Рішення педагогічної ради центру від 29.04.2016

1.Домагатись якісного виконання навчальних програм щодо знань, умінь і навичок учнів на уроках української мови та літератури, англійської, української жестової мов у 5-12 класах шляхом впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій: особистісно зорієнтованого, проектного, розвивального навчання, інтерактивних, інформаційних технологій.
Постійно педагоги
методичних об’єднань
2.Укласти практичний посібник «Нетрадиційні уроки з української жестової мови»
До 01.09.2016
Дяків С.М.

3.Розробити тести з англійської мови для учнів 5-6 класів з метою контролю знань, умінь та навичок школярів.
До 01.09.2016
Гердик Г.М.
4.Створити творчу групу вчителів з проблеми «Упровадження інноваційних педагогічних технологій при формуванні навчальної діяльності на уроках української мови та літератури».
Педагоги методичного
об’єднання вчителів
суспільно-гуманітарних дисциплін,
вересень 2016.
5. Вивчати та поширювати передовий педагогічний досвід, використовувати інноваційні форми і методи роботи, з метою підвищення якості навчальних досягнень учнів з української, жестової та англійської мов.
Постійно,
педагоги методичного об’єднання
6.Провести майстер-класи вчителів української мови та літератури Крилової С.В. та Карпенко О.А. з проблеми «Інноваційні технології активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови» для слухачів Школи початкового спеціаліста.
Жовтень, 2016
7. Висвітлити на сайті закладу досвід робо ти вчителів української, англійської та української жестової мов з питання «Впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес».
Квітень,
Агаркова О.В.,
Гердик Г.М.,
Дяків С.М.
8. Залучати учнів до планування позакласних заходів методом анкетування, до захисту творчих проектів, створення комп’ютерних презентацій, до активної участі у позакласній роботі (конкурсах, предметних тижнях, виставках).
Постійно,
вчителі української,
англійської та жестової мов.

Залишити відповідь