План підготовки до педагогічної ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                            Директор  центру

                                                                                                                             ______ О.Савчук

                                                                                                                            «___» ______2016

 План

підготовки до педагогічної ради з питання:

«Упровадження інноваційних педагогічних технологій при формуванні навчальної діяльності на уроках української , жестової та англійської мов».

з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні
І. Упровадження інноваційних педагогічних технологій при формуванні навчальної діяльності на уроках української , жестової та англійської мов. 27.03.2016 Бічікова О.К.
ІІ. Вивчення, узагальнення, підготовка доповідей за такими напрямками:

1. Упровадження інноваційних педагогічних технологій при формуванні навчальної діяльності на уроках української , жестової та англійської мов.

2. Життєві компетентності школяра: акмеологія в навчанні української мови та літератури.

3. Творча й пошукова діяльність на уроках української мови та літератури.

4. Організація самоосвітньої діяльності учнів на уроках української мови.

5. Практичне застосування особистісно-зорієнтованих технологій при вивченні української мови.

6. Компетентнісно – орієнтований підхід до навчання англійської мови дітей із порушенням слуху.

7. Українська жестова мова як засіб комунікативної та пізнавальної діяльності учнів з порушеннями слуху.

8.Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів з порушеннями інтелектуального розвитку на уроках української мови.

До 30.03.2016

 

Бічікова О.К.

Агаркова О.В.

Коверзнєва Л.Г.

Нестеренко І.Д.

Токарева Г.І.

Гердик Г.М.

Дяків С.М.

Карпенко О.А.

ІІІ. Узагальнення напрямків роботи по підготовці педради, складання проекту рішення. 30.03.2016 Бічікова О.К.,

Савчук О.О.,

Агаркова О.В.

Залишити відповідь