10 клас

29.03.21-02.04.21

 • Фізика. Тема. Радіоактивність
  • Виконати контрольну роботу.
  • Тема. Радіоактивність. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.
  • Онлайн тести.  Платформа  «На Урок» https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1858570
  • Після виконання тесту перевірити відповіді на флеш-картах.
  • Повторити властивості радіоактивного випромінювання.
  • Повторити правила зміщення.
  • Читати §44 підручника ФІЗИКА. М.І. Шут, М.Т. Мартинюк, Л.Ю. Благодаренко. Фізика. Підручник для 9 класу загальноосвітніх  навчальних закладів. Київ – Перун – Ірпінь, 2009
 • ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. §12. Виконайте вправу за презентацією слайд 3, також за  підручником  стр 130 мал 45: Здійснити, Набути, Відчути.
 • ГЕОГРАФІЯ. Опрацювати §37
 • Біологія. Параграф 37 підручника :  Розвиток еволюційних поглядів Посилання  на електронний підручник: https://4book.org/uchebniki-ukraina/9-klass/pidruchnik-biologiya-9-klas-zadorozhniy-2017/37-rozvitok-evolyuciynih-poglyadiv-39-evolyuciyni/page-148 Опрацювати даний параграф, відповідати на запитання до параграфу. Переглянути і опрацювати презентацію:  Розвиток еволюційних поглядів
 • Хімія. Параграф 29 підручника:  Вуглеводи Посилання на електронний підручник:  http://shkola.in.ua/876-khimiia-9-klas-popel-2017.html Опрацювати параграф, відповідати на запитання до параграфа, вивчити хімічні властивості вуглеводів. Переглянути і опрацювати презентацію:  Вуглеводи
 • Алгебра. Тема: Статистика. Підготовка до контрольної роботи. Виконати завдання у Telegram.
 • Геометрія. Тема: Площа круга. Площа кругового сегмента. Вивчити формули, розв’язати задачу в Telegram.

01.03.21-05.03.21

 • Географія.  Опрацювати § 33-35.
 • Основи  здоров’я. Опрацювати § 11. тема : “на шляху до сталого розвитку”.Звернути увагу на екологічне законодавство України стр.126.
 • Англійська мова. 1. Переглянути презентацію. 2. Записати в словник нову лексику (ст.124) 3. Виконати вправу 1(a), ст. 123.
 • Біологія. Параграф 41 підручника :  Захворювання людини зі спадковою схильністю Посилання  на електронний підручник:  https://history.vn.ua/pidruchniki/zadorozhnij-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/44.php Опрацювати даний параграф, відповідати на запитання до параграфу. Переглянути і опрацювати презентацію: Спадкові хвороби  
 • Хімія. Параграф 28 підручника:  Карбонові кислоти Посилання на електронний підручник:   http://shkola.in.ua/876-khimiia-9-klas-popel-2017.html Опрацювати параграф, відповідати на запитання до параграфа, №232 виконати у зошиті. Переглянути і опрацювати презентацію: Карбонові кислоти  
 • Трудове начання. Опрацювати презентацію “Моя майбутня професія кравець” та дати відповіді на запитання, які знаходяться  в кінці презентації.
 • Мистецтво . Тема «Архітектура і скульптура. Міста-заповідники». Опрацювати  матеріал, зробити опорний конспект ( розміщено в Telegram)
 • Фізика. Тема.  Природний радіоактивний фон. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.
 • Українська мова. СПР  з підрядними часу. Вивчити правило, виконати вправи на інд.картках (Див. на електронній.пошті)
 • Українська літ-ра. Опрацювати  біографію П.Куліша (матеріал на презентації)
 • Світова.л-ра.   Бернард Шоу. «Пігмаліон» , читати скорочений зміст(див. на /ел.пошті)
 • Історія України. Хлопомани і народовці. Москвофільство і малоросійство. Див.тут.https://gdz4you.com/prezentaciyi/istoriya-ukrayiny/hlopomany-i-narodovci-moskvofilstvo-i-malorosijstvo-3588/. Записати у зошити риси москвофільства і малоросійства .
 • Всесвітня історія. Модернізація Російської імперії. Скасування кріпосного права.Реформи Олександра ІІ та їх наслідки. https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-modernizaciya-rosiysko-imperi-8922.html . Початок з слайду 8. Записати у зошити  назви реформ (слайд 12).
 • Алгебра: Тема: “Статистика. Центральні тенденції статистики”. Записати означення та приклад (у Telegram).
 • Геометрія: Тема: “Довжина кола. Довжина дуги кола”. Виконати вправу №345. Заповнити таблицю. Повторювати формули.

