Комплексна діагностика дітей з особливими потребами

Мета: розробка індивідуальної соціально-педагогічної та медико-психологічної карти супроводу учня з особливими потребами.

Зміст, методи, методики:

– комплексна діагностика дітей у формі обстеження дитини відповідними фахівцями;

– обстеження дітей у формі супервізії (спостереження зі сторони). Первинна діагностика психологом;

– надання індивідуальної діагностико-корекційної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку, з метою поглибленого вивчення потенційних можливостей розвитку та визначення відповідної програми навчання;

– розробка та втілення програмного комплексу незалежного обстеження:

  • у випадках виникнення конфліктної ситуації з батьками ( у разі їх незгоди з даними вербального обстеження);
  • для відмежування граничних станів;
  • коли існують труднощі контакту з дитиною під час вербального обстеження;
  • контроль за динамікою розвитку особистості дитини;

– обговорення результатів діагностики та включення батьків в процес оцінки особливостей розвитку та поведінки дитини.