Навчання та виховання

Мета: набуття дитиною з особливими потребами знань та соціального досвіду, упевненості, формування навичок максимальної незалежності в побуті, отримання середньої освіти та професійної підготовки.

Зміст, методи, методики.

Навчання здійснюється через реалізацію індивідуальної програми навчання. Навчання передбачає групові, загальні та індивідуальні заняття спеціалістів «вузьких фахів» – логопеда, сурдопедагога, дефектолога. Зміст занять спрямований на розвиток мовлення, навичок письма, читання, лічби, здобуття загальноосвітніх знань, вмінь та навичок, а також професійної освіти.

Формування та підтримка соціально-побутових умінь. Навчання матиме найкращий результат при постійному повторюванні дій, рухів із застосуванням тих речей, засобів, ситуацій та інтер’єрів, які мають місце в повсякденному житті.