Методична робота

Звіт про методичну роботу Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру № 1 за 2018/2019 навчальний рік.

Науково-методична та інноваційна діяльність педагогічного колективу Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру №1 здійснювалась відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Концепції  реалізації державної політики у сфері реформування освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Положення про спеціальну освіту та Положення про навчально-реабілітаційний центр.

У сучасних умовах реформування українського суспільства та модернізації освітньої галузі виняткового значення побуває відродження національної культури, виховання освічених громадян,  формування творчих особистостей, підняття освіти до рівня світових стандартів.

Метою методичної роботи в закладі є підтримка ділового тонусу вчителя, допомога в подоланні труднощів, у відкритті шляхів до пошуку, ініціативи й творчості. Методична робота в центрі ґрунтується на основі діагностики та прогнозування й спрямована на підвищення творчого потенціалу.

Головними напрямками методичної роботи є:

– забезпечення професійною інформацією;

– розвиток інноваційної діяльності педагогів;

– підтримка в підготовці до атестації;

– організація підвищення фахової кваліфікації вчителів;

– узагальнення й поширення педагогічного досвіду на міському, обласному та всеукраїнському рівнях;

– діагностика якості навчання на уроках та заняттях у системі освіти.

У закладі культивується впровадження нових педагогічних технологій. Особливе значення надається особистісно зорієнтованому навчанню, формуванню ключових компетентностей, застосуванню ІКТ, проведенню моніторингових досліджень якості навчальних досягнень школярів.

Центральною ланкою методичної роботи є методична рада. На засіданнях методичної ради у навчальному році заслуховувались такі питання: «Про роботу Школи професійної адаптації початкового спеціаліста», «Реалізація дієвої наступності між дошкільною та початковою ланками освіти в умовах впровадження концепції «Нова українська школа», «Організація освітнього процесу в перших класах на основі НУШ».

Особливу увагу на удосконалення фахової майстерності педагогів, підвищення ефективності навчально-виховного процесу, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, адаптування підручників та навчальних програм звертали предметні методичні об’єднання.

У Чернівецькому обласному навчально-реабілітаційному центрі № 1 працює 8 методичних об’єднань:

дошкільного відділення (голова методичного об’єднання Молоч О.М., сурдопедагог д/в, вчитель вищої категорії, вчитель-методист);

початкових класів (голова – Гердик Г.М., спеціаліст I категорії,);

  – з навчання і виховання учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку (голова –– Кузьменко Н.В., спеціаліст вищої категорії, спеціаліст, старший вчитель);

суспільно-гуманітарних дисциплін (голова – Агаркова О.В., сурдопедагог, спеціаліст  вищої категорії, старший вчитель);

математично-природничих наук (голова – Присяжнюк О.Г., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель);

корекційно-розвиткової роботи (голова – Калініна Н.Л., сурдопедагог, спеціаліст I категорії);

з навчання та виховання учнів із порушеннями розвитку (голова – Фуштей О.О., спеціаліст вищої категорії);

виховної роботи (голова – Микосянчик Ю.М., вихователь, спеціаліст вищої категорії, вихователь-методист);

з трудового навчання, образотворчого мистецтва та фізичного виховання (голова – Козак О.В., спеціаліст І категорії).

Упродовж 2018/2019 н. р. члени методичного об’єднання дошкільного відділення працювали над проблемним питанням: «Формування життєвих компетентностей дітей з особливими освітніми потребами шляхом реалізації системи педагогічних, психологічних та корекційно-розвиткових засобів в умовах завдань Концепції «Нової української школи».

Педагоги брали участь у семінарах:

1.  Слухова реабілітація дітей і дорослих за допомогою систем Cochlear Nucleus. (09.11.2018)

2.  Особливості організації освітнього процесу і слухомовленнєвого розвитку дітей з кохлеарними  імплантами кісткової провідності Baha.(13.05.2019)

Сурдопедагоги Молоч  О.М. та Сливка Ю. І. 22-23.10.2018 були учасниками Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною», 18-19.05.2019 – XII Міжнародної науково-практичної конференції «Спеціальна освіта: супровід без обмежень», яка проходила на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Вчителі та вихователі проводили з батьками індивідуальні бесіди, консультації,  пропонували їхній увазі виставки дитячих робіт, методичну літературу, залучали до активної участі у підготовці і проведенні свят, конкурсів, екскурсій.