15.02.21-19.02.21

 • Біологія. Параграф 34 підручника : «Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій» Посилання  на електронний підручник: https://mozok.click/48-mutacyi.html Опрацювати даний параграф. Переглянути і опрацювати презентацію: Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.  
 • Хімія. Параграф 24 підручника: «Спирти. Метанол і етанол» Посилання на електронний підручник:  http://shkola.in.ua/876-khimiia-9-klas-popel-2017.html Опрацювати параграф, відповідати на запитання до параграфа. Переглянути і опрацювати презентацію: Спирти. Метанол і етанол.
 • Англійська мова. 1.Переглянути презентацію «Види магазинів». 2.Записати нові слова у зошити. 3.Виконати вправи (письмово).
 • Географія. Виконати роботу за презентацією на тему: Виробництво машин та устаткування( презентацію викладено в  Viber у групі  10-А Географія) Завдання 1: слайд 3. записати в зошити етапи промислової революції;Завдання 2: слайд 4. записати в зошити назви виробництв;Завдання 3: слайд 5. записати в зошити чинники розміщення;Завдання 4: слайд 6. записати в зошити визначення темінів “спеціалізація” та “кооперування”.
 • Основи  здоров’я. Опрацювати § 10.Виписати види глобальних загроз.
 • Алгебра. Виконувати завдання подані у Telegram групі.
 • Геометрія. Виконувати завдання подані у Telegram групі.
 • Інформатика. Виконувати завдання подані у Telegram групі.
 • Фізика. Тема.  Протонно-нейтронна будова ядра. Ізотопи.
 • Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prrezentaciya-do-uroku-v-9-klasi-na-temu-suchasna-model-atoma-protonno-neytronna-model-yadra-atoma-yaderni-sili-izotopi-2223.html
 • Переглянути відео:
 • Записати у зошит та вивчити основні терміни.
 •  Читати §43.1 підручника ФІЗИКА. М.І. Шут, М.Т. Мартинюк, Л.Ю. Благодаренко. Фізика. Підручник для 9 класу загальноосвітніх  навчальних закладів. Київ – Перун – Ірпінь, 2009

21.12.20-24.12.20

 • Читати §§ 38, 39 підручника ФІЗИКА.  М.І. Шут, М.Т. Мартинюк, Л.Ю. Благодаренко. Підручник для 9 класу загальноосвітніх  навчальних закладів. 
 • Англійська мова. 1. Переглянути презентацію “Спорт в нашому житті”. 2. Виконати завдання (письмово).

23.11.20-27.11.20

 • Географія. Опрацювати § 8. Тема: «Типізація країн світу за рівнем економічного розвиту. Записати визначення: ВВП і ЛР стр.42. Розглянути таблицю стр. 43. Звернути увагу на країни з перехідною економікою. Письмово відповісти на запитання 1-4 стр 49.
 • Основи здоров’я. Розділ ІІ. Соціальні аспекти здоров’я. Опрацювати §6. Репродуктивне здоров’я молоді. Розглянути таблицю 6 стр 77.
 • Хімія. Повторити 7,8,10 підручника. Посилання на електронний підручник:  http://shkola.in.ua/876-khimiia-9-klas-popel-2017.html Виконати контрольну роботу з теми: «Розчини» » (онлайн тестування на освітній  платформі На Урок за посиланням: https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-z-temi-rozchini-626141.html)
 • Біологія. Параграф 26 підручника (сторінки 143-146): «Фотосинтез» Посилання  на електронний підручник: http://shkola.in.ua/464-biolohiia-10-klas-tahlina.html
  Опрацювати дані сторінки параграфу, вивчити фази фотосинтезу (Мал.26.2, стр.144), знати схему фотосинтезу (Рис.26.3, стр.145).
  Переглянути і опрацювати презентацію: Фотосинтез
  Виконати тести онлайн: https://naurok.com.ua/test/fotosintez-10290.html
 • Українська  література. Володимир Кобилянський. Презентація.
 • Українська мова. Презентація до уроку “Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.”
 • Історія України. Культурне життя в українських землях наприкінці 18- у першій половині 19 ст. https://gdz4you.com/prezentaciyi/  Записати роки відкриття університетів в Україні.(слайд 8).
 • Всесвітня історія. Велика Британія у першій половині ХІХ ст. Перша парламентська реформа та її наслідки. https://edufuture.biz/index.php?title Записати у зошити наслідки  Першої парламентської реформи.
 • Зарубіжна література. М.Лермонтов. Лірика https://gdz4you.com/prezentaciyi/svitova-literatura/lermontov-myhajlo-yurijovych-22051/ 
 • Трудове навчання.
завдання– –презентація– –теорія
 • Мистецтво . Тема «Театральна культура. Шкільний театр, зв’язок із викладанням поетики і риторики». Завдання. Опрацювати  матеріал презентації, зробити опорний конспект ( розміщено в Telegram)
 • Фізика. Тема.  Закон Ампера
 • Опрацювати презентацію https://vseosvita.ua/library/prezentacia-v-9-klasi-do-uroku-na-temu-sila-ampera-71632.html
 • Переглянути відео:
 • Знати і написати:
 •  Сила Ампера (слайд 3 написати) 
 •  Полюси магнітів (слайд 4, прочитати)
 • Закон Ампера ( слайд 5,6, написати)
 •  Правило лівої руки (слайд 7, написати) 
 • Виконати завдання   (слайд 8 написати)
 • Англійська мова. Спорт в Україні (презентація). Виконати завдання (тут).

