Накази

НАКАЗ

24.01.2017 м. Чернівці                                                                                                                       № ______

Про затвердження графіку

прийому громадян

З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади, виконання статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити графік особистого прийому громадян адміністрацією центру (додаток 1).

2. Ознайомити батьків, учнів, учителів і вихователів центру з графіком особистого прийому громадян.

3. Аністратенко Т.В. розмістити графік прийому громадян на сайті центру.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор центру О. Савчук

Виконавець:

Савчук О.О.

НАКАЗ

27.12.2016                                       м. Чернівці                                     № ______

 

Про затвердження рішень

засідання педагогічної ради центру

 

27.12.2016 року згідно із планом роботи комунального загальноосвітнього навчального закладу «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр №1» відбулося засідання педагогічної ради центру, на якому були розглянуті такі питання:

 1. Формування в учнів з особливими освітніми потребами мовної компетенції в процесі розвитку усної комунікації під час навчально- корекційної та виховної роботи.
 2. Особливості соціально-психологічної реабілітації дітей з особливими освітніми по требами за кордоном.

 

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити рішення засідання педагогічної ради комунального загальноосвітнього навчального закладу «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр №1», а саме:

1.1. З питання про формування в учнів з особливими освітніми потребами мовної компетенції в процесі розвитку усної комунікації під час навчально- корекційної та виховної роботи:

1.1.1. Надану інформацію взяти до уваги.

1.1.2. Під час  проведення загальноосвітніх уроків, індивідуальних  та виховних занять,  під час самопідготовки та при виконанні режимних моментів здійснювати диференційований підхід та дотримуватися мовного режиму при формуванні мовленнєвих і комунікативних здібностей дітей з особливими освітніми потребами.

Постійно,

педагоги центру

1.1.3. В рамках тижня інноваційних технологій з корекційно-розвиткової роботи  провести майстер-клас для вихователів дошкільного відділення щодо специфіки  планування та проведення фонетичної зарядки та розвитку слухового сприймання на виховних заняттях.

Квітень  2017,

Мала Н.І.,

Молоч О.М,

Сливка Ю.І.,

Строгарчук С.В.

 

1.1.4. Провести спільне засідання методичних об’єднань вчителів з корекційно-розвиткової  роботи та педагогів з навчання та виховання учнів    з складними порушеннями розумового розвитку  з метою обміну досвідом з проблеми формування корекційно-розвиткової мети уроків і виховних занять.

Березень 2017,

Шумакова Л.С.,

Фуштей О.О.

1.1.5. Розробити методичні рекомендації щодо формування корекційно-розвиткової мети для дітей з особливими освітніми потребами.

Квітень 2017,

Карпенко О.А.,

Фуштей О.О.

1.1.6. Розробити психолого-педагогічні рекомендації для дітей                      з епілептичними нападами щодо проведення комплексних заходів навчально-корекційного спрямування.

Лютий 2017, Вовчук М.Ф., Карпенко О.А.,   Фуштей О.О.,                                           Черноус О.О.

1.1.7. З метою поширення  практики самостійного використання усного мовлення дітьми з порушеннями слуху впроваджувати в роботу спеціальні методи і прийоми, які спрямовані на активізацію мовного спілкування.

Постійно,  педагоги центру.

1.1.8 Педагогам центру застосовувати елементи сенсорної інтеграції під час проведення уроків,  корекційних та виховних занять.

Постійно,  педагоги центру

1.2. З питання про особливості соціально-психологічної реабілітації дітей з особливими освітніми по требами за кордоном, а саме:

1.2.1. Систематично розміщувати інформацію на Веб-сайті центру про психолого-педагогічну та медичну реабілітацію дітей з особливими освітніми потребами.

Щомісяця,       Мігован О.А.

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Бічікову О.К.

 

В.о.директора  центру                                                              О.Бічікова

Виконавець:

Мала Н.І.

НАКАЗ

02.12.2016                                                                                                                   м. Чернівці № _____

Про продовження обмеження
навчально – виховного процесу

На виконання розпорядження Чернівецького міського голови від 02.12.2016 р. №644-р, з метою попередження поширення захворюваності на на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі грип, прийняття відповідних запобіжних заходів

НАКАЗУЮ:

1.Продовжити призупинення навчально-виховний процес в центрі для вихованців дошкільного відділення та учнів підготовчого – 12 класів на термін із 05.12.2016 року по 07.12.2016 року включно.
2. Педагогам центру забезпечити роз’яснення батьківській громадськості щодо обмеження спілкування дітей під час призупинення навчально-виховного процесу.
3. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Бічіковій О.К., з виховної роботи Дереньковій Г.А., з адміністративно-господарської роботи Коробчук Т.П. забезпечити роботу колективу в режимі канікул, окрім дошкільного відділення.
4. Заборонити проведення в центрі масових заходів.
5. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи КоробчукТ.П. на час призупинення занять, по можливості, забезпечити економію всіх видів енергоносіїв; посилити проведення санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та дезінфекційних заходів.
6. Учителям-предметникам продовжити дистанційне навчання учнів з базових предметів, розміщуючи відповідну інформацію на сайті закладу; спланувати роботу та забезпечити в повному обсязі виконання державних навчальних програм з усіх предметів за рахунок інтенсивності навчання.
7. Усім педагогічним працівникам використати період призупинення занять для організації самоосвіти, методичної роботи.
8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директора центру О. Савчук
Виконавець: Бічікова О.К.

29.11.2016                                                    м. Чернівці                                                           № _____
Про призупинення навчання в центрі

На виконання розпорядження Чернівецького міського голови від 28.11.2016 р.
№637-р, з метою попередження поширення захворюваності на на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі грип, прийняття відповідних запобіжних заходів
НАКАЗУЮ:
1.Тимчасово призупинити навчально-виховний процес в центрі для учнів підготовчого -12 класів на термін із 30.11.2016 року по 02.12.2016 року включно.
2. Педагогам центру забезпечити роз’яснення батьківській громадськості щодо обмеження спілкування дітей під час призупинення навчально-виховного процесу.
3. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Бічіковій О.К., з виховної роботи Дереньковій Г.А., з адміністративно-господарської роботи Коробчук Т.П. забезпечити роботу колективу в режимі канікул, окрім дошкільного відділення.
4. Заборонити проведення в центрі масових заходів.
5. Педагогам дошкільного відділення та медичним працівникам центру стежити за станом здоров’я дітей дошкільного відділення.
6. 29.11.2016 року класним керівникам провести додаткові інструктажі з учнями з техніки безпеки на час відсутності занять та зробити відповідні записи у журналі інструктажів.
7. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи КоробчукТ.П. на час призупинення занять, по можливості, забезпечити економію всіх видів енергоносіїв; посилити проведення санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та дезінфекційних заходів.
8. Учителям-предметникам організувати дистанційне навчання учнів з базових предметів, розміщуючи відповідну інформацію на сайті закладу; спланувати роботу та забезпечити в повному обсязі виконання державних навчальних програм з усіх предметів за рахунок інтенсивності навчання.
9. Усім педагогічним працівникам використати період призупинення занять для
організації самоосвіти, методичної роботи.
10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор центру                                                                                                       О. Савчук

Виконавець:
Бічікова О.К.

НАКАЗ

15.02.2016                                      м. Чернівці                                  № _____

Про функціонування

офіційного веб-сайту центру

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 року № 494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховних процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2016 року, з метою створення інформаційного простору центру через мережу інтернет, відкритості навчально-виховного та реабілітаційного процесів,   приверненню уваги громадськості, батьків до питань формування та реалізації освітньо-реабілітаційної політики центру, функціонування  веб-ресурс центру, який надасть змогу презентувати, розмістити свої напрацювання,  новини закладу, постійного оновлення сайту

НАКАЗУЮ:

 1. Призначити відповідальними:
  • За функціонування веб-сайту центру, його структуру, наповнення заступника директора з виховної роботи Деренькову Г.А.
  • За наповнення та оновлення інформації в розділі «Методична робота», «Наші спеціалісти» заступника директора з навчально-виховної роботи Бічікову О.К.
  • За наповнення та оновлення інформації в розділі «Реабілітаційна робота» заступника директора з реабілітаційної роботи Малу Н.І.
  • За наповнення та оновлення інформації в розділі «Соціально-психологічна служба» соціального педагога Лаврук І.М.
  • За оформлення та технічний супровід веб-сайту центру вихователя Аністратенко Т.В.
  • За наповнення та оновлення інформації в розділі «Накази» секретаря центру Коробчук Т.П.
  • За наповнення та оновлення інформації в розділі «Новини», «Наші досягнення», «Інформаційний вісник для батьків» педагога-організатора Ротар Г.І.
 1. До 01.03.2016 забезпечити функціонування веб-сайту центру з урахуванням методичних рекомендацій ОІППЧО.
 2. З 15.02.2016 по 31.03.2016 провести конкурс на кращу розробку матеріалів для веб-сайту центру згідно критеріїв оцінювання (додаються).
 3. Створити комісію для проведення конкурсу у складі:

Голова комісії Савчук О.О. директор центру;

Члени комісії:

 • Бічікова О.К. заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Деренькова Г.А. заступник директора з виховної роботи;
 • Коверзнєва Л.Г. голова профкому.
 1. Головному бухгалтеру центру А.О. преміювати переможців конкурсу за наявності економії фонду заробітної плати.
 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 Директор  центру                                                             О.Савчук

Виконавець:

Савчук О.О.

НАКАЗ

04.01.2016                                      м. Чернівці                           № ______

Про початок навчального року в системі цивільного захисту

Згідно із Кодексом цивільного захисту України, з  метою  виконання  наказу МОН від 03.09.2009 №814 «Про  Положення про функціональну підсистему “Освіта і наука України” єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», спільного наказу Управління ДСНС України у Чернівецькій області та Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  від 30.12. 2015  №293/585/123/12 «Про затвердження плану спільних заходів щодо підготовки учасників навчально-виховного процесу і працівників освіти Чернівецької області до захисту та дій у надзвичайних ситуацій  на 2016 рік»

 НАКАЗУЮ:

 Вважати початком навчального року в системі цивільного захисту 14.01.2016.