Упродовж навчального року методичне обєднання педагогів початкових класів працювало:

  • над забезпеченням високого рівня викладання, розвитком в учнів практичних умінь і навичок;
  • удосконаленням форм і методів роботи на уроках;
  • систематичним впровадженням сучасних ІКТ та інновацій;
  • здійсненням індивідуальної роботи з обдарованими та невстигаючими учнями;

З метою розвитку пізнавального інтересу молодших школярів, їх індивідуальних, творчих та інтелектуальних можливостей у грудні 2018 року пройшов тиждень «Весела математика».

Упродовж цього тижня була створена атмосфера, яка сприяла розвитку логічного мислення, уяви, пам’яті учнів, активізації їх творчого потенціалу, вихованню у школярів інтересу до вивчення математики, наполегливості у досягненні мети та віри у власні сили.

Основною метою тижня було розширити та поглибити здобуті на уроках знання; показати можливість їх використання на практиці; викликати в учнів інтерес до вивчення математики; виховувати дисциплінованість, почуття взаємодопомоги.  Яскрава наочність, цікаві завдання та несподівані заохочення за не залишили байдужими усіх учнів центру. Кожен клас  поринув у цікаві математичні мандрівки. Завершальним етапом тижня  була урочиста лінійка  та нагородження учнів солодкими подарунками.

Традиційними для нашого закладу стали мовні свята, які є результатом спільної роботи всіх педагогів: вчителів індивідуальної роботи, логопеда, класоводів, вихователів. Учитель індивідуальної роботи Калініна Н.Л. та вчителі початкової  школи Бунзяк А.Б., Вітровчак О.С. провели мовне свято «Зустрічаємо весну і радіємо теплу» для учнів 1-А та 1-В класів. Педагоги поглиблювали, систематизовували і закріплювали знання дітей про ознаки весни; формували усне зв’язне мовлення; розвивали когнітивні процеси; виховували дбайливе ставлення до природи. Учні в костюмах квітів, метеликів, пташок декламували вірші, співали веснянку, виконували дидактичні вправи та грали в ігри. Гру-квест «Люби, знай, оберігай свій рідний край» для учнів 2-А та 3 класів провели вчителі-дефектологи Мала Н.І., Шумакова Л.С. та вчителі початкових класів Шкурат О.І., Гердик Г.М.. Педагоги досягли поставленої мети: закріпили знання учнів про природу, рослинний і тваринний світ рідного краю; навчили учнів вирішувати логічні завдання шляхом підказок і пошуку рішень в нестандартних ситуаціях; працювали над ритміко-інтонаційною структурою мовлення.

16.05. 2019 учні початкових класів взяли участь в обласному конкурсі «Міні Міс & Містер УТОГ – 2019». Діти залюбки презентували свою майстерність у хореографії, виконанні жестових пісень, інсценізаціях, а глядачі поринули у дивовижний світ краси, грації, чарівності, таланту.

Упродовж  2018/2019 навчального року методичне об’єднання педагогів з навчання і виховання учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку працювало над вирішенням проблеми «Формування життєвих компетентностей дітей з особливими освітніми потребами шляхом реалізації системи педагогічних, психологічних та корекційно-розвиткових засобів в умовах завдань Концепції Нової української школи».

Незвичайний інтегрований урок з курсу «Я досліджую світ» «Капітошка»,  підготовлений педагогом 1-Г класу Карпенко О.А., пройшов цікаво і захоплююче. На ньому учні закріпили знання про воду на основі практичних дій, знайомились з її властивостями,  з цікавістю виконували дидактичні завдання, дослідницькі вправи, жваво та емоційно грались.

           Інтегрований урок з ознайомлення з навколишнім світом «Зима – пора відкриттів», проведений вчителем 4 класу Кузьменко Н.В. продемонстрував можливості сучасного підходу до навчання. На уроці педагог прищеплювала дітям любов до природи і створила атмосферу успіху, виховувала толерантне ставлення до тваринного світу.

