Діяльність

Здійснення комплексної реабілітації

Основною метою діяльності центру є здійснення комплексної (педагогічної, соціальної, медичної, психологічної, фізичної, професійної та трудової) реабілітації дитини з особливими потребами, забезпечення соціально-правового захисту дітей з порушеннями психофізичного розвитку, ефективне вирішення питань щодо створення сприятливого середовища для їх розвитку, реалізації ними права на отримання освіти у відповідності до інтелектуальних, психологічних та фізичних можливостей особистості, активна участь вихованців в усіх сферах суспільного життя.

         Центр надає такі послуги:

 1. Комплексна психолого-педагогічна діагностика.
 2. Комплексна реабілітація
 3. Навчання та виховання
 4. Програма консультування батьків
 5. Інформаційно-методичні послуги для громади та фахівців

Пріоритетним принципом комплексної реабілітації в центрі постає організаційно-психологічне поєднання програм медичної, психологічної та соціально-педагогічної реабілітації. Кожна з програм здійснюється засобами і методами діагностики, корекції та профілактики.

Комплексне застосування різноманітних діагностичних, корекційних та профілактичних методів має подвійний ефект, тобто ефективність взаємопов’язаних реабілітаційних впливів значно перевищує ефективність тих самих впливів у разі їх окремого застосування.

Відділення реабілітації Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру № 1 проводить реабілітацію та лікування дітей з ураженням центральної та периферичної нервової системи (ДЦП, парези, плегії, порушення опорно-рухового апарату, сколіози, кифози, плоскостопість), з порушеннями психофізичного розвитку (порушення слуху, розумова відсталість, аутизм, синдром Дауна).

Відділення реабілітації має в своєму складі:

 • Медичний кабінет
 • Кабінет фізіотерапії
 • Бальнеологічний кабінет
 • Масажний кабінет
 • Тренажерний зал
 • Зал лікувальної фізкультури
 • Сенсорну кімнату
 • Кабінет сурдопедагога
 • Кабінети психолога, дефектолога, логопеда, соціального педагога

ЧОНРЦ № 1 здійснює забезпечення реалізації права на здобуття якісної освіти певного рівня (дошкільної, загальної середньої) дітей з психофізичними порушеннями, здійснення заходів щодо їх комплексної реабілітації, соціальної адаптації, професійної орієнтації та підготовки.

Колектив центру бере активну участь у міжнародних проектах (українсько-голландському Матра проекті (2007), громадській фундації «Українсько-Канадський Альянс для глухих та слабочуючих (2010 – 2014).

Педагоги центру задіяні в експерементальній роботі МОН України, Інституту спеціальної педагогіки НАПН України з проблеми «Науково-методичні засади діяльності Центру раннього розвитку дітей з особливими потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру», а також є співавторами навчальних програм для дітей з порушеннями слуху.

Особлива увага у центрі приділяється розвиткові зв’язного мовлення школярів, особистісно зорієнтованому навчанню, роботі з обдарованими та слабовстигаючими учнями, адаптації та соціалізації їх у суспільстві, родинному, громадянському вихованню, впровадженню сучасних новітніх технологій, проведенню та обговоренню відкритих уроків, виховних занять.

Організація навчально-виховного процесу

Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр функціонує як спеціальний загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів для дітей, які потребують корекції фізичного або (та) розумового розвитку, що забезпечує реалізацію права на здобуття якісної освіти певного рівня (дошкільної, загальної, середньої, професійно-технічної) дітей з психофізичними порушеннями (глухотою, помірною і тяжкою розумовою відсталістю, аутизмом, синдромом Дауна), здійснює заходи щодо їх комплексної реабілітації та соціальної адаптації.

Проблеми, над якими працюють спеціалісти центру:

Корекційна спрямованість навчання через реалізацію системи педагогічних та психологічних засобів з метою забезпечення розвитку дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на основі використання їхніх компенсаторних можливостей.

Національно-патріотичне та морально-духовне виховання учнів як стратегічне завдання виховної роботи центру.