Архів категорії: Педагогічні ради

Засідання малої педагогічної ради 13.02.2018

 

Рішення педагогічної ради від 27.12.2017

 1. Продовжувати роботу з впровадження моделі комплексної корекційно-педагогічної та реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами на базі навчально-реабілітаційного центру.
  Постійно,
  педагоги центру
 2. Забезпечити наскрізну корекцію та компенсацію порушень розвитку  дітей під  час навчально-виховного процесу та реабілітації.
  Постійно,
  педагоги центру
 3. Провести семінар-практикум для директорів спеціальних шкіл області   «Оновлення змісту освітньо-реабілітаційної роботи в умовах спеціальної школи »
  Квітень 2018,
  Савчук О.О., Бічікова О.К.,
  Деренькова Г.А., Калініна Н.Л.,
  Мала Н.І.
 4. Активно використовувати в роботі корекційні засоби навчання дітей з особливими освітніми потребами.
  Постійно,
  педагоги центру.
 5. Методичним об’єднанням центру створити відеотеку уроків, виховних та корекційних занять з метою поширення педагогічного досвіду.
  До 25.05.2018,
  голови методичних
  об’єднань,
  Грунтей С.В., Присяжнюк Л.Г.
 6. Організувати он-лайн курси для батьків з вивчення української жестової мови.
   Постійно,
  Дяків С.М,
  Грунтей С.В.
 7. Провести брифінг з батьками дітей з інтелектуальними порушеннями «Запитання-відповіді» із залученням медичних працівників та фахівців Інституту корекційної педагогіки.
  Березень 2018,
  педагоги методичних
  об’єднань вчителів дітей з
  інтелектуальними  порушеннями,
  соціально-психологічна служба
 8. Впроваджувати сучасні технології взаємодії з батьками під час організації корекційно-розвиткової роботи.
  Постійно,
  Вовчук М.Ф.,
  педагоги центру.

Рішення педагогічної ради 01.11.2017

 1. Роботу педагогічного коллективу центру з екологічного, трудового виховання та організації учнівського самоврядування визнати задовільною.
 2. Провести моніторинг ефективності  діяльності органів учнівського самоврядування.

Вовчук М.Ф.
листопад -квітень 2018

 1. Заслухати звіти наставників органів учнівського самоврядування на нараді при директорові центру.

Наставники органів учнівського самоврядування травень 2018

 1. Створити школу резерву лідерів учнівського самоврядування.

Соціально-психологічна служба, Матейчук Ю.М. листопад 2017

 1. Здійснювати природодослідницьку та природоохоронну діяльність учнів під час виховного процесу.

Вихователі підг.–12 класів упродовж 2017-2018 навчального року

 1. Створити екологічну стежину на території дошкільного закладу. Систематизувати тематику занять-милувань природою в різні пори року.

Вихователі д/в Тодорюк С.С., Коротчук І.М., Семенова Т.В., Заплітнна К.В., Собашевська О.А. квітень- травень 2018 року

 1. Вивчити досвід роботи навчальних закладів України для дітей з особливими потребами з питань продовження навчання та подальшого працевлаштування випускників.

Соціально-психологічна служба, Деренькова Г.А. До 15.02.2018

 1. Провести анкетування учнів 9-12 класів на професійну придатність, круглий стіл «Моя майбутня професія».

Вовчук М.Ф.                            березень-квітень 2018

 1. Провести освітній тренінг для батьків «Праця як важливий засіб ранньої соціалізації дитини».

Вихователі підг.–4 класів  березень 2018

 1. Залучати учнів центру до участі в міських та обласних екологічних заходах акціях, конкурсах.

Деренькова Г.А.                    упродовж 2017-2018 навчального року

 1. Розробити проект формування екологічного розвивального середовища, як один із шляхів становлення екологічної компетентності дітей та фахової готовності педагогів і батьків.

Молоч О.М., Тодорюк С.С.,  Гринчук О.Д., Ланівська М.Г. Упродовж 2017-2022 років

Формування в учнів з особливими освітніми потребами мовної компетенції

Формування в учнів з особливими освітніми потребами  мовної компетенції в процесі розвитку  усної комунікації під час навчально-корекційної та виховної роботи

Мала Н.І. (доповідь)

Одною з головних умов ефективності навчально- корекційного процесу в школі для дітей з особливими освітніми потребами є створення слухо – мовного середовища.  Це обумовлено тим, що формування мовної діяльності, розвиток мовних компетенцій, виховання мовної поведінки – одне з найважливіших напрямків  корекційної роботи з дітьми з порушеннями слуху, що забезпечує їх ефективну соціальну адаптацію та інтеграцію в суспільство. Невиразна або маловиразна мова перешкоджає встановленню контакту дитини з оточуючими її людьми. З іншого боку, сама якість навчання вимові зумовлюється організацією всього життя закладу, а саме мовним режимом. Продовжувати читання Формування в учнів з особливими освітніми потребами мовної компетенції