Вихователь Дамаскін Н.К. провела інтегроване виховне заняття з елементами ЛФК та логоритміки, яке сприяло розвитку логічного мислення, налагодженню доброзичливих стосунків між однокласниками, уточнювалось уявлення про ввічливість, спонукало до діалогічного спілкування.

Традиційними для нашого закладу стали тижні інноваційних технологій «Краса природи чарує нас». У квітні 2019 року пройшла декада відкритих заходів корекційно-розвивальної роботи із застосуванням інноваційних технологій. Вона є результатом спільної роботи всіх педагогів: вчителів індивідуальної роботи, логопеда, класоводів, вихователів.

Вчителі методичного об’єднання систематично підвищують свій фаховий рівень. Допіра Н.В., Карпенко О.А. підвищили кваліфікацію на курсах за програмою «НУШ» у серпні 2018р. Онлайн-курси для вчителів початкових класів прослухали Допіра Н.В., Карпенко О.А., Кузьменко Н.В.

Упродовж навчального року працювала ініціативна група педагогів з проблеми «Основні компоненти Концепції НУШ. Дитиноцентризм», яку очолює Допіра Н.І., мета якої – навчання та виховання максимально наближене до здібностей та особливостей кожної дитини.

Члени методичного об’єднання вчителів корекційно-розвиткової роботи працювали над вирішенням проблеми «Формування в учнів комунікативної діяльності, способів орієнтування, всебічного розвитку та засвоєння навчального матеріалу, створення передумов для соціальної адаптації та інтеграції шляхом удосконалення навичок спілкування на слухо-зоровій основі, сприймання та продукування мовлення».

Вчитель-дефектолог Мала Н.І. підготувала та провела педагогічну раду центру з корекційної роботи: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в корекційно-реабілітаційному процесі навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах НУШ», а також  була учасником семінарів: «Зростаємо здорові» – об’єднання батьків дітей з порушеннями слуху; «Слухова реабілітація дітей і дорослих за допомогою системи Cochlear Nukleus» за участю вітчизняних та зарубіжних спеціалістів.

        У травні вчителі-дефектологи Молоч О.М. та Мала Н.І. були організаторам Дня             кохлеарного імпланту в Україні «Особливості організації освітнього процесу і слухомовленнєвого розвитку дітей з КІ та імплантати кісткової провідності Baha». Вчитель української жестової мови Дяків С.М. був учасником семінарів:    Всеукраїнський науково-практичний семінар «Реалізація педагогічних новацій в       освіті учнів з порушеннями слуху» (жовтень 2018, м. Хмельницький);   всеукраїнський семінар-практикум «Вивчення досвіду інклюзивної освіти осіб з порушеннями слуху на базі ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» (листопад, 2018), міжнародний науково-практичний семінар «Доступний освітній простір для дітей глухих та слабкочуючих» (березень, 2019, м. Київ).

Вчитель індивідуальної роботи Калініна Н.Л. в рамках тижня інноваційних технологій спільно з педагогами початкових класів провела мовне свято «Зустрічаємо весну і радіємо теплу» для учнів 1-А та 1-В класів, підготувала доповідь «Кореційно-розвиткові  засоби зі слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення  в умовах завдань Концепції НУШ».

Логопед Столощук О.В. спільно з педагогом початкових класів Манчуленко Г.І. провела мовне свято  «Подорож до весняного лісу» учнів 2-Б класу, інтегроване виховне заняття з елементами логоритміки та ЛФК «Мій клас. Живемо і працюємо разом».

Вчитель-дефектолог Савчук О.О. брала активну участь у роботі методичного об’єднання.  Виступала з доповідями на засіданнях м/о  «Сучасні форми організації освіти дітей з порушенням слуху в умовах навчально-реабілітаційного центру», листопад, 2018), на педагогічній раді центру з питань корекційної роботи. Була учасником семінарів, круглих столів, дискусій.