16.11.20-20.11.20

завдання– –презентація– –теорія

Знати і написати:

 • Постійні магніти (слайд 6 написати) 
 • Полюси магнітів (слайд 7, прочитати)
 • Взаємодія магнітів ( слайд 9, написати)
 • Магнітне поле (слайд 10 написати) 
 • Дослід Ерстеда   (слайд 11 написати)
 • Англійська мова. Спорт. Види спорту (презентація). Повторити лексику до теми (тут).

09.11.20-13.11.20

 • Біологія. Параграф 17 підручника: «Будова клітин прокаріотів і еукаріотів, особливості їх будови»
 • http://shkola.in.ua/464-biolohiia-10-klas-tahlina.html
 • Опрацювати даний параграф, дати письмову відповідь на 1-3 запитання до параграфа, вивчити будову еукаріотичної клітини (Мал.17.1) і будову прокаріотичної клітини (Мал. 17.2).
 • Переглянути і опрацювати презентацію: https://naurok.com.ua/prezentaciya-riznomanitnist-klitin-10754.html
 • Переглянути відео « Будова клітин»: https://www.youtube.com/watch?v=bBymW0PtVT0
 • Хімія. Параграф 10 підручника: «Йонно-молекулярні рівняння. Реакції обміну між електролітами» http://shkola.in.ua/876-khimiia-9-klas-popel-2017.html
 • Опрацювати параграф підручника, знати визначення « Йонно- молекулярне рівняння- це…..», вміти записувати йонно- молекулярні рівняння, взяті з параграфа підручника.
 • Переглянути і опрацювати презентацію: https://www.youtube.com/watch?v=mVg0tePFsvA&list=PLOvX5bM6DIGBN5N40mFr004EpeMJ_jQeb&index=9
 • Трудове навчання. Прочитати теоретичний матеріал з теми “Поняття про дизайн інтер’єру” та виконати завдання.
завдання– –презентація– –теорія
 • Англійська мова.
 • 1) Переглянути презентацію на тему “Шкільні предмети“.
 • 2)Виконати завдання:
 • – Повторити назви шкільних предметів.
 • – Відповісти на запитання (письмово).