Сучасні підходи до проблеми превентивного виховання дітей з особливими потребами

03 листопада 2016 року в Чернівецькому обласному навчально-реабілітаційному центрі № 1 відбулось засідання педагогічної ради на тему «Сучасні підходи до проблеми превентивного виховання дітей з особливими потребами», адже превентивне виховання посідає важливе місце в системі виховної роботи сучасної школи. Воно включає в себе підготовчі та профілактичні дії педагогічного колективу, спрямовані на запобігання формування в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки. Продовжувати читання Сучасні підходи до проблеми превентивного виховання дітей з особливими потребами

Рішення педагогічної ради центру від 29.04.2016

1.Домагатись якісного виконання навчальних програм щодо знань, умінь і навичок учнів на уроках української мови та літератури, англійської, української жестової мов у 5-12 класах шляхом впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій: особистісно зорієнтованого, проектного, розвивального навчання, інтерактивних, інформаційних технологій.
Постійно педагоги
методичних об’єднань
2.Укласти практичний посібник «Нетрадиційні уроки з української жестової мови»
До 01.09.2016
Дяків С.М.

3.Розробити тести з англійської мови для учнів 5-6 класів з метою контролю знань, умінь та навичок школярів.
До 01.09.2016
Гердик Г.М.
4.Створити творчу групу вчителів з проблеми «Упровадження інноваційних педагогічних технологій при формуванні навчальної діяльності на уроках української мови та літератури».
Педагоги методичного
об’єднання вчителів
суспільно-гуманітарних дисциплін,
вересень 2016.
5. Вивчати та поширювати передовий педагогічний досвід, використовувати інноваційні форми і методи роботи, з метою підвищення якості навчальних досягнень учнів з української, жестової та англійської мов.
Постійно,
педагоги методичного об’єднання
6.Провести майстер-класи вчителів української мови та літератури Крилової С.В. та Карпенко О.А. з проблеми «Інноваційні технології активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови» для слухачів Школи початкового спеціаліста.
Жовтень, 2016
7. Висвітлити на сайті закладу досвід робо ти вчителів української, англійської та української жестової мов з питання «Впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес».
Квітень,
Агаркова О.В.,
Гердик Г.М.,
Дяків С.М.
8. Залучати учнів до планування позакласних заходів методом анкетування, до захисту творчих проектів, створення комп’ютерних презентацій, до активної участі у позакласній роботі (конкурсах, предметних тижнях, виставках).
Постійно,
вчителі української,
англійської та жестової мов.

План підготовки до педагогічної ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                            Директор  центру

                                                                                                                             ______ О.Савчук

                                                                                                                            «___» ______2016

 План

підготовки до педагогічної ради з питання:

«Упровадження інноваційних педагогічних технологій при формуванні навчальної діяльності на уроках української , жестової та англійської мов».

з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні
І. Упровадження інноваційних педагогічних технологій при формуванні навчальної діяльності на уроках української , жестової та англійської мов. 27.03.2016 Бічікова О.К.
ІІ. Вивчення, узагальнення, підготовка доповідей за такими напрямками:

1. Упровадження інноваційних педагогічних технологій при формуванні навчальної діяльності на уроках української , жестової та англійської мов.

2. Життєві компетентності школяра: акмеологія в навчанні української мови та літератури.

3. Творча й пошукова діяльність на уроках української мови та літератури.

4. Організація самоосвітньої діяльності учнів на уроках української мови.

5. Практичне застосування особистісно-зорієнтованих технологій при вивченні української мови.

6. Компетентнісно – орієнтований підхід до навчання англійської мови дітей із порушенням слуху.

7. Українська жестова мова як засіб комунікативної та пізнавальної діяльності учнів з порушеннями слуху.

8.Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів з порушеннями інтелектуального розвитку на уроках української мови.

До 30.03.2016

 

Бічікова О.К.

Агаркова О.В.

Коверзнєва Л.Г.

Нестеренко І.Д.

Токарева Г.І.

Гердик Г.М.

Дяків С.М.

Карпенко О.А.

ІІІ. Узагальнення напрямків роботи по підготовці педради, складання проекту рішення. 30.03.2016 Бічікова О.К.,

Савчук О.О.,

Агаркова О.В.