Вчитель-методист Шумакова Л.С. була активним учасником семінарів, виступила на педраді з доповіддю «Важливість корекційно-розвиткової роботи з розвитку слухо-зорового сприймання усного мовлення та формування виразної вимови в умовах інклюзивної освіти». Брала участь у тижні інноваційних технологій, провела мовну гру-квест «Люби, знай, оберігай свій рідний край».

Члени методичного об’єднання суспільно-гуманітарних дисциплін у рамках Всеукраїнського місячника бібліотеки, який проходив під гаслом  «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини» (до 100-річчя від дня народження українського педагога, письменника В.О. Сухомлинського) було проведено заходи: «Пишаюсь тим, що я – людина!», тиждень  «Нас єднає мудрість книг».

Працювала Творча майстерня «Практичне застосування особистісно зорієнтованих технологій при вивченні української мови та літератури», у рамках якої  Агаркова О.В. провела відкритий урок з української літератури за творчістю  Ю. Винничука «Місце для дракона».

З 25 по 30 листопада 2018 року пройшов тиждень літератури рідного краю, присвячений 155-річчю від дня народження Ольги Юліанівни Кобилянської.  Підготовка до тижня розпочалася з перегляду прем’єри вистави. В. Вовкуна «Поранкова душа: за Кобилянською і про Кобилянську». Упродовж тижня педагоги та учні центру збирали цікаві матеріали про життєвий шлях і літературну діяльність Ольги Кобилянської.  Результатом цієї роботи став випуск літературної газети «Огрівай, сонце…». Бібліотекар центру Нестеренко І.Д. організувала виставку творів письменниці  «…І золотої нитки не згубіть». Цікаво та змістовно пройшли класні години у 5-11 класах  на тему «У пошуках втраченого щастя» (за повістю  О. Кобилянської «В неділю рано зілля копала»). Підсумком тижня став урок-екскурсія до літературно-меморіального музею О. Кобилянської «Безсмертне слово Гірської Орлиці». Матеріали, що були зібрані впродовж  проведення літературного тижня, узагальнені та оформлені спільним творчим проектом педагогів методичного об’єднання та учнів 5-11 класів центру  під назвою «Відомі буковинці».

У березні 2019 року пройшли  Шевченкові дні та тему «Свіча, запалена серцем…» до 205-річчя з дня народження                 Т. Шевченка.   Підготовка до тижня розпочалася з організації літературно-мистецької виставки  «Усе життя моє, як на долоні». Цікаво та змістовно пройшли класні години у 5-11 класах  на тему «Кобзар знов і знов оживає в новім поколінні…» Школярі відвідали етнографічний музей «Дивотвір», в якому  творчость Т. Шевченка, представлена у вишиваних рушниках майстра М.Покиданця. Підсумком тижня стала екскурсія-покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченка.

Група педагогів середніх та старших класів на сайті закладу систематично представляла матеріали по проведенню відкритих уроків та загальношкільних заходів, конкурсів, друкувалися в періодичній пресі.

З урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу та особливостей учнів педагоги методичного об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін працювали над вирішенням науково-методичної проблеми «Використання технологічних можливостей відкритого освітнього середовища на уроках природничо-математичних дисциплін з метою формування життєвих компетентностей та успішної соціалізації учнів з особливими освітніми потребами у сучасне суспільство».

У навчальному році на високому методичному рівні пройшла атестація вчителя фізики Присяжнюк О.Г., результатом якої стало підтвердження вищої кваліфікаційної категорії і присвоєння педагогічного звання «Старший вчитель». Присяжнюк О.Г. провела майстер-клас із застосування проблемно-пошукових методів навчання з метою формування природничо-математичних знань та дослідницьких компетентностей учнів. Методичну розробку уроку фізики в Парку інтелектуальних розваг на тему: «Атмосферний тиск» (8 клас) було надруковано у газеті «Освіта Буковини». Проведення предметного тижня «Наукові горизонти» у лютому 2019 року сприяло формуванню наукового світогляду учнів, розумінню законів цілісності природи і місця людини в ній,  розвитку комунікативних умінь та розширенню  кругозору вихованців центру.