14.09.20-18.09.20

 • Мистецтво . Опрацювати презентацію «Художня культура Київської Русі» (  розміщено в Telegram)
 • Фізична культура.
 • 1. Виконати комплекс вправ з використанням найпростішого обладнання . Розвиваємо фізичні якості на уроках фізичної культури вдома
 • 2. Виконувати спеціальні бігові вправи та рівномірний біг в повільному темпі
 • Трудове навчання. Тема. “Загальні відомості про дизайн. Види дизайну”.  Читати -теорію-.
 • Географія. Опрацювати тему 2. «Адмінмістративно-територіальний устрій». Записати в зошиті визначення «Адмінмістративно-територіальний устрій» стр.16. Сучасний адмінмістративно-територіальний поділ України (24 області та Крим)
 • Основи здоров’я. Опрацювати §2. «Сучасне уявлення про здоров’я». За таблицею 1 стр.31 перевір стан свого психічного здоров’я.
 • Біологія. Опрацювати параграф 1 підручника.  Дати письмову відповідь на 1 – 4 запитання до параграфу ( сторінка 7 підручника).  Опрацювати презентацію: http://www.myshared.ru/slide/1248163/
 • Хімія. Опрацювати 1 параграф підручника. https://4book.org/uchebniki-ukraina/9-klass/pidruchnik-himiya-9-klas-grigorovich-2017/ss-1-sklad-i-vlastivosti-spoluk-ss-2-budova/page-6   Опрацювати презентацію: https://naurok.com.ua/prezentaciya-osnovni-klasi-neorganichnih-spoluk-oksidi-98063.html
 • Фізика. Тема.  Електричний струм в металах
 1. Переглянути презентацію «Електричний струм в металах»
 2. Переглянути відео:

https://www.youtube.com/watch?v=Eb2rK7eNCVU&ab_channel=VirtualCollegium

 • Знати і написати:
  •  Основні положення електронної провідності металів (слайд 6 написати) 
  •  Дослід Рікке (слайд 4, прочитати)
  • Залежність опору металів від температури ( слайд 9, написати)
  •  Надпровідність (слайд 10 написати) 
  • Застосування надпровідності   (слайд 11 написати)
 • Українська жестова мова. Всесвітня федерація глухих.
Дивитися
 • Англійська мова. 1) Повторити лексику.

2) Скласти і записати опис друга за зразком.

 • Алгебра. Виконувати завдання у Google Classroom.
 • Геометрія. Виконувати завдання у Google Classroom.
 • Інформатика. Виконувати завдання у Google Classroom.

5 тиждень

 • Алгебра. 1. Опрацювати: “Основні властивості числових нерівностей” на сайті –тиць– 2. Пройти тести. Числові нерівності. –тести– Після проходження вислати скриншот кількість балів.
 • Геометрія. Тема: Координати вектора. Дивись завдання –тут–
 • Українська жестова мова. Тема.  Правила поведінки на вулиці, в транспорті. Спеціальні автомобілі та транспортні засоби. Повторити тематичну жестову лексику. Переглянути і вивчити: https://www.spreadthesign.com/uk.ua/search/by-category/ Словник жестової мови.
 • Географія. Тема: « Степи України» Біосферні заповідники степу. Завдання: знайти інформацію і написати короткий проект про біосферний заповідник « Асканія Нова». Тема. Українські Карпати стр. 199 , §40 опрацювати, розглянути карто-схему (мал 157). Завдання: визначити три частини Карпатського краю, встановити напрям хребтів, основні гірські перевали(карто-схема 157). –дивитись відео– і презентацію: https://naurok.com.ua/prezentaciya-stepova-zona-ukra-ni-18550.html
 • Основи здоров’я. (підручник для 9 – го класу). Тема: «Емоційна саморегуляція.» §12.  Відпрацювати параграф§13. Описати в зошиті емоційні стани: любов, страх, тривога, гнів стр. 143.
 • Трудове навчання (дівчата). Завдання: –завантажити–. Прочитати теоретичний матеріал. –завантажити–
 • Біологія. Повторити параграфи: §21( “Видільна система”) §24 (“Покриви тіла й терморегуляція”). Виконати тестові завдання на сторінках:94-95.
 • Хімія. Параграф §8 підручника: ” Електролітична дисоціація.” (Опрацювати параграф, вивчити назви йонів на сторінках 48 – 49, номер 71 виконати в зошиті.)
 • Інформатика. Тема. Розв’язування компетентнісних задач.
 • 1. Опрацювати презентацію «Розв’язування компетентнісних задач». –презентація–
 • 2. Знати етапи розв’язування компетентнісних задач (скласти схему).
 • 3.  Вміти використовувати програмне забезпечення при розв’язуванні компетентністних задач.
 • 4. Знати засоби опрацювання даних (таблиця).
 • Фізика. Тема. Електричний струм в електролітах. –завдання– , –презентація–, –тести–
 • Англійська мова. 1. Повторити пори року, назви місяців (презентація1-, –презентація2). 2. Виконати завдання (-картки-).
 • Укр.мова. Підготовка до контрольної роботи. Повторити правила про однорідні члени реченя, пунктуацію в таких реченнях. Виконати  вправи на картках 2-6.
 • Укр.літ-ра. Продовжити працювати над змістом поеми І.Котляревського «Енеїда»; ознайомитись з темою, ідеєю та основною  думкою поеми; знати зміст нонять «бурлеск» та «травестія»
 • Світ.л-ра. Повторити основні художні напрями Просвітництва. Навчальний матеріал читай тут: https://infourok.ru/prezentaciya-iz-zarubizhnoi-literaturi-na-temu-prosvitnictvo-portret-dobi-416415.html
 • Історія України. Селянські виступи під проводом У.Кармелюка. «Київська козаччина» 1855р. Селянські виступи в Галичині, Буковині, Закарпатті.  Читати тут:https://edufuture.biz/index.php?title.  Записати в зошити дати повстань та їх керівників.
 • Всесв.історія. Континентальна блокада. Російський  похід Наполеона. Битви під Лейпцигом і Ватерлоо. «100» днів Наполеона.  Читати тут: https://geomap.com.ua/uk-wh9/1221.html,§ 6 (гл1-2)
 • Правознавство. Якими є обов’язки учнів, учителів, батьків. Читати тут: https://vseosvita.ua/library/vzaemni-prava-ta-obovazki-batkiv-ta-ditej-2914.html. Переписати таблиці у зошити.

