbook/history/11klas_v/113.html  Читати,  записати, що є характерним для індустріального та постіндустріального суспільства.
 • Українська мова. Самостійна робота з теми “Складнопідрядні речення”. -завантажити-
 • Алгебра. Тема. Самостійна робота за темами: «Похідна та її застосування». Виконувати завдання подані у Google Classroom.
 • Геометрія. Тема. Самостійна робота за темами: «Геометричні  тіла та поверхні». Виконувати завдання подані у Google Classroom.

10 тиждень

 • Біологія. Виконати підсумкову контрольну роботу (онлайн-тестування) на інтернет ресурс платформі ” На урок ” з теми: ” Історичний розвиток органічного світу” -тести-
 • Хімія. Виконати підсумкову контрольну роботу (онлайн-тестування) на інтернет ресурс платформі ” На урок ” з теми: ” Неорганічні речовини та їх властивості” -тести-
 • Укр.літ. Контрольна робота (19.05)..
 • Зарубіжна література. Постмодерністське мистецтво.
 • Економіка. Тема: « Основні проблеми глобалізації» §32. Визначити основні форми міжнародного співробітництва в розв’язанні глоббальних проблем стр 182.
 • Людина і світ. Тема : «Україна у світі. Міграційні процеси в Україні і в світі» стр 194,195
 • Трудове навчання.
-Завдання-, -теорія читати-
 • Історія України. Всесвітня історія.  Підготовка і написання контрольної роботи. Дивитись у Viber.
 • Українська мова. Контрольна робота з теми «Складне речення: складносурядне й складнопідрядне»  -завантажити-
 • Алгебра. Тема. Пишемо річну контрольну роботу за темами: «Похідна та її застосування». Виконувати завдання подані у Google Classroom.
 • Геометрія. Тема. Пишемо річну контрольну роботу за темами: «Геометричні  тіла та поверхні». Виконувати завдання подані у Google Classroom.
 • Фізика. Виконати підсумкову контрольну роботу. Тема. Атомна і ядерна фізика. Онлайн тести.  Платформа  «На Урок» https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6882487
 • Інформатика.  Виконати підсумкову контрольну роботу. Тема. Програмні засоби навчального призначення. Онлайн тести.   Платформа  «На Урок» https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8904113
 • Астрономія. Виконати підсумкову контрольну роботу. Тема. Онлайн тести.   Платформа  «На Урок» https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4550394

11 тиждень

 • Укр. Літ. Сучасна “молода” укр. літ.(скласти короткий конспект). Зарубіж. літ. Сучасний літературний процес (конспект).
 • Економіка. Тема. Україна в умовах глобалізації. Підсумковий урок.
 • Екологія. Тема. Проблеми оптимізації ландшафтної організації території. § 16. Стр 70.
 • Історія України. Формування громадянського суспільства. Соціально-економічний розвиток  України у 2014-2016 рр. https://history.vn.ua/lesson/ukraine-history-2017-lessons-11-class/45.php  Читати від «Період 2014-2016 …» Записати у зошити причини погіршення економічної ситуації цього періоду.
 • Всесвітня історія. Основні тенденції і течії розвитку літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту. https://history.vn.ua/pidruchniki/ladichenko-2019-world-history-11-class-standard-level/28.php  Читати глави 1-2. Записати основні течії в літературі та образотворчому мистецтві  другої половини ХХ століття.