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бічіковій О.К. забезпечити проходження перепідготовки на міських курсах цивільної оборони під час канікул педагогам центру.
 2. Вважати директора центру начальником ЦЗ відповідно до Кодексу.
 3. З метою організації та здійснення цивільного захисту персоналу та учнів у разі виникнення надзвичайних ситуацій, підготовки персоналу за програмами ЦЗ, забезпечення його засобами індивідуального захисту створити штаб цивільного захисту центру у складі:
  • 1. Начальника штабу ЦЗ Бічікової О.К., заступника директора з навчально-виховної роботи.
  • 2. Помічника начальника штабу ЦЗ Дяківа С.М., вчителя індивідуальної роботи.
  • 3. Оперативних працівників штабу ЦЗ – вчителів фізики, хімії, фізичної культури, трудового навчання: Присяжнюк О.Г., Гринчук О.В., Фестея А.М., Бабляк Л.О., Трубія В.Ю.
 4. Заступником начальника ЦЗ з евакуації Деренькову Г.А., заступника директора з виховної роботи.
 5. Заступником начальника ЦЗ з матеріально-технічного забезпечення призначити Підгорецького В.В., заступника директора з адміністративно-господарської роботи.
 6. Створити формування ЦЗ у складі:
  • 1. Начальником поста призначити вчителя хімії Гринчук О.Д.
  • 2. Рятувальної групи (5 осіб). Командиром групи призначити Артюха В.В., робітника по обслуговуванню та ремонту будівель.
  • 3. Ланки з обслуговування захисних споруд ЦО (5 осіб). Командиром призначити Горіка Ю.В., робітника по обслуговуванню та ремонту будівель.
  • 4. Групи охорони громадського порядку (6 осіб). Командиром призначити Коверзнєву Л.Г., вчителя української мови та літератури.
  • 5. Ланки пожежегасіння (5 осіб). Командиром призначити Гливку Р.М., постійного оператора.
  • 6. Санітарний пост (6 осіб). Командиром призначити лікаря Чекан О.В.
 7. Призначеним посадовим особам штабу ЦЗ та формувань розробити й затвердити функціональні обов’язки, необхідні документи й плани та забезпечити:
  • 1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і вживання заходів щодо зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення.
  • 2. Оповіщення персоналу центру про загрозу й виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час, постійне інформування працівників про обстановку.
  • 3. Захист персоналу від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійних лих та застосування засобів захисту від ураження.
 8. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальника штабу цивільної оборони центру, заступника директора з навчально-виховної роботи Бічікову О.К.

В.о. директора центру                                                                 О. Бічікова

Виконавець:

Бічікова О.К.

НАКАЗ

04.01.2016 м. Чернівці № ______

Про виконання навчальних
планів та програм за І семестр
2015/2016 навчального року

Адміністрацією центру в період з 17 по 23 грудня проведено перевірку виконання навчальних планів та програм за І семестр 2015/2016 навчального року.
– Вивчення питання щодо виконання навчальних програм, календарно-тематичних планів, проведення тематичних оцінювань, практичних, лабораторних та контрольних робіт з навчальних дисциплін показало, що викладання предметів інваріантної та варіативної складової здійснюється згідно з нормативними документами. Робочі навчальні плани складено відповідно до наказу МОН України №1/9-335 від 25.06.2014 «Про навчальні плани та програми спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів» та наказу МОН України від 19.06.2015 №651 «Про внесення змін до деяких наказів» на 2015/2016 навчальний рік:
­ у підготовчому і 2 класах для глухих дітей (I ступінь) – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), затвердженими наказом МОН України від 28.01.2014 № 80 (додаток 4), зі змінами, внесеними наказом МОН України від 15.07.2014 № 828;
– у 1,3 класах для дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю (І ступінь) – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), затвердженими наказом МОН України від 28.01.2014 № 80 (додаток 14), зі змінами, внесеними наказом МОН України від 15.07.2014 № 828;
– у 4 класі для дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю (І ступінь) – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 03.11.2004 № 849 (додаток 3), зі змінами внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 № 852 ;
– у 5-А, 6-А класах для глухих дітей (ІІ ступінь) – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 22.04.2014 № 504 (додаток 6), зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.06.2014 № 701;
– у 5-Б, 6-Б, 6-В класах для дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю (ІІ ступінь) – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 22.04.2014 № 504 (додаток 18), зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.06.2014 № 701;
– у 7, 8, 9, 10 класах для глухих дітей (ІІ ступінь) – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 26.08.2008 № 778 (додаток 1), зі змінами, внесеними наказом МОН від 09.04.2015 № 416;
– у 11, 12 класах для глухих дітей (ІІІ ступінь) – – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 12.02.2015 № 134 (додаток №3).
Аналіз якості виконання навчальних програм показав, що вчителі здійснюють своєчасний контроль за рівнем компетентностей учнів шляхом усного опитування, тестування, проведення контрольних, самостійних, практичних та лабораторних робіт, тематичних оцінювань, систематичної перевірки ведення зошитів, проведення аналізу контрольних робіт, про що свідчать записи на сторінках класних журналів.
Підсумкові контрольні роботи з базових предметів (української мови, розвитку мовлення, математики, фізики, хімії, біології, історії, географії тощо) проводились згідно графіка відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, що дозволило не допустити перевантаження школярів.
Перевіркою встановлено, що навчальні плани і програми в усіх класах виконано в повному обсязі.
У початкових класах центру навчально-виховна робота була спрямована на формування в молодших школярів уміння вчитися, на інтелектуальний, моральний, соціальний та фізичний розвиток кожної особистості відповідно до вимог, зазначених у Державному стандарті початкової школи.
Адміністрацією центру проведено перевірку виконання навчальних планів та програм з української мови за І семестр 2015/2016 навчального року. Перевіркою встановлено, що навчальні програми з української мови, розвитку мовлення виконано, учні засвоїли програмовий матеріал. Моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови у 5-12 класах показав, що більшість з них опанували програмовий матеріал, вміють застосовувати набуті знання та практичні навички. У них не виникало труднощів при написанні переказів, розв’язанні тестових завдань, а також при виконанні граматичних завдань, тому що на уроках було приділено багато часу на опрацювання цих тем. Для слабо встигаючих учнів були розроблені індивідуальні завдання з розвитку мовлення полегшеного змісту.
Граматичні завдання були підібрані згідно програмових вимог. Учні складали речення на запропоновані теми, визначали граматичну основу, другорядні та однорідні члени речення; відмінювали дієслова, визначали їх вид; вставляли пропущені букви і слова; дописували потрібні закінчення в прикметниках, визначали їх рід, число і відмінок; розв’язували тести з тем «Іменник», «Словосполучення. Речення».

Рівень навчальних досягнень

Середній бал по предмету – 7,5
Рівень знань – достатній
Якість знань – 67,4%.
В учнівських контрольних роботах були допущені типові помилки:
– при узгодженні іменників з прикметниками;
– при написанні часових дієслівних форм;
– при визначенні роду іменників, прикметників;
– при вживанні м’якого знака у словах;
– помилки у відмінкових закінченнях іменників, прикметників;
– при визначенні типів та стилів мовлення;
– при визначенні головного та залежного слів у словосполученні;
– при визначенні головних та другорядних членів речення.
Контрольні роботи показали, що слід приділяти більше уваги індивідуальній роботі з учнями. Під час виконання тренувальних вправ звертати увагу на правопис слів, каліграфію письма. Вчителям слід практикувати словникові диктанти по читанню з губ; створення власних висловлювань. Необхідно працювати над розвитком зв’язного мовлення шляхом виконання різноманітних граматичних завдань з поступовим їх ускладененням, навчаючи писати роботи творчого характеру за планом, опорними словами, малюнками, розв’язувати тести. Систематично вести мовні словники.
Аналіз контрольних робіт з української мови за І семестр 2015/2016 н.р. показав, що середній бал по класах становить:
5-А клас – 8,8 бала
6-А клас – 8 балів
7 клас – 7 балів
8 клас – 7,6 бала
9 клас – 5,6 бала
10 клас – 7,2 бала
11 клас – 8,1 бала
12 клас – 8 балів.
Найвищу якість знань показали учні 5-А, 6-А, 7, 11 класів (вчителі – Деренькова Г.А., Токарева Г.І., Агаркова О.В., Кучейник Т.І.).
Найнижчу якість знань – учні 7, 9 класів (вчителі – Кучейник Т. І., Агаркова О.В.).
Стан дотримання державних вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня умінь і навичок учнів з математики в середніх та старших класах перевірено під час проведення контрольних робіт. Тексти та завдання для робіт підібрані відповідно до навчальної програми, охоплюють весь матеріал в 5-12 класах на кінець І семестру.
Контролювалися вміння встановлювати співвідношення між величинами: ціна, кількість, вартість; спрощувати вирази, зводити подібні доданки; знаходити периметри, площі та об’єми геометричних фігур; визначати НСД та НСК, розкладати многочлен на множники; розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи; виконувати дії зі степенями та раціональними виразами та дробами; знаходити область визначення та множину значень функції, досліджувати функції, будувати графіки заданих функцій; виконувати вправи, що передбачають застосування поняття границі функції у точці, похідної функції, інтервалів монотонності функцій та правил диференціювання.
Моніторингові дослідження якості навчальних досягнень учнів 5-12 класів з математики за І семестр становлять:

Рівень навчальних досягнень2

Середній бал по предмету – 7,0  Рівень знань – достатній  Якість знань – 52,6%

Контрольні роботи з математики за І семестр показали, що середній бал становить:

5-А клас – 7,0 бала

6-А клас – 8,0 балас

7 клас – 7,0 бала

8 клас – 6,4 бала

9 клас – 4,3 бала

10 клас – 7,6 бала

11 клас – 7,3 бала

12 клас – 8,4 бала.

Аналіз результатів довів, що практичні та обчислювальні навички, передбачені програмою з математики у більшості учнів формуються на середньому та достатньому рівні. Проте учні 5-12 класів допускають помилки:

 • при виконанні дій зі звичайними дробами;
 • при обчисленні значень числових виразів;
 • при розв’язуванні рівнянь різних видів;
 • при розв’язуванні нерівностей та їх систем;
 • при винесенні множника з-під знака кореня;
 • при тотожних перетвореннях раціональних виразів;
 • при виконанні дій над виразами зі степенями;
 • при побудові графіків функції за заданою формулою;
 • при знаходженні границі функції;
 • при знаходженні похідної складеної функції та виконанні правил диференціювання.