6 тиждень

 • Укр. мова. Підготовка до контрольної роботи. Повторити правила про речення зі звертаннями, вставними словами. Виконати тестові завдання (частина 1 , частина 2).
 • Укр. літ-ра. Продовжити працювати над змістом поеми І.Котляревського «Енеїда»;описи Енея, троянців, олімпійських богів і богинь; у чому полягає опис українського світу «Ееїди»(за презентацією).
 • Світ.л-ра. Джонатан Свіфт . «Мандри Лемюеля Гуллівера» Дивитись тут: http://metoduchna-palitra.blogspot.com/p/blog-page_80.html . Перша подорож Гуллівера. Країна Ліліпутія. Джонатан Свіфт; ютуб мультфільм «Путешествие Гулливера»
 • Історія України. Селянські виступи під проводом У.Кармелюка. «Київська козаччина» 1855р. Селянські виступи в Галичині, Буковині, Закарпатті Становище українського селянства, народні рухи пер. пол …https://www.youtube.com › watch  Повторити причини народних повстань, прізвища ватажків та роки.повстань.
 • Всесв.історія.Суспільно-політичні течії і рухи в Росії. Повстання декабристів. Диитись тут: https://i100rik.com.ua/suspilno-politichne-stanovishhe-v-rosiyi-v-hih-st/. Записати у зошити роки утвореня організацій, прізвища засновників, причини та рік повстання декабристів.
 • Трудове навчання (дівчата). Тема: Культура споживання їжі. Етикет. -завдання-, -читати1-, -читати2-.
 • Українська жестова мова. Тема.  Правила поведінка в громадських місцях. Спеціальні автомобілі та транспортні засоби. Повторити тематичну жестову лексику. Замалювати знаки правил поведінки у громадських місцях. Переглянути і вивчити: https://www.spreadthesign.com/uk.ua/search/by-category/Словник жестової мови.
 • Географія. Тема: Українські Карпати. Гірська споруда Українських Карпат. §41 стр.200-203. Презентація в групі 9-А Географія viber.
 • Основи здоров’я. 9кл Емоційне благополуччя, природа і види емоцій. Емоційна зрілість. Методи самоконтролю. -Презентація-.
 • Біологія. Параграф 25 підручника: ” Опора і рух.” Опрацювати параграф, відповідати на запитання, переглянути відео в You Tube ” Опора і рух”.
 • Хімія. Повторити параграф 8 підручника: ” Електролітична дисоціація” Знати, які хімічні сполуки є електролітами та вміти записувати рівняння електролітичної дисоціації. Номер 72 сторінка 50, виконати у зошиті.
 • Фізика. Електричний струм в металах -завдання-, –презентація
 • Інформатика. Тема. Інтернет. Служби інтернету -завдання- , –презентація
 • Алгебра. Тема: Подвійні нерівності. Читати підручник §3. Опрацювати відео «Розв’язування нерівностей». https://www.youtube.com/watch?v=ratZj-aZ5c0  Записати приклади з відео у зошит. Працюємо в GoogleClassroom.
 • Геометрія. Тема: Додавання векторів. Читати параграф §10, п.94 підручника с.143. Дивитися відео пояснення до розв’язування прикладів з попереднього домашнього завдання. Працюємо в GoogleClassroom.
 • https://youtu.be/1upi7dlDscE
 • https://youtu.be/F3gy7Afoz3o
 • Англійська мова. 1. Вивчити лексику “Му room” (-таблиця-). 2. Перекласти текст українською мовою. -текст-

