МО вчителів трудового навчання, образотворчого мистецтва та фізичного виховання

МО трудового навчання логотипПроблемне питання методичного об’єднання

У 2015/2016 навчальному році члени методичного об’єднання працюють над проблемною темою «Впровадження акмеологічних технологій для розвитку особистості учня з особливими освітніми потребами».

 

Завдання роботи методичного об’єднання

Методичне об’єднання у навчальному році планує вирішити ряд завдань.

Навчальні завдання:

 • забезпечення корекційної спрямованості змісту навчання для дітей з особливими потребами;
 • розвиток творчих здібностей учнів;
 • формування та розвиток ключових та предметних компетентностей учнів на основі їх компенсаторних можливостей та професіоналізму вчителів.

Виховні завдання:

 • виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо.
 • розробка, змістове наповнення й реалізація програм виховання з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей вчителів, батьків, вікових особливостей учнів, рівня їх фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку;
 • реалізація особистісно зорієнтованого, діяльнісного, системного, творчого підходів до організації виховного процесу на засадах проектної педагогіки;

Методичні завдання:

 • запровадження нових, активних форм і методів навчання, новітніх педагогічних технологій;
 • застосовування інформаційно-комунікативних технологій;
 • постійний пошук способів підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
 • удосконалення форм та методів роботи в процесі навчання;
 • проведення аналізу рівня корекційно-відновлювальної роботи з учнями;
 • активізувати співпрацю з методичними об’єднаннями вчителів предметників корекційно-розвивального спрямування по впровадженню ефективних методик корекції пізнавальних можливостей учнів;
 • організація проектної творчої діяльності вчителів;
 • сприяння всебічному розвитку творчих здібностей педагогів, формуванню в них навичок дослідницької роботи;
 • сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації;
 • вивчення нормативно-правових документів, що стосуються спеціальної освіти;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки.

************************************************************************************

Козак Олена ВолодимирівнаГолова методичного об’єднання

Козак Олена Володимирівна,

вчитель трудового навчання,

працює над методичною проблемою:

«Впровадження акме-технологій для розвитку особистості учня з особливими потребами в процесі трудового навчання».

 

************************************************************************************

Бабляк Людмила ОлексіївнаБабляк Людмила Олексіївна,

вчитель трудового навчання,

вчитель вищої категорії, старший вчитель,

працює над методичною проблемою:

«Інноваційні технології розвитку особистості учнів на уроках трудового навчання».

************************************************************************************

Трубій Василь ЮрійовичТрубій Василь Юрійович

вчитель трудового навчання,

працює над методичною проблемою:

«Корекція пізнавальних можливостей дітей на уроках трудового навчання».

************************************************************************************

Спіжавко Василь ГригоровичСпіжавко Василь Григорович,

вчитель образотворчого мистецтва,

вчитель вищої категорії,

вчитель-методист,

працює над методичною проблемою:

«Вплив корекційно-виховної роботи на всебічний розвиток дитини засобами мистецтва».

************************************************************************************

Солтис Тетяна Ігорівна

вчитель фізичного виховання,

працює над методичною проблемою:

«Диференційований підхід до викладання фізичної культури на основі використання компенсаторних можливостей дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку».

 

************************************************************************************