У багатьох учнів виникають труднощі при словесному оформленні текстових задач, зустрічаються граматичні та стилістичні помилки.

На уроках з фізики забезпечується  засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок, застосовуються сучасні технології викладання, форми та методи навчання. Учні вчаться працювати з підручником та довідниковим матеріалом, знайомляться із технічним застосуванням вивчених явищ, процесів та законів. Належна увага приділяється фізичному експерименту, виконанню фронтальних лабораторних робіт.

        Моніторинг якості навчальних досягнень учнів з фізики показав такі результати:

Рівень навчальних досягнень3

Учні здатні спостерігати фізичні явища та процеси, аналізують умови їх перебігу, дають означення фізичних величин та їх одиниць вимірювання, встановлюють зв’язок з іншими фізичними величинами, формулюють та обґрунтовують основні положення, закони, принципи фізичних теорій, їх наслідки; встановлюють причинно-наслідкові зв’язки у природних явищах  і можливості застосування  фізичних законів у  практичному житті людини.

Результати навчальних досягнень з фізики показали, що програму учні засвоїли на середньому та достатньому рівні, проте не завжди  вміють застосовувати набуті знання при розв’язуванні задач та виконанні лабораторних робіт.

Середній бал по предмету – 7,0

Рівень знань – достатній

Якість знань – 56,1%.

Результати контрольних робіт з фізики засвідчили такий середній бал:

8 клас – 7,4 бала

9 клас – 4,3 бала

10 клас – 7,8 бала

11 клас – 7,2 бала

12 клас – 8,4 бала.

Основними недоліками в знаннях учнів є:

 • недостатньо чітке та осмислене відтворення вивчених означень фізичних величин, формулювання законів;
 • допущення неточностей у позначеннях фізичних величин та їх одиниць вимірювання;
 • фрагментарне розуміння деякими учнями фізичної суті вивчених понять, законів, теорій;
 • неусвідомлення фізичної суті задачі та недостатнє вміння застосовувати вивчені формули і закони при розв’язуванні задач, узагальненні матеріалу;
 • недостатнє вміння використовувати довідникові таблиці.

У ІІ семестрі потрібно приділяти більше уваги індивідуальній роботі з учнями, продовжувати навчати учнів працювати з довідниковим матеріалом, збагачувати словниковий запас учнів фізичними термінами  та звертати увагу на з’ясування змісту нових фізичних понять, удосконалювати вміння учнів розв’язувати задачі, виконувати експериментальні завдання, аналізувати та систематизовувати фізичні процеси в природі.

Моніторинг якості навчальних досягнень з біології показав, що достатня увага приділяється формуванню в учнів знань про структуру    та функціонування систем з поетапним закріпленням навчального матеріалу, вихованню екологічної культури, заохоченню до здорового способу життя     та умінню застосовувати теоретичні знання на практиці, розвитку мовленнєвої діяльності та корекційно-розвиткової роботи.

Проблемою вивчення біології є відсутність спеціальних адаптованих програм та підручників для дітей з вадами слуху, обмежений словниковий запас учнів.

Рівень навчальних досягнень учнів з біології такий:

Рівень навчальних досягнень4

Середній бал по предмету – 7,0

Рівень знань – достатній

Якість знань – 62,5%.

Середній бал за контрольні роботи з біології:

6 клас – 7,6 бала

7 клас – 8,2 бала

8 клас – 7,1 бала

9 клас – 4,5 бала

10 клас – 7,5 бала

11 клас – 6,0 бала

12 клас – 7,8 бала.

Більше уваги слід приділяти:

– розвитку розумових здібностей та якостей особистості таких              як: пізнавальний інтерес, уява, увага, пам’ять, прагнення до самоосвіти;

– розвитку навичок та вмінь роботи з таблицями, схемами, мікропрепаратами, муляжами;

– розвитку навичок учнів самостійно аналізувати й систематизувати вивчений матеріал;

– проведенню уроків серед природи, екскурсій та практичних занять на пришкільній ділянці.

Моніторинг якості навчальних досягнень з хімії показав, що викладання предмету зорієнтовано на реалізацію потенціалу особистості учня. Хімічний експеримент є джерелом знань, базою для перевірки гіпотез, способом контролю рівня засвоєння матеріалу та сформованості вмінь             і навичок учнів.

Викладання хімії в центрі зорієнтовано на впровадження базових навчальних програм, реалізацію потенціалу особистості учня і набуття ним знань, умінь та пізнання навколишнього середовища. Учням прищеплюються навички аналізу і встановлення причинно-наслідкових зв’язків, виховується інтерес до вивчення хімії.

Рівень навчальних досягнень5

Середній бал по предмету – 6,6

Рівень знань – середній

Якість знань – 53,9%.

Аналіз контрольних робіт з хімії за І семестр показав наступну якість знань:

8 клас – 6,5 бала

9 клас – 4,3 бала

10 клас – 7,1 бала

11 клас – 6,9 бала

12 клас – 8,1 бала.

Найбільше помилок в контрольних роботах учні допустили:

– при написанні хімічних реакцій і їх урівнюванні;

– при визначенні ступенів окиснення і відновлення;

– при складанні окисно-відновних реакцій, валентності;

– під час розв’язування розрахункових та експериментальних задач;

– при здійсненні хімічних перетворень.

Проблемою в оволодінні знаннями з хімії є недостатня сформованість предметного, логічного мислення, обмежений словниковий запас.

У своїй подальшій роботі вчителю хімії потрібно шукати шляхи поєднання різних типів навчання: роботі з хімічною літературою, виконанню дослідів та практичних робіт, роботі в малих групах, парами, використанню інноваційних технологій; сприяти формуванню практичних навичок і вмінь учнів виконувати лабораторні досліди та практичні роботи, користуванню таблицями, схемами.

Контроль за станом викладання географії засвідчив, що учні володіють основними географічними поняттями, знаннями й уміннями, необхідними для раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, вміють користуватися контурними картами, атласами, довідниками та опорно-логічними блок-схемами. Проте, їм важко систематизовувати та узагальнювати набуті знання, працювати                         з картографічним матеріалом та різними джерелами інформації, висловлювати свої власні враження, продовжувати роботу над впровадженням тестових завдань.

Рівень навчальних досягнень6

Результати моніторингу навчальних досягнень учнів з географії:

Середній бал по предмету – 7,3

Рівень знань – достатній

Якість знань – 78%.

Контрольні роботи з географії за І семестр показали такий середній бал:

6 клас – 7,6 бала

7 клас – 7,5 бала

8 клас – 7,4 бала

9 клас – 5,0 бала

10 клас – 8,2 бала

11 клас – 7,8 бала.

Моніторинг навчальних досягнень з географії свідчить про те, що проблемою в оволодінні знаннями з географії залишається
невміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між геологічним розвитком оболонки Землі і сучасним рельєфом, за
винятком учнів 9 класу, яким важко опановувати предмет через особливості психо-фізичного розвитку. Більшість учнів
середніх і старших класів опановують предмет на достатньому рівні. Тому, необхідно більше уваги приділяти тим учням,
які потребують особливого підходу, розвивати словесне мовлення, критичне мислення, самостійність у роботі, максимально
враховувати пізнавальні можливості і нахили учнів.
Проблемою в оволодінні знаннями з географії в 11 класі є мала кількість годин для вивчення даного курсу і учням багато матеріалу
залишається на самостійне опрацювання.
Вивчення стану викладання історії показало, що головним завданням на кожному уроці є виховання громадянина України,
соціально зрілої, працелюбної особистості; осмислення ролі людини в історії.
Велика увага приділяється роботі по формуванню знань, розвитку мислення, яке передбачає загальне розуміння історичного процесу
в його різноманітності й суперечливості, здатності застосовувати знання і набуті вміння.
Як наслідок, рівень навчальних досягнень учнів з історії такий:
Рівень навчальних досягнень 7
Середній бал по предмету – 7,1

Рівень знань – достатній

Якість знань – 51,5 %.

Середній бал за контрольні роботи з історії за І семестр:

5-А клас – 7,0 бала

6-А клас – 7,4 бала

7 клас – 7,1 бала

8 клас – 7,8 бала

9 клас – 5,4 бала

10 клас – 7,3 бала

11 клас – 7,9 бала

12 клас – 8,5 бала.

Переважна більшість учнів, як показав проведений моніторинг, опанувала програмовий матеріал з історії, засвоїла його на середньому рівні. На уроках історії учні працюють з контурними картами, історичними атласами, вміють орієнтуватися в матеріалах підручника, можуть співвідносити історичні події і час.

При цьому додаткової уваги потребує необхідність оволодіння учнями вмінням робити аналіз історичних подій, зіставляти історичні факти, критично оцінювати їх та висловлювати своє відношення  до історичних постатей.

Перевірка знань, умінь і навичок учнів була і залишається                                                        важливою складовою навчання. Тому визначення якості                                       засвоєння учнями програмового матеріалу, діагностика і корекція                               їхніх знань і вмінь, виховання відповідального ставлення до навчання                              завдяки комплексній перевірці знань дають можливість                                     контролювати    хід навчального процесу на різних його етапах та вчасно вносити необхідні зміни для його вдосконалення.

Виходячи з вищезазначеного, з метою усунення виявлених недоліків, підвищення рівня знань учнів та ефективності стану викладання предметів

НАКАЗУЮ:

 1. Головам методичних об’єднань початкових класів, суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін:
  • 1. Розглянути у січні 2016 року на засіданнях методичних об’єднань питання про стан формування знань, умінь та навичок учнів.
  • 2. Проаналізувати, узагальнити та систематизувати отримані під час перевірки дані та на їх підставі розробити комплексні дії щодо підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

До 29.01.2016

 1. Вчителям-класоводам Гердик Г.М., Кузьменко Н.В., Шкурат О.І. на уроках граматики та розвитку мовлення необхідно систематично проводити тренувальні вправи, звертаючи увагу на складову структуру слів, пропуски букв, заміну складів у словах, визначення відмінкових закінчень іменників і прикметників, вживання прийменників. Працювати над культурою письма і грамотністю. На уроках математики розв’язувати вправи на закріплення обчислювальних навичок; порядку дій у прикладах при додаванні та відніманні                з переходом через десяток; складати і розв’язувати текстові задачі на збільшення  і зменшення на кілька одиниць, називати компоненти дій при додаванні, відніманні, множенні та діленні.