7 тиждень

 • Українська мова. Повторення тем: «Звертання», «Вставні слова, словосполучення». Практичні вправи на закріплення.(Див. на електронній пошті)
 • Українська літ-ра. Продовжити працювати над змістом поеми І.Котляревського «Енеїда». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзія(натяк) на українську історію в ній.(Презентація)
 • Світова.л-ра.   Джонатан Свіфт . «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина) Просвітницькі ідеї у творі.  Образ Гулівера як втілення концепції нової людини. Дивитись тут: -дивись- Переписати табл. 5
 • Історія України. Утворення Кирило-Мефодіївськго братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків. Місце Т.Шевченка   в українському національному відродженні.(Презентація)
 • Всесвітня історія. Суспільно-політичні течії і рухи в Росії. Повстання декабристів. Диитись тут: -дивись-. Знати прізвища керівників повстання, причини поразки повстання та його наслідки. 
 • Географія. Тема: « Кримські гори» §43, матеріал для вивчення, презентації та тестові завдання у групі viber географія 9 кл.
 • Основи здоров’я. Тема: « Репродуктивне здоров’я». Стр 76,77 Розглянути і записати у вигляді таблиці чинники впливу на репродуктивне здоров’я підлітків.
 • Українська жестова мова. Тема. Військова група. Повторити тематичну жестову лексику. Переглянути і вивчити:  https://www.youtube.com/watch?v=iZzu7-_xe-4  Записати словник жестової мови.
 • Трудове навчання.
-завдання- , -теорія 1- , –теорія 2-
 • Біологія. Параграф §26 підручника: ” Кістки хрящі” (опрацювати сторінки 98-99, вивчити будову трубчастої кістки мал. 26.1 , вивчити типи з’єднання кісток таблиця на сторінці 99 підручника) -презентація-
 • Хімія. Параграф 10 підручника: “Йонно – молекулярні рівняння” (сторінки:55 -57). (опрацювати матеріал, вміти записувати молекулярні та йонно- молекулярні рівняння) Переглянути презентацію: презентація-
 • Фізика. Електричний струм у напівпровідниках. -завдання- , -презентація-
 • Інформатика. Тема. Виконання індивідуальних і групових проектів. -завдання- , -презентація-
 • Фізична культура. –Завдання тут–
 • Англійська мова. 1. Вивчити лексику до теми “Seasons and Weather”. -тут- 2. Виконати завдання (-картки-).