Вчитель біології Гринчук О.Д. провела нетрадиційний урок-екскурсію в еколого-просвітницький центр збереження біорізноманіття Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. Старшокласники ознайомились з історією створення Червоної книги, причинами зменшення чисельності окремих видів рослин на Буковині та заходами щодо збереження різноманіття природи рідного краю.               

Створенню позитивної мотивації учнів до вивчення фізики сприяла організація вчителем Присяжнюк О.Г. фізичного вояжу «Лабіринтами загадок та відкриттів» для учнів 8–11 класів. Школярі навчались використовувати вивчений матеріал у нестандартних ситуаціях, поглибили свої знання про досягнення видатних фізиків минулого та роль українських вчених у світовій науці. 

Вчитель математики Грунтей С.В. провів урок-дослідження «Перетворення графіків елементарних функцій». Дев’ятикласники узагальнили знання про основні види геометричних перетворень графіків. Інтерактивні технології, що використовувались на уроці, сприяли розвитку графічної культури і прагненню до самоосвітньої діяльності. Екскурсія-подорож «Скарби рідного краю» до Чернівецького обласного краєзнавчого музею, яку провела вчитель географії Костенко Л.В.,  розширила  уявлення учнів про минуле й сьогодення  Буковини, сприяла вихованню екологічної культури, формуванню ціннісних орієнтирів та національної гордості за своїх предків.

Вчитель математики Бічікова О.К. підготувала у 5 класі математичний круїз «Цікава математика», під час якого учні систематизували знання, одержані на уроках математики, демонстрували свою винахідливість, логічне мислення, увагу, пам’ять, навчались діяти раціонально. Проведення заходу сприяло популяризації знань з математики, реалізації прагнення учнів до самовдосконалення, до знань. Уроки й  виховні заходи  вирізнялись високим рівнем педагогічної майстерності, творчою активністю учнів, використанням інноваційних форм і методів навчання та демократичним стилем спілкування.

Упродовж навчального року методичне об’єднання педагогів з навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями працювало над проблемою «Компетентнісний підхід у навчанні та корекційно-виховна робота, як засіб забезпечення всебічного розвитку школярів з інтелектуальними порушеннями з опорою на їх збережені особливості». Належна увага приділялась вивченню та впровадженню нових освітніх технологій, вдосконаленню змісту виховання та навчання учнів з психофізичними вадами, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності учнів.

Упродовж року вивчався, вдосконалювався та впроваджувався передовий педагогічний досвід вчителя Мандзюк І.Ю.  («Розвиток асоціативного мислення школярів з інтелектуальними порушеннями на уроках української мови»). У вересні місяці було проведено спортивне свято в рамках олімпійського тижня «Спорт – здоров’я, спорт – це сила, що дають всім дітям крила!». Вчителі  провели пізнавальний тиждень інтегрованих та бінарних уроків «Цікаве довкілля» (жовтень). На уроках педагоги створювали умови для формування та практичного застосування знань, навичок та вмінь і надали можливість учням побачити результативність своєї роботи. Під час уроків учні одержали знання про об’єкти вивчення, у них сформувалося  вміння переносити знання з однієї галузі в іншу, аналізувати і порівнювати складні процеси і явища навколишнього світу, що забезпечують формування цілісного сприйняття дійсності як передумови формування життєвих компетентностей.

Перевірка знань, умінь і навичок учнів є важливою складовою у навчанні предметів інваріантної складової. Основною метою контролю є визначення якості засвоєння школярами програмового матеріалу, діагностика і корекція їхніх знань та вмінь. Вчителі-предметники закладу здійснювали своєчасний контроль за рівнем компетентностей учнів шляхом усного опитування, тестування, проведення контрольних, самостійних, практичних та лабораторних робіт, тематичного оцінювання.

Моніторинг навчальних досягнень у 5–11 класах для дітей з порушеннями слуху показав, що переважна більшість учнів засвоїла програмовий матеріал, вміє застосовувати набуті знання та практичні навички.

Звіт про методичну роботу Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру № 1 за 2017/2018 навчальний рік.