Постійно,

вчителі початкових класів

 1. Учителям-словесникам Токаревій Г.І., Криловій С.В., Агарковій О.В., Кучейник Т.І., Коверзнєвій Л.Г., Дереньковій Г.А. на уроках української мови та розвитку мовлення приділяти увагу написанню творчих робіт (творів-роздумів, переказів із творчими завданнями,  оповідань за поданим початком й кінцем); навчати учнів зв’язному мовленню; посилити індивідуальну роботу з невстигаючими учнями,  поглиблюючи їх практичні вміння і навички; розвивати творчі здібності  учнів, які навчаються на достатньому і високому рівнях. Дотримуватися критеріїв оцінювання письмових робіт, враховуючи охайність, чіткість, виправлення.

Постійно,

вчителі української мови та літератури

 1. Вчителям математики Грунтею С.В., Присяжнюк О.Г., Бічіковій О.К. працювати над удосконаленням словесних оформлень текстових задач, усуненням граматичних та стилістичних помилок, приділяти увагу спрощенню виразів та зведенню подібних членів, розв’язуванню рівнянь та нерівностей, розкладанню многочлена на множники різними способами, побудові графіків заданих функцій; розвивати вміння обчислювати похідні функцій та застосовувати поняття похідної для дослідження графіків функцій.

Упродовж навчального року, вчителі математики

 1. Вчителям-предметникам Костенко Л.В., Гринчук О.Д., Присяжнюк О.Г.,  Коверзнєвій Л.Г.  спрямувати роботу на особистісно-орієнтований підхід до розвитку творчого потенціалу дітей, які мають схильність до того чи іншого предмета, диференціювати завдання під час виконання контрольних, практичних та лабораторних робіт. Розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між явищами, процесами, подіями. Стимулювати учнів до самооцінки навчальної діяльності, саморозвитку.

Упродовж  навчального року, вчителі-предметники

 1. Результати моніторингових досліджень довести до відома батьків.
  • Січень 2016,
  • класні керівники
 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. директора центру                                                        О.Бічікова  

НАКАЗ

11.01.2016 м. Чернівці № ______

Про підсумки виховної
роботи за І семестр
2015/2016 навчального року

На підставі аналітичної довідки про стан виховної роботи у І семестрі 2015/2016 навчального року

НАКАЗУЮ:

1. Вихователям дотримуватися режиму роботи центру, забезпечувати дисципліну і порядок серед учнів.
Постійно
Вихователі підг. –12 класів
2. Провести декаду заходів, спрямованих на профілактику шкідливих звичок та формування навичок здорового способу життя.
3 18.04.2016 – 28.04.2016
Вихователі 6–12 класів,
Лаврук І.М., Вовчук М.Ф.
3. Проводити «Уроки мужності», інформаційні години, на яких висвітлювати перебіг ситуації, що склалася в Україні, наводити приклади особистого героїзму військовослужбовців, волонтерів.
Щомісяця упродовж ІІ семестру 2015/2016 навчального року
Вихователі підг.–12 кл., Ротар Г.І.
4. Провести анкетування і діагностування природних художніх схильностей, здібностей та талантів учнів з метою визначення переліку гуртків і спортивних секцій у 2016/2017 навчальному році.
Квітень–травень 2016 року
Лаврук І.М., Вовчук М.Ф.
5. Заслухати звіти керівників гуртків та оформити виставку робіт гуртківців.
До 29.04.2016,
Деренькова Г.А., Ротар Г.І.,
керівники гуртків
6. Заслухати звіти наставників органів учнівського самоврядування на нараді при заступникові директора з виховної роботи.
Травень 2016 року
Наставники органів учнівського самоврядування.
7. Систематично висвітлювати суспільне життя центру на сайті закладу, в обласній інформаційно-методичній газеті «Освіта Буковини», в інших засобах масової інформації.
Упродовж року
Ротар Г.І., Аністратенко А.В.,
Вихователі
8. У рамках творчого проекту «Обдарованість» з метою розширення діапазону прояву творчих здібностей учнів центру взяти участь у X Міжнародному благодійному фестивалі «Назустріч мрії» у м. Києві.
Лютий–червень 2016 року
Ротар Г.І., Ісопеску А.М.,
Соболєва Н.А.
9. Провести декаду відкритих виховних занять з національно-патріотичного виховання учнів на тему «Минуле, теперішнє та майбутнє у вчинках та діяннях українців».
Квітень 2016 року
Деренькова Г.А.,
Микосянчик Ю.М.
10. Провести благодійну акцію для поранених воїнів АТО.
Березень 2016 року
Деренькова Г.А.,
Ротар Г.І., Дегтяр С.В.
11. Провести конкурс-огляд творчих робіт учнів «Україна в моєму серці».
Березень 2016 року
Ротар Г.І., вихователі,
керівники гуртків
12. Провести майстер-клас за участю дітей, батьків, педагогів з виготовлення сувенірів, оберегів для бійців Української армії.
Лютий 2016 року
Ротар Г.І., Козак О.В., Лунжак Н.М.
13. Вказати на недоліки ведення документації з виховної роботи вихователям Хомуцькій М.Ю., Гончар О.Ю., Карп О.В., Коротчук І.М., Хаснаш Д.С., Решетнік А.Ю. та взяти на контроль ведення ними документації, надати методичні рекомендації.
Січень-лютий 2016
Деренькова Г.А., Молоч О.М., Фуштей О.О.
14. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Деренькову Г.А.
Директора центру О. Савчук
Виконавець:
Деренькова Г.А.

НАКАЗ

 

05.01.2015                               м. Чернівці                                        № _____

 

Про підсумки роботи щодо попередження та профілактики

правопорушень, злочинності серед неповнолітніх у І семестрі

2015/2016 навчального року

 Відповідно до річного плану роботи закладу адміністрацією центру було перевірено стан роботи з учнями щодо попередження та профілактики

правопорушень, злочинності серед неповнолітніх.

Під час перевірки було встановлено, що у центрі є діти «групи ризику», в яких помічена схильність до правопорушень (Старіков І., Мунтян В. – учні 8 класу; Фурман І. – учень 10 класу; Урбанович Л. – учень 11 класу).

До роботи з цією категорією учнів залучені класні керівники       Нестеренко І.Д., Крилова С.В., Кияшко Н.С., вихователі Мазур І.В., Микосянчик Ю.М., Присяжнюк Л.Г., психолог центру Вовчук М.Ф., соціальний педагог Лаврук І.М., лікар Чекан О.В., керівники гуртків Трубій В.Ю., Ісопеску А.М., Аністратенко А.В., Кононенко О.Г., Залибін О.М., Слобожанінов А.А. батьки та  адміністрація закладу.

Педагоги упродовж І семестру проводили індивідуальну роботу               з учнями та їхніми батьками, класні батьківські збори, круглі столи, батьківські лекторії, індивідуальні консультації, тренінги тощо.

Психолог центру Вовчук М.Ф. провела діагностику, анкетування та тестування дітей «групи ризику», склала план роботи з дітьми даної групи, займається з ними у клубі спілкування «Стань творцем здорового способу життя». Провела спільно з Лаврук І.М. круглий стіл «Все в моїх руках» (профілактика шкідливих звичок) (8-12), «Молодь проти наркоманії та СНІДу», заняття з елементами тренінгу «Я дорослішаю» (6 клас), клуб спілкування  «Пізнай себе – і ти пізнаєш світ». Вовчук М.Ф. здійснює правопросвітницьку діяльність серед батьків та педагогів через «Психологічний вісник» на теми «Сім’я – простір без насильства», «Увага! – Агресивна поведінка дитини» тощо.

Вихователі ведуть щоденники спостережень, де фіксують порушення поведінки  учнями, організовують заходи щодо підвищення правосвідомості школярів. У вересні у рамках практично-орієнтованого проекту «Дорога і діти» учні закріпили знання правил дорожнього руху; вихователі провели бесіди з метою закріплення режиму дня та правил поведінки у закладі «Поважаємо та дотримуємося правил поведінки».

У рамках проекту «Спорт + діти = здорова нація» лікарем центру Чекан О.В. та вихователями 8-12 класів були проведені бесіди з учнями «Здоров’я людини – найвища цінність», старшокласники переглянули відеофільм «Правда про куріння», а також про шкідливість алкоголю, наркотичних речовин.

Керівники гуртків залучили учнів «групи ризику» до роботи   в спортивних секціях (настільний теніс, шахи, футбол, спортивне орієнтування), гуртках прикладної справи «Умілі руки», до суспільно-корисної праці. Окрім цього, всі ці учні знаходяться під наглядом членів Міністерства дисципліни і порядку учнівського парламенту.

Втім, у роботі з профілактики правопорушень є ряд недоліків: недостатня співпраця з батьками, недостатня практична спрямованість заходів з профілактики правопорушень.

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

 1. Продовжити роботу клубу «Діалог» з профілактики правопорушень, злочинності серед учнів за участю працівників УМВС, ДАІ, юристів, лікарів.

Лютий 2016

Деренькова Г.А.

 • Скласти тематичний план роботи клубу «Діалог».

Лютий 2016

Ротар Г.І.

 1. Психологу центру Вовчук М.Ф. проводити діагностику щодо виявлення змін у поведінці учнів «групи ризику».

Упродовж ІІ семестру

2015/2016 навчального року

 1. Розробити тематичні тренінгові заняття з батьками учнів «групи ризику».

Лютий 2016

Лаврук І.М.

 1. Вихователям продовжувати вести спостереження за учнями з проявами девіантної поведінки, фіксувати їх у щоденниках спостережень.

Упродовж ІІ семестру

2015/2016 навчального року

 • Педагогам Нестеренко І.Д., Криловій С.В., Мазур І.В., Микосянчик Ю.М., Присяжнюк О.Г. проводити індивідуальну роботу з учнями «групи ризику».

Упродовж ІІ семестру

2015/2016 навчального року

 1. Педагогу-організатору Ротар Г.І. провести збори учнівського парламенту, на яких обговорити роботу Міністерств суспільно-корисної праці та дисципліни і порядку, організувати «шефську допомогу» учням «групи ризику».