8 тиждень

 • Біологія. Параграф 26 підручника: ” Кістки і хрящі” (сторінки 100-101. Будова скелета людини.) Опрацювати матеріал, вивчити відділи скелета людини. Переглянути презентацію: -презентація-
 • Хімія. Повторити параграф 10 підручника: ” Йонно-молекулярні рівняння” Знати послідовність складання йонно-молекулярних рівнянь. №93 (б), сторінка 61 виконати в зошиті. Переглянути презентацію: -тут-
 • Трудове навчання.
-Завдання-, -теорія читати-
 • Географія. Тема: «Природні комплекси морів, що омивають Україну» Чорне море §44. Презентація Азовське море §45 Презентація. Презентації та тестові завдання у групі viber
 • Основи здоров’я. Тема « Безпека у сучасному суспільстві. §9 Розглянути сучасний комплекс проблем безпеки стр 196 мал. 36.
 • Українська жестова мова. Тема. Закріплення. Поняття морально-психологічні групи. Повторити тематичну жестову лексику. Переглянути і вивчити: https://www.youtube.com/watch?v=8sCo_SaiQrw Записати словник жестової мови.
 • Українська мова. Контрольна робота з теми  «Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)». (Зміст контрольної роботи  дивитися на електронній пошті).
 • Українська література.  Іван Котляревський. «Наталка Полтавка». Читати скорочений зміст https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=4903 Записати дійових осіб у зошити.
 • Світова література. Джонатан Свіфт . «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина) Образ Гулівера як втілення концепції нової людини. Дивитись тут: https://zarlit.com/lesson/9klas_1/6.html Заповнити  таблицю «Літературне лото» за допомогою ключа.
 • Історія України. П.Куліш. М.Костомаров. Риси ментальних установок, що відрізняли українців від сусідніх національних спільнот: поляків і росіян. Дивитись тут: https://history.vn.ua/compendium/9klas/70.html  Читати: Микола Костомаров(1817-1885), Пантелеймон Куліш(1814-1885) . Риси ментальних установок… до кінця. Записати у зошити  Для української ментальності характерні такі риси:
 • Всесвітня історія:Бонапартистський переворот 1851 р. і встановлення Другої імперії. Дивитись тут: https://www.wikiwand.com/uk Читати дві останні глави. Записати  у зошити дату прийняття нової Конституціі  Франції та перелік повноважень президента(виділено  синім кольором)
 • Правознавство. Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави . Що таке самоврядування.  Дивитись тут:   https://edufuture.biz/index.php?title  Записати у зошити шляхи участі народу в управлінні державою.
 • Фізика. Робота і потужність електричного струму. -Завдання-, -презентація-
 • Інформатика. Тема. Виконання індивідуальних і групових проектів. -Завдання-, -презентація-
 • Англійська мова. 1. Повторити лексику до теми “Seasons and Weather”. -презентація- 2. Перекласти текст українською мовою. -txt-
 • Алгебра. Тема. Підготовка до річної контрольної роботи за темами: «Квадратні корені і дійсні числа», «Квадратні рівняння». Виконати завдання подані у Google Classroom.
 • Геометрія. Тема. Підготовка до річної контрольної роботи за темами: «Площі трикутників і чотирикутників», «Метод координат на площині», «Вектори задані координатами на площині». Виконати завдання подані у Google Classroom.

9 тиждень

 • Трудове навчання.
-завдання-, -теорія читати 1-, –теорія читати 2–
 • Біологія. Параграф 27 підручника: “М’язи”. Опрацювати параграф підручника, вивчити будову м’яза ( мал. 27.1 сторінка 103 ), вивчити види мязів (мал. 27.3 сторінка 104), відповідати на запитання до параграфа, сторінка 105. Переглянути презентацію: -тут- Підготовка до контрольної роботи: повторити параграфи підручника 25 -26.
 • Хімія. Підготовка до контрольної роботи: повторити 7 -10 параграфи підручника. На допомогу: -читати- перевірочні завдання: -дивитися-
 • Географія. Підготовка до контрольних робіт у вигляді тестових завдань за темами: «Фізико-географічне районування. Природні зони України» на платформі classroom.
 • Основи здоров’я. Тема: «На шляху до сталого розвитку». §11.Опрацювати «Порядок денний на 21століття» стр 123
 • Українська мова. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Дивитись тут: https://edufuture.biz/index.php?title  Записати  у зошити поняття про відокремлення, спосіб відокремлення, висновки. Переписати вправу, підкреслити відокремлення.
 •  Українська література. Іван Коляревський. «Наталка Полтавка».  https://zno.if.ua/?p=4934 , переписати у зошити до особливості твору. Знати зміст і дійових осіб.
 • Світова література. Йоганн Вольфганг Гете.»Вільшаний король». https://www.ukrlib.com.ua/perekaz-zl/printout.php?id=3&bookid=0 Читати, записати у зошити  визначення балади.
 • Історія України. Зв’язки діячів українського руху Наддніпрянщини з лідерами чеського і  південнослов’янського відродження.     https://history.vn.ua/compendium/9klas/71.html  Читати, записати у зошити назви журналів та роки друкування в них статей про життя українців.
 • Всесвітня історія. Загальна характеристика революцій у Німеччині, Австрії, Угорщині та Італії. http://ru.osvita.ua/vnz/reports/world_history/26683/ Читати про  революцію в Німеччині 1848-1849 рр, записати у зошити дату та причини революції.
 • Правознавство. Громадські об’єднання та дитячі організації. https://sites.google.com/site/urijbak/9  Читати, записати у зошити визначення «громадські організації».
 • Англійська мова. 1. Виконати завдання (письмово). 2. Підготуватися до контрольної роботи.
 • Українська жестова мова. Тема. Природні пожежі. Повторити тематичну жестову лексику. Переглянути презентацію. Переглянути і вивчити: https://www.spreadthesign.com/uk.ua/search/by-category/ Словник жестової мови. -презентація-
 • Алгебра. Самостійна робота за темами: «Квадратні корені і дійсні числа», «Квадратні рівняння». Виконати завдання подані у Google Classroom.
 • Геометрія. Тема. Самостійна робота за темами: «Площі трикутників і чотирикутників», «Метод координат на площині», «Вектори задані координатами на площині». Виконати завдання подані у Google Classroom.

