Основні напрямки діяльності центру

 • створення спеціальної системи навчальної, виховної і корекційної роботи з метою виконання вимог Базового компонента дошкільної, початкової та середньої освіти;
 • соціальна адаптація дітей до умов дошкільного закладу;
 • організація роботи з підготовки дітей до шкільного навчання;
 • проведення різних форм освітнього процесу (заняття в гуртках, секціях, студіях тощо) для своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів і здібностей дітей;
 • проведення серед населення роз’яснювальної роботи, спрямованої на розуміння проблем сімей, що виховують дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, виховання толерантного ставлення до таких дітей;
 • надання педагогам та батькам кваліфікованої допомоги з питань розвитку, виховання, навчання, реабілітації та соціальної адаптації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 • психолого-педагогічне обстеження дітей та вивчення їх оточення, розроблення індивідуального плану корекції розвитку дитини на основі індивідуальної реабілітаційної програми, здійснення системних психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному розвитку та сприяння всебічному розвитку дитини;
 • здійснення заходів, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних новоутворень у дитини, яка потребує корекції фізичного та (або) розумового розвитку, сприяння всебічному розвитку дитини в сім’ї, формування стосунків з членами родини та громади тощо;
 • формування позитивного ставлення дитини з особливими потребами до себе, до інших, до навколишнього світу;
 • розвиток у дітей умінь і навичок, необхідних для ефективної комунікації;
 • розвиток конструктивного мислення, творчих, спортивних здібностей та обдарувань вихованців;
 • здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні і вихованні дітей з вадами з урахуванням характеру порушення.