Лютий 2016

 1. Лікарю центру Чекан О.В. стежити за психоневрологічним станом здоров’я учнів.

Постійно

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Деренькову Г.А.

В.о. директора центру                                                  О. Бічікова

 Виконавець:

Деренькова Г.А.    

НАКАЗ
20.01.2016 м. Чернівці № ______

Про підсумки роботи
щодо запобігання усім
видам дитячого
травматизму в І семестрі
2015/2016 навчального року

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про охорону праці», «Про дорожній рух», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 1 серпня 2001, у Чернівецькому обласному навчально-реабілітаційному центрі № 1 у І семестрі 2015/2016 навчального року проводилась профілактична робота щодо запобігання усім видам дитячого травматизму і безпеки життєдіяльності.
Згідно з планом заходів щодо запобігання дитячого травматизму та профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму з 14.09.2015 по 18.09.2015 у центрі проводилися заходи у рамках практично-орієнтованого проекту «Дорога і діти», а саме: бесіди «Безпека на дорозі залежить від кожного» (підготовчий-12 класи), демонстраційне заняття «Рух за сигналами регулювальника» (підготовчий-5 класи), вікторина «Як я знаю правила дорожнього руху» (6-12 класи), заняття-практикуми «Подорож до країни дорожніх знаків» (підготовчий-5 класи) та «Азбука безпеки» (6-12 класи), конкурс малюнків «Я – учасник дорожнього руху», зустріч з працівниками ДАІ «Дорожня автоінспекція попереджає» (5-12 класи), для закріплення правил дорожнього руху організована екскурсія «Вулицями рідного міста» (6-12 класи).
Педагоги провели з учнями бесіди про правила безпечної поведінки під час навчально-виховного процесу, на перервах, у громадських місцях, у побуті «Поважаємо та дотримуємося правил поведінки» (підготовчий-12 класи).
Перед проведенням екскурсій, прогулянок, відвідуванням громадських місць, масових заходів проводилися бесіди з техніки безпеки із відповідною фіксацією в класних зошитах з техніки безпеки, загальному журналі реєстрації інструктажів з питань охорони життєдіяльності для учнів. Проводилися конкурси, вікторини «Твоя безпека у твоїх руках» з учнями 6-12 класів на знання правил поведінки та з питань профілактики травматизму, бесіди з учнями 6-12 класів з питань безпеки життєдіяльності «Як поводитись у надзвичайній ситуації», «Уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами».
У листопаді 2015 року був проведений Тиждень безпеки життєдіяльності. Для учнів підг.-12 класів проводились тренування з евакуації персоналу і дітей з приміщень навчального закладу в разі виникнення надзвичайних ситуацій, бесіда «Як поводити себе в екстремальних ситуаціях. Уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами» (5-12 класи), брейн-ринг «Що робити, коли …?» (6-12 класи), заняття з елементами тренінгу «Наша безпека у наших руках» (5-12 класи), конкурс малюнків «Безпека дитини». Педагоги ознайомили учнів 5-12 класів з пам’яткою «Правила поводження при виявленні підозрілих вибухонебезпечних предметів, у тому числі замаскованих під них речовин».
Вихователями 8-12 класів та лікарем центру Чекан О.В. проведено бесіди «Здоров’я людини – найвища цінність», «Перша допомога при травмах, порізах та опіках».
Під час організації новорічних та різдвяних заходів з метою профілактики та запобігання всім видам дитячого травматизму були проведені бесіди з техніки безпеки з учнями підг.-12 класів «Ялинка може бути небезпечною» (правила поведінки під час проведення новорічних свят), «Небезпека на кризі» (правила поведінки під час зимових канікул).
Робота щодо створення умов для збереження життя та здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу у І семестрі 2015/2016 навчального року проводилася на належному рівні.
Враховуючи вищезазначене, з метою вдосконалення форм та методів роботи щодо запобігання дитячого травматизму
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з виховної роботи Дереньковій Г.А.:
1.1. Здійснювати контроль за виконанням інструкцій з безпеки життєдіяльності учнів.
Постійно
2. Усім педагогічним працівникам:
2.1. Своєчасно проводити з учнями інструктажі з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позаурочних, позашкільних заходів з подальшою фіксацією їх у відповідних журналах.
Постійно
2.2. Чітко дотримуватися розділу 2 «Основні вимоги безпеки під час навчально-виховного процесу» листа МОН № 1/9-503 від 18.07.2013 та додатку «Інструктивно-методичні матеріали «Створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу», не допускати випадків травмування дітей.
Постійно
2.3. Провести класні батьківські збори, з питання про відповідальність батьків за життя та здоров’я дітей під час канікул.
Березень, травень 2016
3. Розробити план заходів Дня цивільного захисту «Завжди будь готовий діяти!» та провести його згідно з планом роботи центру.
До 29.02.2016
Гринчук О.Д., Ротар Г.І.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Деренькову Г.А.
В.о. директора центру О. Бічікова
Виконавець:
Деренькова Г.А.

 НАКАЗ

05.01.2016 м. Чернівці № ______

Про стан викладання
фізичного виховання

Відповідно до річного плану роботи у грудні 2015 року адміністрацією центру здійснювалась перевірка стану викладання фізичного виховання, проведення позакласних спортивно-масових заходів, дотримання норм безпеки під час занять фізкультурно-оздоровчого спрямування, ведення шкільної документації. Аналіз відвіданих уроків показав, що вчитель фізичного виховання Фестей А.М., а також класоводи 1-4 класів в цілому добре володіють методикою викладання предмета, мають хороший контакт з дітьми, використовують на уроках різні форми і методи навчання, спрямовують діяльність учнів на практичне засвоєння програмового матеріалу. На уроках вчителі здійснюють індивідуальний підхід до учнів, враховуючи стан їхнього здоров’я, фізичного розвитку, нахилів та здібностей.
На кожній з частин уроку: підготовчій, основній і заключній учитель диференціює навантаження і обсяг фізичних зусиль для кожної дитини. Проводять індивідуальну додаткову роботу та відпрацювання рухів за чітким виконанням елементів вправ ще не засвоєних окремими учнями в групах.
Учитель постійно контролює навантаження школярів під час уроку. Причому, достатня увага приділяється вмінню учнів здійснювати самоконтроль за своїм організмом. У своїй діяльності педагог враховує оздоровчу роль фізичної культури, тому намагаються постійно контролювати фізичний стан учнів під час уроку. Значна робота проводиться учителем фізвиховання Фестеєм А.М. у позаурочний час. Відбуваються тижні фізкультури і спорту, обласна Спортакіада “Повір у себе” з різних видів спорту. Працюють секції з

баскетболу та футболу. Стали традиційними проведення Дня здоров’я, вечорів «Нумо, хлопці!», «Нумо, дівчата!», фестивалю «Козацькі забави» тощо. Значна оздоровча робота проводиться у канікулярний час та літній період. Поновлюється наочне оформлення, стенди з питань фізкультури і спорту. Учні центру мають змогу більш ґрунтовно опановувати різні види спорту під керівництвом досвідчених тренерів ЧРЦ “Інваспорт”. Школярі беруть участь у всеукраїнських змаганнях та показують хороші результати. Загалом робота з фізичного виховання в центрі знаходиться на задовільному рівні. Проте, в роботі з фізичного виховання є проблеми і недоліки. Учителями практично не проводиться робота з учнями спецгрупи, які не задіяні на уроці та перебувають без спортивної форми. Також спостерігається невиконання мовного режиму на уроках та у позаурочний час, не завжди вчасно готується та ведеться шкільна документація, недостатньою є робота по дотриманню правил безпеки життєдіяльності під час занять з фізичного виховання.

Виходячи з вищезазначеного та з метою усунення недоліків,
НАКАЗУЮ:
1. Вчителю фізичного виховання Фестею А.М., класоводам початкових класів, що викладають фізичне виховання: 1.1. Підняти на належний рівень індивідуальну роботу на уроках з учнями, особливу увагу звертати на фізично ослаблених дітей, постійно контролювати стан їхнього здоров’я. Січень-травень 2016
1.2. Забезпечити систематичну роботу із школярами, які належать до спецгрупи по обов’язковому виконанню загально зміцнюючих вправ разом з класом.
Впродовж II семестру
1.3. Приділяти більше уваги збагаченню словникового запасу учнів спортивною термінологією.
Постійно
1.4. Систематично контролювати дотримання правил безпеки життєдіяльності на уроках фізкультури, вести облік інструктажів, поновлювати інструкції, вчасно повідомляти про факти травмування учнів. Впродовж II семестру

1.5. Виконувати мовний режим на уроках та в позаурочний час.
Постійно
1.6. Посилити пропаганду здорового способу життя серед школярів, учителів та батьківського колективу шляхом проведення класних учнівських та батьківських зборів, педагогічних рад тощо.
Впродовж II семестру
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. директора центру О. Бічікова
Виконавець:
Бічікова О.К.