10 тиждень

 • Біологія. Виконати підсумкову контрольну роботу (онлайн-тестування) на інтернет ресурс платформі ” На урок ” з теми: “Опора і рух ” -тести-
 • Хімія. Виконати підсумкову контрольну роботу (онлайн-тестування) на інтернет ресурс платформі ” На урок ” з теми: ” Розчини” -тести-
 • Географія. Підготовка та виконання контрольних завдань у вигляді тестів за темою «Природні зони України» на платформі classroom (код курсу 7zdb4ak ). Термін виконання 22.05.2020
 • Основи здоров’я. Тема: « Поживні речовини. Значення білків, вуглеводів, жирів для нормального функціонування організму» стр 178-181.
 • Трудове навчання.
-Завдання-, -теорія читати-
 • Українська мова.  Підготовка і написання контрольної роботи підсумкової контрольної роботи за 2019/2020 навчальний рік. Дивитись на електронній пошті.
 • Українська література.   Підготовка і написання контрольної роботи. Дивитись на електронній пошті.
 • Світова література. Йоганн Вольфганг Гете. «Травнева пісня». Ідея кохання і щастя, ознаки фольклору. Читати тут. https://dovidka.biz.ua/travneva-pisnya-gete-analiz/ . Записати у зошити ідею, основну думку та художні засоби вірша.
 • Історія України. Всесвітня історія. Підготовка і написання контрольної роботи.  Дивитись на електронній пошті.
 • Правознавство. Громадські об’єднання та дитячі організації https://sites.google.com/site/urijbak/9.  Записати у зошити основні напрямки діяльності.
 • Англійська мова. Підготовка і написання підсумкової контрольної роботи з англійської мови за 2019/2020 навчальний рік. Дивитись на електронній пошті.
 • Алгебра. Пишемо річну контрольну роботу за темами: «Квадратні корені і дійсні числа», «Квадратні рівняння». Завдання подані у Google Classroom.
 • Геометрія. Тема. Пишемо річну контрольну роботу за темами: «Площі трикутників і чотирикутників», «Метод координат на площині», «Вектори задані координатами на площині». Виконати завдання подані у Google Classroom.
 • Фізика. Виконати підсумкову контрольну роботу. Тема. Закони постійного струму. Онлайн тести. Платформа  «На Урок» https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6081655
 • Інформатика.  Виконати підсумкову контрольну роботу. Тема. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів. Онлайн тести.  Платформа  «На Урок» https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4123731
 • Українська жестова мова. Повторення про УТОГ. Тема. Українське товариство глухих. Тести про УТОГ -тести-

11 тиждень

 • Географія. Тема 8.стр 220 – 230. Використання природних умов і ресурсів та їх охорона.
 • Основи здоров’я. Тема. Сучасний комплекс проблем безпеки. Відпрацювання навичок безпечної поведіки під час епідемії COVID-19.
 • Українська мова.  Робота над помилками. Складання речень з однорідними членами та вставними словами.
 • Українська література. Григорій Квітка-Основ’яненко. «Маруся». Читати скорочено. https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3316&page=3 Записати у зошити дійових осіб.
 • Світова література.Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер. «До радості» Читати оду тут https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3209 . https://zarlit.com/lesson/9klas_1/13.html . Переписати таблицю.
 • Історія України. Утворення та діяльність Головної руської ради. Читати тут https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-vropeyska-revolyuciya-1848-1849-rr-v-ukra-nskih-regionah-avstriysko-imperi-129453.html . Записати у зошити дату утворення ГРР та основні вимоги.
 • Всесвітня історія. Загальна характеристика революцій у Німеччині, Австрії, Угорщині та Італії. http://ru.osvita.ua/vnz/reports/world_history/26683/ Читати про причини та результати революцій в Австрії та Італії..  Записати у зошити.
 • Англійська мова. Виконати вправи на повторення (картки).