МО вчителів слухо-зоро-тактильного сприймання усного мовлення та формування вимови

Проблеми, над якими працює методичне об’єднання:

«Корекційна спрямованість навчання через реалізацію системи педагогічних та психологічних засобів з метою забезпечення розвитку дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку на основні використання їхніх компенсаторних можливостей».

«Розвиток  слухової функції й удосконалення на цій основі навичок слухо-зорового сприймання усного словесного мовлення,  немовленнєвих звуків, формування вимови з використанням на основі новітніх технологій».

Методичне об’єднання вчителів слухо-зоро-тактильного сприймання усного мовлення та формування вимови

Основні завдання методичної роботи:

  • забезпечувати засвоєння і використання найбільш раціональних методів і прийомів при формуванні усного і писемного мовлення та виразної вимови у дітей з особливими потребами;
  • систематично впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації;
  • підвищувати рівень дидактичної та науково-методичної підготовки вчителів із педагогіки і психології;
  • обмінюватися прогресивним педагогічним досвідом;
  • здійснювати індивідуальну роботу із слабо встигаючими учнями;
  • виявляти, здійснювати і пропагувати нові підходи до організації навчально-виховного процесу.

******************************************************************************************

 Голова методичного об’єднання 

сурдопедагог, вчитель слухо-зоро- тактильного  сприймання  усного    мовлення та формування вимови,

спеціаліст вищої  категорії,

вчитель-методист.

Працює над методичною проблемою:

«Здійснення інноваційного та інформаційно-комунікативного                                                  підходу до освіти школяра з порушеннями слуху для забезпечення розвитку життєво компетентної особистості».

****************************************************************************************

Савчук Олена ОрестівнаСавчук Олена Орестівна,

сурдопедагог, учитель  вищої  категорії  з слухо-зоро-тактильного сприймання  усного  мовлення  та формування вимови, старший вчитель.

 

Працює над методичною проблемою: «Форми організації навчальної діяльності з розвитку  слухо-зоро-вібраційного сприймання та формування вимови у дітей зі складними порушеннями розвитку».

****************************************************************************************


Мала Н.І.Мала Надія Іванівна,

вчитель-дефектолог, сурдопедагог, учитель вищої  категорії  з слухо-зоро- тактильного сприймання  усного  мовлення та формування вимови, старший вчитель.

 Працює над методичною проблемою:

«Розвиток діалогічного мовлення як важливого компонента  комунікативної компетентності дітей з особливими потребами».

****************************************************************************************

Дяків Сергій МихайловичДяків Сергій Михайлович,

сурдопедагог, вчитель жестової мови,

спеціаліст другої категорії.

Працює над методичною проблемою:

«Особливості вивчення  і оволодіння лексикою             української  жестової мови учнями  центру».

****************************************************************************************

Індивідуальні заняття з учнями

Індивідуальні заняття з учнями Мала Н.І.

 

Кабінет слухової роботи

Кабінет слухової роботи

На уроці жестової мови та ритміки

На уроці жестової мови та ритміки