НАКАЗ

05.01.2016 м. Чернівці № ______
Про стан викладання та
рівень навчальних досягнень
учнів з історії , правознавства
та курсу «Захист Вітчизни»

Згідно з перспективним планом адміністративного контролю якості викладання та рівня навчальних досягнень учнів протягом листопада-грудня поточного навчального року в центрі вивчався стан викладання історії, правознавства, предмету «Захист Вітчизни» та рівень навчальних досягнень учнів з цих предметів.
Контроль передбачав вивчення й узагальнення системи роботи вчителів і здійснювався за такими напрямами:
• дотримання вимог державних програм щодо мети, завдань, змісту навчання цих предметів у центрі;
• наявність та якість поурочних і календарно-тематичних планів;
• відповідність змісту уроків вимогам навчальних програм;
• методика та науково-теоретичний рівень викладання предметів;
• використання відповідних форм і методів обліку навчальних досягнень учнів;
• упровадження активних форм і методів навчання;
• використання наочності, ТЗН і сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі;
• рівень навчальних досягнень учнів.
Вивчення, аналіз та узагальнення отриманої інформації дають можливість констатувати, що викладання історії та основ правознавства та курсу «Захист Вітчизни» проводиться за державними програмами та згідно з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення шкільних дисциплін.
Вчителі Коверзнєва Л.Г., Кияшко Н.С., Крилова С.В., Токарева Г.І. мають належну професійну підготовку, володіють методикою викладання суспільно-гуманітарних дисциплін і сучасними ефективними формами організації навчально-виховного процесу. Методична підготовка дозволяє реалізовувати програмні вимоги. Педагоги уміють користуватися комп’ютером, активно використовують його у навчально-виховному процесі.
На достатньому рівні розкривають і показують практичне застосування основних положень предметів. Практикують, хоч і несистематично, активні та

інтерактивні форми та технології навчання. Використовують можливості предмета для морального виховання учнів. Запроваджують елементи оптимізації навчально-виховного процесу, намагаються вдосконалювати традиційну методику викладання. За необхідності шукають нові форми і методи організації занять з учнями.
Спостереження на уроках показали, що вчителі готуються до них, мають власні напрацювання у поурочному плануванні та раціонально використовують досвід роботи колег, враховуючи специфіку роботи з дітьми з особливими потребами. Це дає можливість постійно координувати навчальний процес у кожному класі, дозволяє гнучкіше розподіляти навчальний матеріал, обирати оптимальні форми та методи навчання.
Спостереження за рівнем засвоєння учнями програмового матеріалу на уроках, усне опитування, результати тестувань засвідчили, що програмовий матеріал в основному засвоюється учнями на достатньому та середньому рівнях.
Вчителі історії Коверзнева Л.Г., Кияшко Н.С. на уроках знайомлять учнів з минулим своєї Батьківщини та інших країн світу, від початків історичного буття і до сучасності, формують загальнокультурну освіту, формують світогляд.
На уроках правознавства вчителі приділяють велике значення правовій освіті учнів. Використовуються правові джерела, роздатковий матеріал, комп’ютерні технології навчання. Вчителі доводить, що без належного рівня правових знань і навичок поведінки неможлива свідома участь особистості у суспільному і державному житті.
Велике значення приділяється навчанню користуватися правовими знаннями;
виховуванню впевненості у необхідності дотримання правових норм, непримиренності до протиправної поведінки.
Уся робота вчителів спрямована на виконання одного з найважливіших завдань — підготовці учнів до життя, набуттю ними навичок правомірної поведінки, пошуку шляхів розв’язання життєвих ситуацій відповідно до норм права, вихованню потреби співставляти свою поведінку з вимогами законів Української держави.
На вивчення курсу «Захист Вітчизни» відводиться по 0,5 години в 11 та 12 класах. Мета курсу – загальне ознайомлення із структурою Збройних Сил України, родами військ, вироблення вмінь правильної поведінки людей із вадами слуху в надзвичайних ситуаціях та надання невідкладної медичної допомоги, а також військово-патріотичне виховання учнів.
Учителями Криловою С.В., Токаревою Г.І. використовуються ІКТ, додаткова література, інтернет-ресурси, здійснюються міжпредметні зв’язки(хімія, фізика, біологія).
Поряд з цим, у процесі вивчення стану викладання зазначених предметів виявлено певні недоліки у діяльності вчителів, а саме:
• на частині відвіданих уроках мали місце переважно репродуктивні методи навчання;
• не завжди раціонально вчителем використовується робочий час уроку;
• недостатня увага приділяється індивідуальній роботі з учнями;
• не застосовуються засоби підвищення інтересу до виконання домашнього завдання.

У зв’язку з вищезазначеним,

НАКАЗУЮ:

1. Вчителям історії , правознавства та «Захисту Вітчизни» Кияшко Н.С. , Коверзнєвій Л.Г., Криловій С.В. таТокаревій Г.І.:

1.1. Більше уваги приділяти розвитку в учнів умінь аналізувати, висловлювати судження, намагатися давати оцінку історичним і правовим подіям, явищам і процесам.
Упродовж навчального року.

1.2. Акцентувати увагу учнів на використанні різних джерел знань, вправляти в умінні критично оцінювати факти та діяльність історичних діячів.

Упродовж навчального року.

1.3. Посилити контроль за підготовкою учнів до уроків. Застосовувати найбільш ефективні форми перевірки знань учнів для об’єктивного оцінювання рівня їх навчальних досягнень.
Упродовж навчального року.

1.4.З метою глибшого засвоєння тем з курсу «Захист Вітчизни», пов’язаних з невідкладною медичною допомогою, залучати медичних працівників центру.

Постійно.

1.5. При формуванні компетентностей учнів використовувати схеми, таблиці, які дають можливість дітям сконцентруватися на основному змісті матеріалу та на його аналізі.
Упродовж навчального року.

2. Вжити заходів щодо створення матеріальної бази для вивчення курсу «Захист Вітчизни».

Адміністрація, 2016/2017 н.р.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. директора центру О.Бічікова
Виконаець:
Бічікова О.К.

НАКАЗ

05.01.2015 м. Чернівці № ______

Про підсумки проведення
реабілітаційної роботи в центрі
за І семестр 2015/2016 навчального року

З метою активізації роботи і підвищення відповідальності та результативності адміністрацією центру протягом І семестру 2015/2016 навчального року вивчався стан реабілітаційної роботи.
Реабілітація в Центрі носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-відновлювальними, лікувально-профілактичними, реабілітаційними), фізичними заходами.
Реабілітаційна робота проводиться згідно плану роботи відділення комплексної реабілітації та загального плану роботи центру, а також щомісячних загального та індивідуального планів за програмами і методиками, розробленими в установленому порядку. Проводиться корекційно – розвиткова та реабілітаційна робота за напрямами: предметно-практична діяльність, розвиток слухового, зорового, дотикового сприймання, формування звуковимови та розвиток мовлення, логоритміка, просторове орієнтування, лікувальна фізкультура, ритміка, соціально-побутова та комунікативна діяльність.
Запровадження перелічених послуг дало можливість створити умови для максимального розвитку і соціалізації цих дітей, покращити адаптацію та інтеграцію дітей і підлітків до ширшого соціального оточення, сприяти їхній кращій життєвій перспективі.
Комплексна реабілітація в Центрі проводиться відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.
Медична реабілітація у Центрі передбачає лікувально-профілактичні заходи. Корекція основної вади розвитку передбачає специфічну медикаментозну фізіотерапію, застосування відповідного обладнання (звукопідсилювального, ортопедичного).
Фізична реабілітація передбачає фізкультурно-реабілітаційні заходи засобами використання спеціального корекційного обладнання, спеціальну лікувальну фізкультуру.

Лікувально-профілактична робота передбачає профілактику соматичних захворювань, створення умов для психічного розвитку, працездатності, контроль за фізичним розвитком дітей та підготовкою їх до навчання. З цією метою медичними працівниками застосовується загально зміцнююча терапія, надається консультативна допомога педагогічним працівникам у дозуванні шкільних навантажень.
Лікувально-профілактична робота для дітей, які мають вади слуху у поєднанні із затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю, спрямована на корекцію основної вади – збереження та розвиток залишкового слуху. Особлива увага приділяється контролю за розвитком слухової функції з аудіометричним та аудіологічним обстеженням, здійснення корекційно-розвиткової роботи відповідно до психологічних особливостей дітей.
Медична реабілітація передбачає також терапію загальних нервово-психічних відхилень із застосуванням медикаментозного лікування та немедикаментозних заходів лікування загальної недостатності нервової системи та психічного стану дітей.
Лікувально-профілактична робота для дітей, які мають вади опорно-рухового апарату у поєднанні з тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю, спрямована на поліпшення рухових, психічних, комунікативних і мовних функцій, підвищення можливості до самообслуговування і соціальної адаптації.
Крім зазначених заходів, проводиться корекційно-логопедична робота, спрямована на формування у дітей мовленнєвої компетентності як основи соціалізації (тренування дихання, зміцнення голосових і дихальних м’язів); масаж, лікувальна фізкультура, фізіобальнеотерапія тощо.
Лікувально-профілактична робота для розумово відсталих дітей у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення спрямована на розвиток когнітивних функцій, психіки, мовлення, формування життєвих компетентностей, соціальну адаптацію дітей зазначеної категорії.
Застосовуються сучасні методики сенсорної стимуляції, біхевіоральної терапії, що використовуються на етапі раннього втручання, у системі соціально-педагогічних заходів для дітей раннього віку, які відстають у психічному розвитку; різноманітні форми втручання (контактування з дитиною, формування та вироблення комунікативних навичок, робота з експресивною мовою, напрацювання вміння наслідувати інших, навчання грі іграшками відповідно до призначення, трансформація навичок використання допомоги в самостійну діяльність тощо).
Медичне обслуговування учнів (вихованців) здійснюється штатним або спеціально закріпленим за Центром медичним персоналом відповідних закладів охорони здоров’я, які організовують проведення лікувально-профілактичних заходів, здійснюють контроль та державний нагляд за якістю харчування дітей, фізичним навантаженням навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів із фізичного виховання дітей, виконанням санітарно-гігієнічного режиму в Центрі.
Медичні працівники Центру підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється відповідно до положень про атестацію медичних працівників.

Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою щороку забезпечують безоплатний медичний огляд вихованців Центру, моніторинг стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів незалежно від форми власності. Діти з хронічними захворюваннями перебувають під постійним диспансерним наглядом відповідних закладів охорони здоров’я.
Психолого-педагогічна реабілітація у Центрі забезпечує дітям із складними вадами розвитку психолого-педагогічну корекцію, діагностику, психологічну та педагогічну корекцію емоційно-вольової сфери та розумового розвитку.
Педагогічна та соціально-побутова реабілітація передбачає запровадження комплексу заходів (у тому числі відповідних форм, методів, змісту навчання), що створюють передумови для оволодіння дітьми із складними вадами розвитку системою знань, умінь і навичок, застосування яких сприятиме подальшому розвитку особистості: підвищення освітнього, кваліфікаційного рівня, здатність до самостійної трудової діяльності, організації побуту, адекватного планування самостійного життя.
Психологічна реабілітація спрямована на корекцію та розвиток психічних функцій, особистості в цілому, створення оптимальних умов для подальшого становлення кожної дитини як особистості в процесі засвоєння цінностей та пристосування до вимог та критеріїв суспільства.
Центр надає реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в інклюзивних класах (групах) дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів та консультативні послуги батькам дітей з вадами розвитку (за заявою батьків).
Діти, які отримують у Центрі лише реабілітаційні послуги, реєструються в окремому журналі.
Протягом І семестру 2015/2016 навчального року у відділенні комплексної реабілітації була проведена така робота:
– складено і затверджено план роботи відділення комплексної реабілітації на 2015 -2016 рр., складено і затверджено графіки та плани роботи:
– лікаря лікувальної фізкультури, медичної сестри з фізіотерапії, медичної сестри з лікувальної фізкультури, медичної сестри з масажу;
– у відділенні вивчено пакет документів дітей, які перебувають в навчально-реабілітаційному центрі та комплексна оцінка потреб, проблем, переваг та обмеження дітей дошкільного відділення, та підготовчого по 11 класи;
– обстежені діти центру дошкільного відділення, та підготовчого- 11 класів на прикмет оцінки стану здоров’я, психофізичного розвитку та потреб в реабілітації;
– виконана індивідуальна програма реабілітації для учнів 1-11 класів, молодшої, середньої та різновікової мобільної груп;
– А також проведено планування та складання фізіотерапевтичних курсів, масажних, кінезотерапевтичних курсів та курсів лікувальної фізкультури для дітей центру та для дітей змінного контингенту;
– протягом півріччя проводився прийом, обстеження, призначення та складання графіку реабілітації, та виконання призначень для дітей змінного контингенту;
– була проведена оцінка наявності реабілітаційного обладнання, обладнання для фізіотерапевтичного кабінету тощо, та складено рекомендації для закупівлі на 2016 рік;
– проведено первинне тестування та повне поглиблене тестування рухової сфери, можливостей та реабілітаційного потенціалу дітей інвалідів центру та змінного контингенту;
– розроблено та проконтрольовано виконання індивідуальних та групових занять з лікувальної фізкультури;
– протягом півріччя медичною сестрою з ЛФК, масажу, фізіотерапії розроблялось ( сумісно з лікарем) та проводилось індивідуальні і групові заняття з лікувальної фізкультури, масаж та фізіотерапевтичні процедури;
– протягом півріччя складалися плани роботи по змінному контингенту для ЛФК, масажу, фізіотерапії, соц. педагога, психолога, дефектолога, логопеда;
– був проведений комплексний мед огляд з обласними спеціалістами, та виписані призначення вузьких спеціалістів на основі комплексного мед огляду;
– розроблено план поповнення матеріально технічної бази відділення, та впровадження нового обладнання (Вібромасажер, міостимулятор, апарат для прогрівання носових пазух);
– складено план поповнення матеріально технічної бази відділення на 2016 рік;
– Створено групу комплексної реабілітації дітей аутистів змінного контингенту 2 рази на тиждень.
З 1 вересня по 30 грудня 2015 року проведено комплексну реабілітацію 50 дітей інтернату зі складними порушеннями розвитку, та залучено до реабілітації із загальноосвітніх та шкіл з інклюзивним навчанням, а також дітей, що перебувають на індивідуальному навчанні , та дітей дошкільного віку, які не охоплені дошкільною освітою (17 дітей).
Були надані такі реабілітаційні послуги:
Медична реабілітація:
( консультація лікаря ЛФК, заняття в тренажерній залі, ЛФК, масаж) 67 дітей ( 50 вихованців закладу та 17 дітей з інших навчальних закладів, та тих що перебувають на індивідуальному навчанні)
Масаж 34 дитини – 416 процедур: з них 17 дітей ЧОНРЦ №1 – 254 процедур, та 17 дітей змінного контингенту – 152 процедури.
Індивідуальні консультації вузьких спеціалістів ( лікар ЛФК, психіатра, педіатра) 17 дітей.
Групові заняття з лікувальної фізкультури 9 класів: 142 заняття, 4 дошкільні групи 64 заняття (діти центру), та 4 дітей змінного контингенту – 30 занять.
Індивідуальні заняття з ЛФК: 24 дітей закладу 216 занять, та 6 дітей змінного контингенту – 54 заняття.
Психолого-педагогічна консультація, діагностика та реабілітація дітей змінного контингенту:
Первинна психолого-педагогічна консультація та діагностика – 39 дітей.
Психолого-педагогічна реабілітація – 9 дітей (72 заняття).
Соціально – педагогічна реабілітація – 8 дітей (49 занять).
Логопедична реабілітація – 3 дітей (30 занять).
Дефектологічна реабілітація – 9 дітей, 90 занять.
– Діти з інклюзивних класів 2 дітей (ЗОШ № 24 та ЗОШ № 33)
– Діти, які перебувають на індивідуальному навчанні 2 дітей.
– Діти, які навчаються в інших навчальних закладах міста та області – 28 дітей (Сторожинецького, Глибоцького, Хотинського, Путильського, Заставнівського, Кіцманського районів Чернівецької області та м.Чернівці: ДНЗ № 3, 4, 43, 21,22,29, 45,49, ЗОШ № 33,35, 15,24.
– Діти з інших спеціальних шкіл та пройшли комплексну реабілітацію з проживанням – 5 ( Хотинська школа-інтернат №1).

Виходячи з вищезазначеного,

Після аналізу роботи відділення за перше півріччя 2015-2016 навчального року запропоновані такі напрямки розвитку відділення комплексної реабілітації:
1. В роботі з постійним контингентом, змінним контингентом по інклюзивній освіті, змінним контингентом по дітям інвалідам, та додаткові послуги по змінному контингенту дітей. По виявленню порушень постави на рівні спини, таза, колін, стоп, складання плану корекції постави, плоскостопості та загального фізичного розвитку дитини, втілення програми: лікувальна фізкультура, кінетотерапія, мануальна терапія, масаж, механотерапія, фізіотерапія, бальнеотерапія.
2. Запропоновано такі інновації у відділенні:
1. Діагностика
Це розширене комплексне обстеження, яке включає ортопедичний огляд людини, визначення основних життєвих показників, проведення функціональних тестів, таких як визначенняам плітуди рухів хребта та інших суглобів, що дозволяє отримати інформацію про стан опорно-рухового аппарату людини та визначити головні причини комплексних ортопедичних порушень.
2. Групові та сімейні заняття
Групові заняття це потужне соціальне явище, за яким у майбутньому не тільки масова профілактика і лікування вад опорно – рухового апарату, а й зміна менталітету українського народу що до фізичної культури.
3. Заняття для дітей дошкільного віку
В основі проведення «Дитячої школи рівної постави» лежать основні елементи авторської програми (в розробці).
4. Індивідуальні заняття
Індивідуальні заняття проводяться з врахуванням всіх особливостей захворювання пацієнта.
4.1 Аеробіка
4.2 Йога
4.3 Пілатес
4.4 Лікування сколіозу за системою Бубновського
4.5«Суспензійналікувальнагімнастика при порушеннях у дітей шкільного віку за допомогою системи функціональних петлів методика розроблена відділенням сумісно з обласним ЛФК диспансером.
5. Консультативні заняття
6. Масаж
Крім дитячого класичного массажу запропоновано:
масаж з вигріванням теплим камінням, сегментарно – рефлекторний масаж, точковий, баночний масаж, медовий масаж , SPA масаж з обгортанням.
7. Фізіотерапевтичні методи:
Біостимуляція
Магнітотерапія

НАКАЗУЮ:

1. Лікарям, середньому медичному персоналу та педагогам відділення дотримуватися режиму роботи центру, забезпечувати дисципліну і порядок серед працівників та пацієнтів.
Постійно.

2. Брати участь в медичних та педагогічних нарадах, конференціях, курсах.
Протягом року.

3. Для підвищення якості реабілітаційних заходів постійно вивчати сучасну літературу та обмінюватись досвідом з працівниками інших реабілітаційних закладів міста та держави.
Протягом року.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о.директора центру О.Бічікова

Виконавець:
Агранов О.С.

НАКАЗ

26.01.2016 м. Чернівці № ______

Про затвердження графіку
прийому громадян

З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади, виконання статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити графік особистого прийому громадян адміністрацією центру (додаток 1).
2. Ознайомити батьків, учнів, учителів і вихователів центру з графіком особистого прийому громадян.
3. Аністратенко А.В. розмістити графік прийому громадян на сайті центру.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор центру О. Савчук

Виконавець:
Савчук О.О.

Додаток 1 (графік) оприлюднено на стор. “Контактна інформація”

Затверджено

наказом по центру

від 26.01.2016 №

ГРАФІК

особистого прийому громадян адміністрацією

комунального загальноосвітнього навчального закладу

«Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр № 1»

У 2016 році

П. І. Б. Посада Дні прийому Часи прийому
Савчук Олена Орестівна директор центру понеділок

четвер

830 – 1300

1300  –  1700

Бічікова Олена Костянтинівна заступник директора з навчально-виховної роботи понеділок

середа

900 – 1130

1600 – 1800

Деренькова Галина Анатоліївна заступник директора з виховної роботи вівторок

четвер

1100 – 1330

1600 –18 00

  Директор центру                                                                   О. Савчук

