Послуги

емблема

Пріоритетним принципом комплексної реабілітації в центрі постає організаційно-психологічне поєднання програм медичної, психологічної та соціально-педагогічної реабілітації. Кожна з програм здійснюється засобами і методами діагностики, корекції та профілактики.

Комплексне застосування різноманітних діагностичних, корекційних та профілактичних методів має подвійний ефект, тобто ефективність взаємопов’язаних реабілітаційних впливів значно перевищує ефективність тих самих впливів у разі їх окремого застосування.

Відділення реабілітації Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру № 1 проводить реабілітацію та лікування дітей з ураженням центральної та периферичної нервової системи (ДЦП, парези, плегії, порушення опорно-рухового апарату, сколіози, кифози, плоскостопість), з порушеннями психофізичного розвитку (порушення слуху, розумова відсталість, аутизм, синдром Дауна). Відділення реабілітації має в своєму складі:

  • Медичний кабінет
  • Кабінет фізіотерапії
  • Бальнеологічний кабінет
  • Масажний кабінет
  • Тренажерний зал
  • Зал лікувальної фізкультури
  • Сенсорну кімнату
  • Кабінет сурдопедагога
  • Кабінети психолога, дефектолога, логопеда, соціального педагога.
На базі центру проводяться заходи медичної та фізичної реабілітації, спрямовані на забезпечення та відновлення реабілітаційного потенціалу дітей-інвалідів з метою повернення їх до активної життєвої позиції та інтеграції в суспільство адекватно їх здібностям та фізичним можливостям:

– проведення медичного огляду та тестування дитини з психофізичними порушеннями на основі об’єктивного обстеження, оцінки його загального стану та функціональних можливостей, готовності до зміни режиму навантажень;

– визначення фізичної, соматофізіологічної, сенсорної та психічної спроможності дитини з психофізичними порушеннями за даними результатів обстеження лікарями Центру;

– розробку рекомендацій відповідно до розподілу фізичних та психологічнисвітлох навантажень, створення стереотипів поведінки, що відповідають фізичним, соматичним та психічним можливостям дитини з психофізичними порушеннями та сприяють утворенню позитивного адекватного ставлення до навколишнього середовища;

– визначення адекватності та послідовності заходів профілактичного характеру;

– здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом дітей;

– розробка та застосування  кінезотерапії, яка побудована на приймах мануальної терапії та комплексах фізичних вправ на різних етапах лікування і реабілітації/абілітації, що забезпечують функціональне відновлення дитини з психофізичними порушеннями, виявляюттренажериь і розвивають резервні і компенсаторні можливості організму шляхом вироблення нових рухів, компенсаторних навичок, користування технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення;

– розробка та виконання методів фізіотерапевтичного впливу, а саме: електролікування, світлолікування, ультразвукове лікування, інгаляції та аромотерапія тощо.

– застосування лікувального масажу , який застосовується з метою нормалізації функцій організму дитини – інваліда при різних захворюваннях і ушкодженнях.

Проводиться також корекційно-розвиткова та реабілітаційна робота за напрямами: предметно-практична діяльність, розвиток слухового, зорового, дотикового сприймання, формування звуковимови та розвиток мовлення, логоритміка, просторове орієнтування, лікувальна фізкультура, ритміка, соціально-побутова та комунікативна діяльність. Заняття проводяться у різних формах: групах, підгрупах, індивідуально, у супроводі батьків.

Запровадження перелічених послуг дало можливість створити умови дкімнаталя максимального розвитку і соціалізації цих дітей, покращити адаптацію та інтеграцію дітей і підлітків до ширшого соціального оточення, сприяти їхній кращій життєвій перспективі.

Усі послуги надаються на підставі письмової заяви батьків, після чого розробляється індивідуальний план реабілітації кожної дитини з урахуванням висновків вузьких спеціалістів (лікарів), дефектолога, психолога, соціального педагога. Термін реабілітації визначається відповідно до індивідуального плану (від 14 днів до 9 місяців). Також на початку реабілітації спеціалістами заповнюється індивідуальна картка обстеження дитини, а після проходження реабілітації – картка аналізу результативності реабілітаційної роботи.

Графік надання реабілітаційних послуг розробляється та затверджується на рік, півріччя та 1 місяць.

За період функціонування реабілітаційного відділення значно покращився стан здоров’я дітей, зменшилася кількість пропусків занять через хворобу, діти проходять реабілітацію, не пропускаючи навчання.

У дітей, які пройшли реабілітацію у нашому закладі,  збільшився об’єм активних та пасивних рухів,   покращилася рухова функція, м’язовий  тонус та сила м’язів, дрібна моторика рук, рівень сприйняття та виконання інструкцій. Зменшилася частота нападів судом, покращилося самопочуття, зменшилися  прояви гіперкінезів, нормалізувалася поведінка  та емоції, покращилася увага, пізнавальна активність, розширилися когнітивні можливості, збільшився інтерес до ігрової та навчальної діяльності, поповнився активний та пасивний словниковий запас, покращився мовний розвиток, сформувалися навички соціально-побутової орієнтації та самообслуговування.

Проводиться корекційно-розвиткова та реабілітаційна робота за напрямами: предметно-практична діяльність, розвиток слухового, зорового, дотикового сприймання, формування звуковимови та розвиток мовлення, логоритміка, просторове орієнтування, лікувальна фізкультура, ритміка, соціально-побутова та комунікативна діяльність.

Запровадження перелічених послуг дало можливість створити умови для максимального розвитку і соціалізації цих дітей, покращити адаптацію та інтеграцію дітей і підлітків до ширшого соціального оточення, сприяти їхній кращій життєвій перспективі.

Адреса навчально-реабілітаційного центру:
58000, м. Чернівці, вул. Аксенина, 6.
Директор центру Савчук Олена Орестівна (т. 0506780920)
Заступник директора з реабілітаційної роботи
Мала Надія Іванівна (м.т.0502377760)
Контактні телефони: 53-62-65, 53-40-61, 53-53-84;
E-mail: chonrc01@ukr.net
Адреса сайту: www.cvnrc.com