Семінар з проблеми фізичного виховання дітей з особливими освітніми потребами

20170117_100318Грайте з дітьми –  і вони стануть здоровішими,  розумнішими та щасливішими.

      М.М. Єфименко 

 З 16 по 20 січня 2017 року на базі Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру №1 проведено авторський семінар доктора педагогічних наук Єфименка М.М. (автора програми з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура») з проблеми «Нові методичні підходи до корекційного фізичного виховання дітей з особливими освітніми потребами».

Під час проведення семінару всі учасники мали можливість як теоретично, так і практично ознайомитися з унікальною авторською системою (у 1991 році відзначена 1 золотою та 2 срібними медалями ВДНГ СРСР), що дозволяє ефективно долати вади, які є в розвитку як у практично здорових дітей, так і у дітей-інвалідів. Ключовими позиціями системи є точне дотримування законів природи та всеосяжний ігровий метод.

Авторський інноваційний підхід Єфименка М.М. ґрунтується на принципі гармонійного природного фізичного розвитку дітей, в основі якого лежить еволюційний метод засвоєння дітьми восьми основних рухових режимів: від лежачо-горизонтальних положень (лежання, повзання, сидіння) до вертикалізованих  функціонально-тренувальних (стояння, ходьба, лазіння, біг, стрибки). Крім того, автор передбачає на заняттях із фізичної культури (як і під час проведення різних форм фізичного виховання в умовах дошкільного навчального закладу) обов’язковий наскрізний ігровий момент вправляння, своєрідну театралізацію рухової діяльності дошкільників: «фізкультурна казка» при цьому стає основною формою взаємодії педагога з дітьми, які у відповідних сюжетно-рольових проявах всебічно реалізовують свій особистісний потенціал. Сюжетність казки, яка покладена в основу занять, дозволяє не лише тренувати тіло, але й розвивати інтелект, а також формувати в малят необхідні духовні якості.

Надзвичайно цінним на семінарі було те, що кожне теоретичне питання розглядалося через призму методики викладання та безпосереднього практичного впровадження. Відповідно було переглянуто, проаналізовано та обговорено відеозаписи занять із фізичної культури, ранкової гімнастики пробудження, гімнастики пробудження після денного сну (у приміщенні і на вулиці), горизонтального пластичного балету (пластик-шоу) та ін. Методично змістовними та практично насиченими були проведені Єфименком М.М. відкриті заняття із дітьми старшого дошкільного віку Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру №1 (гімнастика пробудження після денного сну) та слухачами семінару (горизонтальний пластичний балет).

Після закінчення семінару всім слухачам (вчителям-дефектологам, вчителям-логопедам, вчителям та інструкторам з фізичної культури / лікувальної фізичної культури, інструкторам із масажу, вихователям ДНЗ області) було вручено відповідне свідоцтво з підписом і печаткою автора технології, керівника Авторського педагогічного центру – Центру реабілітації руху (АПЦ – ЦРР) Єфименка Миколи Миколайовича.

 

                                       

Залишити відповідь