НАКАЗ

10.02.2016 м. Чернівці № ______

Про організацію
роботи з батьками

Керуючись відповідними положеннями Закону України «Про освіту», адміністрація та педагоги Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру № 1 налагодили тісну співпрацю з батьківським колективом з метою активної взаємодії, створення оптимальних умов для творчого розвитку, навчання та виховання учнів.
На 2015/2016 навчальний рік розроблено план роботи з батьками, яким передбачено різні форми співпраці: загальношкільні та класні батьківські збори, на яких батьки ознайомлюються з успіхами дітей у навчанні та в позаурочний час, з їх участю в гуртковій роботі; батьківський всеобуч, у рамках якого проводяться консультації педагогами, лікарями, соціально-психологічною службою. Традиційним стало проведення Днів відкритих дверей, під час яких батьки мають змогу відвідувати відкриті уроки, виховні заходи, спілкуватися з вчителями-предметниками, класними керівниками, вихователями, адміністрацією; організація спільних сімейних свят, шкільних акцій, заходів за участю батьків, круглих столів, тематичних порадників, батьківських лекторіїв. У центрі діє соціально-психологічна служба, яка постійно надає індивідуальні консультації батькам. Для батьків учнів старших класів у листопаді проводився батьківський міст «Доросле майбутнє наших дітей».
У листопаді 2012 року на базі центру була створена громадська організація «Життя на рівних», серед завдань якої покращення становища дітей, молоді з особливими потребами, створення умов для самореалізації, комплексної реабілітації, здобуття якісної освіти, професійного самовизначення дітей з інвалідністю. Спільно з цією організацією реалізовується творчий проект «Обдарованість», підсумком якого стане участь у Х Міжнародному благодійному фестивалі «Назустріч мрії» у червні 2016 року в м. Києві.
Зв’язок з батьками підтримується і через щомісячні «Інформаційні бюлетені», у яких висвітлюються різноманітні аспекти навчання дитини з особливими потребами, надаються практичні рекомендації сім’ям щодо навчання та виховання.
Також у кожному класі створені батьківські комітети. Упродовж останніх років батьки учнів беруть активну участь у зміцненні й поповненні матеріально-технічної бази центру, у підготовці класних кімнат до навчального року. Окрім того, батьки учнів 10 класу надають допомогу в організації дозвілля дитини, позбавленої батьківського піклування, Бакрив Д. під час канікул, святкових днів.
Особливо успішною є співпраця педагогів і батьків 5-А класу (класний керівник Коверзнєва Л.Г., вихователі Мацієвська Л.Т., Дулова О.О.), 6-Б класу (класний керівник Фуштей О.О., вихователь Гакман Г.С.), 6-В класу (класний керівник Карпенко О.А., вихователь Добрань Н.В., Спіжавка В.Г.), 7 класу (класний керівник Кучейник Т.І., вихователь Захарій М.І.), 8 класу (класний керівник Костенко Л.В., вихователі Присяжнюк О.Г., Дулова О.О., Мазур І.В.), 9 класу (класний керівник Єрійчук Н.П.), 10 класу (класний керівник Нестеренко І.Д., вихователі Мазур І.В., Грунтей С.В.), 11 класу (класний керівник Крилова С.В., вихователь Микосянчик Ю.М.), 12 класу (класний керівник Токарева Г.І., вихователь Дегтяр С.В.).
У закладі діє центр підтримки сім’ї щодо раннього розвитку дітей з особливими потребами. За сприяння Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти адміністрацією закладу та соціально-психологічною службою центру був розроблений інформаційний довідник для батьків «Крок назустріч майбутньому». Соціальною службою центру проводяться профілактичні бесіди з метою формування педагогічної культури батьків; здійснюється соціальний патронаж, соціальне інспектування сімей, що знаходяться у складних життєвих обставинах, діагностична робота з сім’ями.
Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

1. Вихователям підготовчого – 12 класів:
1.1. Вивчити і запровадити в практику перспективний педагогічний досвід співпраці з батьками вихователів Добрань Н.В., Мацієвської Л.Т., Єрійчук Н.П., Дегтяр С.В., Микосянчик Ю.М..
Березень 2016,
1.2. У рамках батьківського лекторію провести зустріч щодо роз’яснення законодавства України з питань освіти дітей з особливими потребами.
Квітень 2016,
1.3. Провести батьківські збори з питань організації змістовного дозвілля дитини упродовж літніх канікул.
Травень 2016,
класні керівники,
вихователі
2. Соціально-психологічній службі центру:
2.1. Розробити план надання психолого-педагогічної допомоги батькам у процесі сімейного виховання різних категорій учнів.
Березень 2016,
Вовчук М.Ф.,
Лаврук І.М.
2.2. Проводити індивідуальну роботу з родинами, що перебувають у складних життєвих обставинах.
Постійно,
Вовчук М.Ф.,
Лаврук І.М.
3. Педагогу-організатору Ротар Г.І.:
3.1. Оновлювати зміст «Інформаційних бюлетенів» для батьків. Поповнювати їх необхідною та корисною інформацією щодо питань розв’язання сімейних проблем, труднощів підліткового віку, профілактики та попередження правопорушень, формування здорового способу життя.
Щомісяця
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Деренькову Г.А.
Директор центру О. Савчук

Виконавець:
Деренькова Г.А.

НАКАЗ
11.02.2016 м. Чернівці № ______

Про стан роботи з соціально незахищеними дітьми
На виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року» з метою реалізації завдань, зазначених у Загальнодержавній програмі, адміністрацією центру упродовж І семестру 2015/2016 навчального року вивчався стан роботи з соціально незахищеними дітьми.
Педагогічний колектив своєчасно здійснює контроль за умовами життя та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також захист прав та інтересів дітей, які потребують допомоги держави.
Сформовано соціальний паспорт закладу, у якому зазначені категорії дітей, які потребують максимальної уваги: дитина, позбавлена батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, напівсироти та інші діти, які потребують допомоги. Станом на січень 2016 року у центрі навчається 138 дітей. У багатодітних родинах проживає 18 учнів, 3 учнів з малозабезпечених сімей, 9 напівсиріт, 1 дитина позбавлена батьківського піклування.
Вивчено потреби кожного учня, надано допомогу одягом, канцелярським приладдям, предметами гігієни, спортивним інвентарем, іграшками, придбаними як за державні кошти, так і за кошти залучених меценатів.
Оформлені особові справи на дітей, які належать до пільгових категорій. Дітей, які проживають в соціально незахищених сім’ях, забезпечено одягом, канцтоварами та іншими необхідними речами.
Соціально-психологічною службою центру проводяться профілактичні бесіди з метою формування педагогічної культури батьків, здійснюється соціальний патронаж, інспектування соціально незахищених сімей, діагностична робота.
Адміністрація центру тримає на постійному контролі навчання, відвідування, умови проживання в сім’ях усіх учнів центру.
Станом на 11 лютого 2016 року в закладі навчається одна дитина, яка перебуває на повному державному утриманні: Бакрив Діана Миколаївна, 1999 р.н., учениця 10 класу.
Адміністрацією центру вжито належних заходів щодо повного й ефективного захисту прав дітей, охорони їх життя і здоров’я. Зокрема, Бакрив Діані призначена соціальна допомога; її застраховано від нещасних випадків. Частина коштів, що надходять на рахунок Бакрив Діани, перераховується до навчального закладу для придбання м’якого інвентаря, канцтоварів, засобів особистої гігієни тощо. Бакрив Діані видано учнівський та єдиний квитки. Систематично проводиться медичний огляд і лікування. У центрі створено усі необхідні умови для її повноцінного розвитку та навчання. Окрім вищевказаного, адміністрація центру тісно співпрацює зі службою у справах дітей, систематично подає інформацію з питань навчання і виховання Бакрив Діани.
На канікулах, у вихідні та святкові дні учні із соціально незахищених сімей відвідують парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка, парк «Жовтневий», атракціони, цирк, ляльковий театр, кінотеатр «Чернівці», кінопалац ім. О. Кобилянської, меморіальний музей О. Кобилянської, Краєзнавчий музей, музей ВВв, а також для них організовуються екскурсії визначними місцями Чернівців. У літній період 2015 року Бакрив Діана оздоровлювалась у літньому оздоровчому таборі «Лунка» в с. Лунка Сторожинецького району та у літньому таборі «Літня школа української жестової мови та культури глухих» з цілодобовим перебуванням на базі ЧОНРЦ № 1. На період перебування дитини в оздоровчих закладах виділялися кошти на придбання одягу та взуття.
З метою соціального захисту дітей адміністрацією центру та педагогами 1, 2, 3, 4, 5-А, 6-В, 7, 9, 10, 11, 12 класу проводяться бесіди з батьками багатодітних, малозабезпечених сімей про їхню відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей, необхідність отримання ними належної освіти. Налагоджено тісний зв’язок з органами місцевого самоврядування для забезпечення заходів впливу на батьків. Дітям надається матеріальна допомога канцтоварами, одягом, взуттям та інше.
В центрі у відділенні медичної реабілітації соціально незахищені діти проходять повну реабілітацію. Кваліфіковані медичні працівники проводять процедури з електрофорезу, ЛФК, інгаляції, лазерної терапії, масажу, бальнеологічні процедури. Медикаменти видаються в повному обсязі безкоштовно. Діти забезпечені повноцінним п’ятиразовим харчуванням.
Діти з багатодітних, малозабезпечених сімей, напівсироти мають змогу оздоровитися в літніх таборах; їм надається гуманітарна допомога, отримана від спонсорів тощо.
Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з виховної роботи Дереньковій Г.А.:
1.1. Стежити за змінами в нормативній базі щодо соціального захисту дитини та охорони дитинства.
Постійно
1.2. Стежити за станом навчання та виховання Бакрив Діани Миколаївни, 1999 р.н., урізноманітнювати дозвілля.
Постійно
1.3. Організувати відпочинок соціально незахищених дітей під час літньої оздоровчої кампанії.
До 01.04.2016
2. Соціальному педагогу Лаврук І.М. продовжувати співпрацю із соціальними службами міста та області.
Постійно
3. Лікарю центру Чекан О.В.:
3.1. Вести систематичний контроль за станом здоров’я учнів, позбавлених батьківського піклування. У разі виникнення захворювань вживати термінових заходів щодо лікування.
Постійно
3.2. Проводити постійну профілактику захворюваності.
3.3. Клопотати перед управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації про виділення санаторно-курортних путівок в оздоровчі заклади для покращення стану здоров’я дітей соціально незахищених категорій та дитини, позбавленої батьківського піклування.
До 10.04.2016
3. Класному керівнику 10 класу Нестеренко І.Д., вихователям Мазур І.В., Грунтею С.В.:
3.1. Створити усі необхідні умови для повноцінного навчання та виховання учнів.
3.2. Повідомляти адміністрацію центру про виникнення потреби у забезпеченні учнів необхідними канцтоварами, одягом, взуттям та предметами першої необхідності.
Постійно
4. Педагогу-організатору Ротар Г.І. урізноманітнювати дозвілля учнів соціально незахищених категорій, залучати до роботи у гуртках та секціях.
Постійно
5. Педагогам центру контролювати питання щодо випадків жорстокого поводження з дитиною з боку батьків, своєчасно реагувати та надавати таку інформацію адміністрації закладу.
Постійно
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Деренькову Г.А..
Директор центру О. Савчук
Виконавці:
Деренькова Г.А.
Лаврук І.М.